Bản tin > Thông báo
THÔNG BÁO Thi Olympic tiếng Anh qua mạng Internet cấp huyện Năm học 2015-2016

 UBND HUYÊN XUYÊN MỘC           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HUỲNH MINH THẠNH                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Tổ chức Thi Olympic tiếng Anh qua mạng Internet cấp huyện

Năm học 2015-2016

 

BGH trường tiểu học thông báo:

1. Điều kiện : Để tham gia vòng thi cấp quận, huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh, học sinh TH và THCS phải vượt qua vòng tự luyện thứ 20.

1. Thời gian thi: Thứ bảy, 16/01/2016 với khung giờ như sau:

- Khối lớp 3: từ 7 giờ 00 đến 7 giờ 30; Học sinh tập trung lúc 6 giờ 40 phút.

- Khối lớp 4: từ 8 giờ 00 đến 8 giờ 30; Học sinh tập trung lúc 7 giờ 40 phút.

- Khối lớp 5: từ 9 giờ 00 đến 9 giờ 30; Học sinh tập trung lúc 8 giờ 40 phút.

2. Danh sách học sinh thi cấp huyện :

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Nợi sinh

Lớp

Số ID

Điểm Trường

69

Nguyễn Lê Thảo Trân

22/01/2007

BRVT

3

1219732122

1560

70

Phạm Nguyễn Gia Huy

25/10/2007

BRVT

3

1226444642

1500

71

Võ Hương Giang

12/11/2007

BRVT

3

1215847443

1350

72

Nguyễn Thái Tuấn

24/08/2007

BRVT

3

1224694353

1230

73

Nguyễn Hoàng Thúy Hạnh

04/09/2007

BRVT

3

1225554318

950

74

Nguyễn Thị Hồng Phúc

07/02/2007

BRVT

3

1225424822

800

75

Nguyễn Mai Trung Dũng

21/03/2006

BRVT

4

1222837731

1430

76

Trần Đinh Hà Giang

31/07/2006

BRVT

4

1223858250

960

77

Trần Ngọc Sơn

26/02/2006

BRVT

4

1222901339

900

78

Trịnh Minh Duy

10/09/2005

BRVT

5

1229299497

870

79

Phạm Võ Phương Nguyên

21/01/2005

BRVT

5

1222717933

770

80

Phạm Võ Hoàng Nguyên

21/01/2005

BRVT

5

1223262306

650

 Đề nghị giáo viên kiểm tra lại thông tin cho học sinh lớp mình. Và dặn các em có tên thi các vòng tự luyện đến vòng 20, tập trung đúng giờ theo quy định.

Phước Bửu, ngày 11tháng 01 năm 2016

P. HIỆU TRƯỞNG

 

       NGUYỄN HỒNG HÀ


Các tin khác
Tin tức
 
 
Trường Huỳnh Minh Thạnh
Địa chỉ : Khu phố Xóm Rẫy thuộc thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.