Liên kết > Các đơn vị Giáo dục
Website Chuyên môn Tiểu học

Bấm vào đây : Website Chuyên môn Tiểu học

Trang Facebook Huỳnh Minh Thạnh

Bấm vào đây : Facebook Huỳnh Minh Thạnh

Website Bộ giáo dục

Bấm vào đây : Website Bộ giáo dục

Sở Giáo dục BR-VT
Phòng giáo dục Xuyên Mộc

Tin tức
 
 
Trường Huỳnh Minh Thạnh
Địa chỉ : Khu phố Xóm Rẫy thuộc thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.