Bản tin > Thông báo
THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI NĂNG LỰC GIÁO VIÊN THAM GIA HỘI GIẢNG NĂM HỌC 2013 – 2014

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT – BGD-ĐT ngày 20/07/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi của trường phổ thông;

Căn cứ kế hoạch số 04/KH - HMT ngày 24 tháng 09 năm 2013 của Hiệu trưởng về tổ chức Hội giảng cấp trường năm học 2013 - 2014 ;        

Ban tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường thông báo nội dung, thời gian bài kiểm tra năng lực giáo viên như sau:

1.     Hình thức :

Bài làm gồm : 20 câu trắc nghiệm mỗi câu (0.25đ).  3 câu tự luận (5đ). Bài làm trên giấy của ban tổ chức.

2.     Nội dung thi :

- Điều lệ trường tiểu học hiện hành (Ban hành kèm Thông tư 41 của Bộ GD)

- Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

- Thông tư 28 về Chế độ làm việc đối với GVPT

- Thông tư 21 về hội thi GV dạy giỏi

- Thông tư 32 về đánh giá – xếp loại học sinh tiểu học

- Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/ 2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

- Chuẩn kiến thức kĩ năng các lớp, môn học.

- Các phương pháp  dạy học đổi mới hiện nay.

- Các kĩ thuật dạy học tích cực.

- Xử lý các tình huống sư phạm.

- Kế hoạch năm học của trường và Chuyên môn trong năm học 2013 – 2014

3.     Thời gian – Địa điểm thi :

- Vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 10/ 10/ 2013.

- Địa điểm : Tại phòng hội đồng trường tiểu học Huỳnh Minh Thạnh.

- Đối tượng thi : Giáo viên tham gia hội giảng cấp trường.

BGH


Các tin khác
Tin tức
 
 
Trường Huỳnh Minh Thạnh
Địa chỉ : Khu phố Xóm Rẫy thuộc thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.