Văn bản  > Công Khài
THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viêncủa cơ sở giáo dục tiểu học,năm học 2018-2019
Xem tiếp
THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2018– 2019.
Xem tiếp
THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018
Xem tiếp
THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viêncủa cơ sở giáo dục tiểu học,năm học 2018-2019
Xem tiếp
THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2018-2019
Xem tiếp
THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viêncủa cơ sở giáo dục tiểu học,năm học 2017-2018
Xem tiếp
THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2017-2018
Xem tiếp
THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2016-2017
Xem tiếp
THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018
Xem tiếp
QUY CHẾ Thực hiện công khai của trường Tiểu học Huỳnh Minh Thạnh
Xem tiếp
KẾ HOẠCH Thực hiện “3 công khai và 4 kiểm tra” năm học 2017-2018
Xem tiếp

Tin tức
 
 
Trường Huỳnh Minh Thạnh
Địa chỉ : Khu phố Xóm Rẫy thuộc thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.