Văn bản  > Công Khài
THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viêncủa cơ sở giáo dục tiểu học,năm học 2017-2018
Xem tiếp
THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2017-2018
Xem tiếp
THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2016-2017
Xem tiếp
THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018
Xem tiếp
QUY CHẾ Thực hiện công khai của trường Tiểu học Huỳnh Minh Thạnh
Xem tiếp
KẾ HOẠCH Thực hiện “3 công khai và 4 kiểm tra” năm học 2017-2018
Xem tiếp

Tin tức
 
 
Trường Huỳnh Minh Thạnh
Địa chỉ : Khu phố Xóm Rẫy thuộc thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.