a dưới o trên

 • Reads 167,630
 • Votes 11,047
 • Parts 38

Complete, First published Dec 08, 2022

Bạn đang xem: a dưới o trên

Table of contents

 • Sat, Dec 17, 2022

 • Sun, Dec 18, 2022

 • Sun, Dec 18, 2022

 • Sun, Dec 18, 2022

 • Sun, Dec 18, 2022

 • Sun, Dec 18, 2022

 • Sun, Dec 18, 2022

 • Sun, Dec 18, 2022

 • Sun, Dec 18, 2022

 • Sun, Dec 18, 2022

 • Sun, Dec 18, 2022

 • Mon, Dec 19, 2022

 • Mon, Dec 19, 2022

 • Mon, Dec 19, 2022

 • Mon, Dec 19, 2022

 • Mon, Dec 19, 2022

 • Wed, Dec 21, 2022

 • Wed, Dec 21, 2022

  Xem thêm: sự trả thù của vương phi

 • Thu, Dec 22, 2022

 • Thu, Dec 22, 2022

 • Fri, Dec 23, 2022

 • Fri, Dec 23, 2022

 • Sun, Dec 25, 2022

 • Sun, Dec 25, 2022

 • Tue, Dec 27, 2022

 • Wed, Dec 28, 2022

 • Tue, Jan 3, 2023

 • Tue, Jan 3, 2023

 • Tue, Jan 3, 2023

 • Tue, Jan 3, 2023

 • Tue, Jan 3, 2023

 • Tue, Jan 3, 2023

 • Wed, Jan 4, 2023

 • Wed, Jan 4, 2023

 • Wed, Jan 4, 2023

 • Wed, Jan 4, 2023

  Xem thêm: hà tần hợp lý

 • Wed, Jan 4, 2023

 • Wed, Jan 4, 2023

Tác phẩm: A Dưới O Trên
  Tác giả: Sơ Mạch Sanh
  Editor: CO6TINY
  Tình trạng: Hoàn thành
  Thể loại: Nguyên quý phái, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Chủ công, ABO, Cường cường, Nhẹ nhàng, Đô thị tơ duyên, Duyên trời tác thành, 1v1, Thị giác phái mạnh công ty, Phi tuy vậy khiết, Chức nghiệp tinh ma anh
  ------
  Văn án:
  ["Sói team lốt chiên tâm cơ trạng sư Omega x Dịu dàng cương trực công an Alpha"]
  Gỡ mìn: phi tuy vậy khiết
  Quan niệm: phá huỷ quăng quật xiềng xích vốn liếng có
  Nhân vật chính: Nhiếp Tử Hàng | Vai phụ: Dư Cảnh Hiên| Khác: cái brand name rằng lên vớ cả
  ------
  🗝️VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, CHUYỂN VER.v.v.
  ------
  🧐Truyện chỉ đăng có một không hai trên: wattpad.com/user/CO6TINY🍀
  
             🥳 Merry Christmas🥳

#46chủcông