Văn bản  > Văn bản PGD Xuyên Mộc
Kế hoạch số 45/KH-PGD&ĐT ngày 11 tháng 11 năm 2014 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng bộ môn cấp Tiểu học Năm học 2014-2015

Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download

Công văn số: 13/PGD&ĐT ngày 17 tháng 01 năm 2014 V/v Chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm

Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download

Công văn số: 26/PGD&ĐT ngày 10 tháng 2 năm 2014 V/v: Hướng dẫn nội dung, thể lệ thi "Viết chữ đẹp" và Olimpic Toán tuổi thơ cấp Huyện năm học 2013-2014

Tải về tại đây : Download

Công văn Số: 322 /PGDĐT-GDTHV/v hướng dẫn tổ chức Kiểm tra chất lượng Cuối học kỳ I năm học 2013 -2014
Xem tiếp
Công văn số: 280/PGD&ĐT Xuyên Mộc, ngày 8 tháng 10 năm 2013 V/v Quản lý dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường Năm học: 2013-2014

Tải về tại đây DOWNLOAD

Công văn số: 281/PGD&ĐT Xuyên Mộc, ngày 7 tháng 10 năm 2013 V/v Hướng dẫn Tổ chức kiểm tra chất lượng giữa học kỳ I - năm học 2013-2014

Tải về tại đây : DOWNLOAD

Công văn số: 271/PGD&ĐT ngày 30 tháng 9 năm 2013 V/v Thi giải Toán và tiếng Anh qua Internet - năm học 2013-2014

Tải về tại đây : DOWNLOAD

Công văn số: 1277/SGDĐT-GDTH: V/v Hướng dẫn đánh giá và xếp loại học sinh lớp 1, năm học 2013-2014

Tải về tại đây : DOWNLOAD

Công văn số: 02/HD-LT.PGD&CĐGD ngày 6 tháng 9 năm 2013 V/v hướng dẫn tổ chức hội nghị công chức viên chức năm học 2013-2014

Tải về tại đây : Download

Danh mục Giới Thiệu Thông báo - Thư mời Tin Tức - Sự Kiện Công Văn UBND Huyện Công Tác Chuyên Môn Ngoài Giờ Lên Lớp Thanh tra Tổ chức cán bộ Thi Đua khen Thưởng Danh Hiệu Cá Nhân Công Đoàn Văn Bản Hướng Dẫn Khuyến Học - Cựu Giáo... CSVC - TCKT Tài Nguyên

Tải về tại đây : Download

Công văn số: 214/PGD-GDTH ngày 26 tháng 7 năm 2013 V/v Hướng dẫn thực hiện những công tác trọng tâm đầu năm năm học 2013-2014

Tải về tại đây : Download

Công văn số: 1939/UBND-VP ngày 28 tháng 8 năm 2013 V/v Ban hành mức thu học phí tại các trường Tiểu học có lớp bán trú từ năm học 2013-2014

Tải về tại đây : Download

  1  2  3   >  >>

Tin tức
 
 
Trường Huỳnh Minh Thạnh
Địa chỉ : Khu phố Xóm Rẫy thuộc thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.