Văn bản  > Văn bản SGD BR-VT
Công văn số 164/SGDĐT-GDTrH: V/v tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet cấp tỉnh và cấp toàn quốc năm học 2013-2014

Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download

Chỉ thị số 15-CT-UBND tăng cường vệ sinh công sở.

Tải về tai đây : DOWLOAD

CV_0434 huong dan kiem tra HKII (Ma trận đề) SGD BR-VT
Công văn số 281/SGDĐT-GDTH: V/v phát động cuộc thi “ ý tưởng trẻ thơ” dành cho học sinh tiểu học

Tải về tại đây : DOWNLOAD

Công văn 1277 SGD BRVT hướng dẫn đánh giá xếp loại học sinh lớp 1

Tải về tại đây : DOWWNLOAD

Công văn số 1283/SGDĐT-GDTrH, ngày 24 tháng 9 năm 2013 V/vHướng dẫn thi giáo viên chủ nhiệm giỏi (Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tải về tại đây : DOWNLOAD

Công văn số 1080/SGDĐT-GDTH: V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với cấp Tiểu học

Tải về tại đây : DOWNLOAD   Số:  1080/SGDĐT-GDTH, ngày 16 tháng 8  năm 2013

Căn cứ dự thảo công văn số 5478/ BGDĐT-GDTH, ngày 08/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học, năm học 2013-2014;

Công văn số 1114/SGDĐT-GDTH: V/v Hướng dẫn đánh giá và xếp loại học sinh lớp 1, năm học 2013-2014

Tải về tại đây : DOWNLOAD

Công văn số 1271/SGDĐT-GDTrH: V/v Triển khai một số nội dung cho cuộc thi giải Toán và tiếng Anh qua Internet năm học 2013-2014

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013-2014; Sở GDĐT yêu cầu các trường THPT và các phòng GDĐT trong toàn tỉnh triển khai một số nội dung liên quan đến cuộc thi giải Toán và tiếng Anh trên Internet như sau:


Tải về tại đây : DOWNLOAD

 

Quyết định số 868/QĐ-SGDĐT: Ban hành Điều lệ Hội thao học sinh sinh viên chuyên nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ I - 2013

Tải về tại đây : Downloand

Công văn số 1238/SGDĐT-TCCB: V/v thực hiện số tiết giảng dạy theo quy định của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

Tải về tại đây : Download

V/v triển khai việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên năm học 2013-2014

Số: 1234/SGDĐT-CTHSSV, ngày   13 tháng   09   năm 2013

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
Xem chi tiết trong tập tin đính kèm.Download

Xem tiếp

  1  2   >  >>

Tin tức
 
 
Trường Huỳnh Minh Thạnh
Địa chỉ : Khu phố Xóm Rẫy thuộc thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.