anh 8 unit 9 a closer look 1Lời giải bài xích tập dượt Unit 9 lớp 8 A Closer Look 1 trang 94 vô Unit 9: Natural disasters Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 9.

Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 1 (trang 94) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: anh 8 unit 9 a closer look 1

Vocabulary

1 (trang 94 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): In column B, write the noun forms of the verbs in column A. (Ở cột B, viết lách dạng danh kể từ của động kể từ ở cột A)

Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 1 (trang 94) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. destruction

2. eruption

3. warning

4. prediction

5. damage

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

A

B

1. diệt diệt

1. sự diệt diệt

2. phun trào

2. sự phun trào

3. cảnh báo

3. sự cảnh báo

4. dự đoán

4. sự dự đoán

5. thực hiện thiệt hại

5. thiệt hại

2 (trang 94 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Write a word or phrase from the box under the correct picture. (Viết một kể từ hoặc cụm kể từ từ vỏ hộp bên dưới hình hình họa đúng)

Quảng cáo

Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 1 (trang 94) | Tiếng Anh 8 Global Success

Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 1 (trang 94) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. whistle

2. property

3. emergency kit

4. victim

5. rescue worker

Quảng cáo

Giải thích:

1. whistle: còi

2. property: tài sản

3. emergency kit: bộ cấp cho cứu

4. victim: nàn nhân

5. rescue worker: nhân viên cấp dưới cứu giúp hộ

3 (trang 94 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Fill in each blank with a word or phrase from the box (Điền vào cụ thể từng địa điểm trống rỗng với 1 kể từ hoặc cụm kể từ vô hộp)

Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 1 (trang 94) | Tiếng Anh 8 Global Success

1. Natural disasters can cause serious _________ vĩ đại human life.

2. Local authorities gave a flood _______ yesterday, sánh today people are moving vĩ đại safer places.

3. To prepare for a natural disaster, we should make a(n) _________.

4. It’s hard vĩ đại believe that we cannot _________ when earthquakes will happen.

5. They lost all of their _________ because of the volcanic eruption.

Đáp án:

1. damage

2. warning

3. emergency kit

4. predict

5. property

Giải thích:

Xem thêm: thịnh thế trà hương

1. damage: thiệt hại

2. warning: cảnh báo

3. emergency kit: cỗ cấp cho cứu

4. predict: dự đoán

5. property: tài sản

Hướng dẫn dịch:

1. Thiên tai hoàn toàn có thể tạo ra thiệt hoảng sợ nguy hiểm về tính chất mạng thế giới.

2. Chính quyền địa hạt đã lấy rời khỏi chú ý lũ lụt ngày ngày qua, nên là thời điểm ngày hôm nay quý khách đang được dịch rời cho tới những điểm an toàn và tin cậy rộng lớn.

3. Để sẵn sàng đối phó với thiên tai, tất cả chúng ta nên sẵn sàng một cỗ khí cụ khẩn cấp cho.

4. Thật khó khăn nhằm tin cậy rằng tất cả chúng ta ko thể Dự kiến lúc nào động khu đất tiếp tục xẩy ra.

5. Họ rơi rụng không còn gia sản vì thế núi lửa phun trào.

Pronunciation

4 (trang 94 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and repeat the words. Pay attention vĩ đại the word stress. (Nghe và tái diễn những kể từ. Chú ý cho tới trọng âm của từ)

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 1 (trang 94) | Tiếng Anh 8 Global Success

5 (trang 94 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and repeat the sentences. Mark the stress in the underlined words. (Nghe và tái diễn những câu. Đánh vết trọng âm trong số kể từ được gạch men chân)

Bài nghe:

1. The flood victims are collecting their personal property.

2. Avoid dangerous places, such as windows or bookcases, during an earthquake.

3. There are numerous tropical storms in this area every year.

4. Some natural disasters, such as landslides, usually happen in mountainous areas.

5. She gave us practical tios about treating poisonous wastes.

Đáp án:

1. The flood victims are collecting their ‘personal property.

2. Avoid ‘dangerous places, such as windows or bookcases, during an earthquake.

3. There are ‘numeroustropical storms in this area every year.

4. Some ‘natural disasters, such as landslides, usually happen in ‘mountainous areas.

5. She gave us ‘practical tios about treating ‘poisonous wastes.

Hướng dẫn dịch:

1. Đồng bào lũ lụt đang được dọn dẹp gia sản cá thể.

2. Tránh những điểm nguy hại, ví dụ như hành lang cửa số hoặc tủ sách, Khi với động khu đất.

3. Có thật nhiều cơn lốc nhiệt đới gió mùa ở điểm này thường niên.

4. Một số thiên tai như sụt lún khu đất thông thường xẩy ra ở vùng núi.

5. Cô ấy vẫn cho tới Cửa Hàng chúng tôi tios thực tiễn về xử lý hóa học thải ô nhiễm.

Lời giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 9

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Getting Started (trang 93, 93)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 2 (trang 95, 96)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Communication (trang 96, 97)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Skills 1 (trang 97, 98)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Skills 2 (trang 99)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Looking Back (trang 100)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Project (trang 101)

Xem thêm thắt điều giải bài xích tập dượt Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles
 • Tiếng Anh 8 Review 2
 • Tiếng Anh 8 Unit 7: Environmental protection
 • Tiếng Anh 8 Unit 8: Shopping
 • Tiếng Anh 8 Review 3

Xem thêm thắt những loạt bài xích Để học tập chất lượng Tiếng Anh 8 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới nhất với đáp án
 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh 8 mới nhất (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính phí cho tới teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới nhất.

Xem thêm: xuyên thành người thừa kế vương thị

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-9-natural-disasters.jspGiải bài xích tập dượt lớp 8 sách mới nhất những môn học