Bản tin > Thông báo
Lịch kiểm tra cuối kì I năm học 2012-2013.

-    Lịch kiểm tra chung như sau:

Môn Khoa học - Sử - Địa ngày 19/12/2013

Buổi

Môn

kiểm tra

Thời gian

làm bài

Giờ mở niêm phong đề KT

Giờ phát đề cho HS

Giờ bắt đầu làm bài

Sáng

Khoa học

40 phút

       7 giờ 15

   7 giờ 25

  7 giờ 30

Sử - Địa

40 phút

  9 giờ 15

   9 giờ 25

 

9 giờ 30

 

 

Môn Tin - Anh ngày 20/12/2013 (Có thể thay đổi ngày)

Buổi

Môn

kiểm tra

Thời gian

làm bài

Giờ mở niêm phong đề KT

Giờ phát đề cho HS

Giờ bắt đầu làm bài

Sáng

Tin

40 phút

       7 giờ 15

   7 giờ 25

  7 giờ 30

Anh

40 phút

  9 giờ 15

   9 giờ 25

 

9 giờ 30

 

+ Đối với các khối lớp 1, 2 và 3: ngày 26/12/2013

§        Lớp 1:

Buổi

Môn

kiểm tra

Thời gian

làm bài

Giờ mở niêm phong đề KT

Giờ phát đề cho HS

Giờ bắt đầu làm bài

Sáng

Đọc hiểu

30 phút

       7 giờ 10

   7 giờ 25

  7 giờ 30

Bài kiểm tra viết

30 phút

  8 giờ 20

 

 

8 giờ 25

 

Toán

40 phút

9 giờ 10

9 giờ 25

9 giờ 30

§        Lớp 2 và 3:

Buổi

Môn

kiểm tra

Thời gian

làm bài

Giờ mở niêm phong đề KT

Giờ phát đề cho HS

Giờ bắt đầu làm bài

Sáng

Đọc hiểu

30 phút

       7 giờ 10

   7 giờ 25

  7 giờ 30

Chính tả-TLV

60 phút

  8 giờ 20

 

  8 giờ 30

(GV bắt đầu đọc chính tả)

Chiều

Toán

40 phút

14 giờ 00

14 giờ 15

14 giờ 20

+ Đối với các khối lớp 4 và 5: ngày 27/12/2013

Buổi

Môn

kiểm tra

Thời gian

làm bài

Giờ mở niêm phong đề KT

Giờ phát đề cho HS

Giờ bắt đầu làm bài

Sáng

Đọc hiểu

30 phút

       7 giờ 10

   7 giờ 25

  7 giờ 30

Chính tả-TLV

60 phút

  8 giờ 20

 

  8 giờ 30

(GV bắt đầu đọc chính tả)

Chiều

Toán

40 phút

14 giờ 00

14 giờ 15

14 giờ 20

 


Các tin khác
Tin tức
 
 
Trường Huỳnh Minh Thạnh
Địa chỉ : Khu phố Xóm Rẫy thuộc thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.