Bản tin > Thông báo
Lịch tổ chức kiểm tra giữa kì I, năm học 2013-2014

1/ Thời gian tổ chức kiểm tra:Tổ chức kiểm tra chất lượng định kì giữa kì I năm học 2013-2014 theo đúng hướng dẫn thực hiện chương trình của bộ giáo dục và đào tạo (Ban hành kèm theo công văn số 9832/BGD&ĐT-GDTH ngày 01/09/2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo). Cụ thể như sau:

a/ Tuần 9 - Ngày 17/10/2013 : Tổ chức kiểm tra môn Toán lớp 1 , 2.

Buổi.

Môn kiểm tra.

Thời gian làm bài.

Giờ mở niêm phong đề KT.

Giờ phát đề cho HS

Giờ bắt đầu làm bài.

Sáng

Toán

40 phút

7 giờ 15

7 giờ 25

Từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 10

b/ Tuần 9 - Ngày 18/10/2013 : Tổ chức kiểm tra môn Tiếng việt lớp 2, 3.

Buổi.

Môn kiểm tra.

Thời gian làm bài.

Giờ mở niêm phong đề KT.

Giờ phát đề cho HS

Giờ bắt đầu làm bài.

Sáng

Đọc hiểu

30 phút

7 giờ 10

7 giờ 25

7 giờ 30 đến 08 giờ 00

Chính tả-TLV

50 phút

8 giờ 30

8 giờ 45

8 giờ 50

đến 9 giờ 40

c/ Tuần 10 - Ngày 25/10/2013 : Tổ chức kiểm tra môn tiếng việt lớp 1; toán lớp 3.

Buổi.

Môn kiểm tra.

Thời gian làm bài.

Giờ mở niêm phong đề KT.

Giờ phát đề cho HS

Giờ bắt đầu làm bài.

Sáng

Đọc lớp 1

30 phút

7 giờ 15

7 giờ 25

Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 00

Viết lớp 1

30 phút

8 giờ 15

8 giờ 25

Từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 00

Toán lớp 3

40 phút

7 giờ 15

7 giờ 25

Từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 10

d/ Tuần 10 - Ngày 25/10/2013 : Tổ chức kiểm tra môn Tiếng việt – Toán lớp 4, 5. (Theo lịch của phòng.)

Buổi

Môn

kiểm tra

Thời gian

làm bài

Giờ mở niêm phong đề KT

Giờ phát đề cho HS

Giờ bắt đầu làm bài

Sáng

Đọc hiểu

30 phút

7 giờ 10

7 giờ 25

7 giờ 30 đến 08 giờ 00

Chính tả-TLV

60 phút

8 giờ 30

8 giờ 45

8 giờ 50

đến 9 giờ 50

Chiều

Toán

40 phút

14 giờ 00

14 giờ 15

14 giờ 20

đến 15 giờ 00

 

 


Các tin khác
Tin tức
 
 
Trường Huỳnh Minh Thạnh
Địa chỉ : Khu phố Xóm Rẫy thuộc thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.