anh 9 unit 6 a closer look 2Unit 6: Viet Nam then and now

Bạn đang xem: anh 9 unit 6 a closer look 2

Unit 6 lớp 9: A closer look 2 (phần 1 → 6 trang 63-64 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 6 Viet Nam: Then and now - A closer look 2 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Fill in each blank with the past perfect sườn of the verb in brackets. (Điền từng khu vực trống trải một động kể từ ở dạng quá khứ hoàn thiện.)

1. Before the 1990s, trams (be) _________ a popular means of transport in Ha Noi.

2. I won the game because I (play) _________ it a lot with my brother.

3. How long  you (use) _________ your mobile phone before it broke down?

4. Before the invention of television, people  only (see) _________ films at the cinema.

5. Before the 1990s, Viet Nam (have) _________ an old banking system.

6. Viet Nam (experience) _________ decades of fighting for freedom before the country became totally independent.

Đáp án:

1. had been2. had played3. had (you) used4. had (only) seen5. had had6. had experienced

Quảng cáo

Giải thích:

Cấu trúc thì qua quýt khứ trả thành: S + had + VpII.

Hướng dẫn dịch:

1. Trước trong năm 1990, những tàu năng lượng điện là phương tiện đi lại giao thông vận tải thịnh hành ở thủ đô hà nội.

2. Tôi thắng trò đùa cũng chính vì tôi vẫn đùa thật nhiều với anh tôi.

3. Quý khách hàng vẫn dùng điện thoại thông minh địa hình của chúng ta bao lâu trước lúc nó hư?

4. Trước Khi phát minh sáng tạo đi ra TV, người tao chỉ coi phim ở rạp chiếu bóng.

5. Trước trong năm 1990, nước Việt Nam đem khối hệ thống ngân hàng cũ kĩ.

6. nước Việt Nam vẫn trải qua quýt những thập kỷ đấu giành giành tự tại trước lúc nước nhà trọn vẹn giành song lập.

2. Ask and answer the following questions using the cues. (Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau đem dùng khêu ý.)

1. What family groups had Vietnamese people lived in before 1990?

2. How had people in Viet Nam travelled before the first motorbike was imported?

3. How had Vietnamese people lived before the open-door policy in 1986?

4. Where had your family spent holidays before 2005?

5. Who had ruled Viet Nam right before the Tran dynasty?

Quảng cáo

Đáp án:

1. They had lived in extended families.

2. They had travelled by bicycle.

3. They had had a harder life.

4. We had spent our holidays only in Viet Nam before then.

5. Ly Chieu Hoang had ruled the country before the Tran dynasty.

Hướng dẫn dịch:

1. Người nước Việt Nam sinh sống trong mỗi group mái ấm gia đình nào là trước năm 1990?

⇒ Họ vẫn sinh sống trong mỗi đại mái ấm gia đình.

2. Người dân nước Việt Nam đã từng đi lại ra làm sao trước lúc con xe máy trước tiên được nhập khẩu?

⇒ Họ đã từng đi vì như thế xe đạp điện.

3. Người nước Việt Nam vẫn sinh sống ra làm sao trước quyết sách Open năm 1986?

⇒ Họ vẫn mang trong mình một cuộc sống đời thường trở ngại rộng lớn.

4. hộ gia đình chúng ta đã từng đi nghỉ ngơi ở đâu trước năm 2005?

⇒ Trước bại, Shop chúng tôi chỉ mất những ngày nghỉ ngơi ở nước Việt Nam.

Quảng cáo

5. Ai vẫn thống trị nước Việt Nam tức thì từ xưa thời Trần?

⇒ Lý Chiêu Hoàng vẫn trị vì như thế nước nhà trước thời Trần.

3. Match the first half of the sentence in A with the second half in B. (Nối 1/2 của câu ở mục A với 1/2 của câu ở mục B.)

1. It was smart of her

2. It was brave of him

3. It was kind of her

4. It was unprofessional of her

5. It is useful for us

6. It is hard for us

a. to tướng get along with people from other cultures.

b. to tướng know about how our people used to tướng live in the past.

c. to tướng be late for the meeting.

d. to tướng stay in the old house alone the whole night.

e. to tướng be able to tướng solve the maths problem.

f. to tướng lend u her book.

Đáp án:

1.F2.A3.B4.E5.D6.C

Hướng dẫn dịch:

1. Sự mưu trí của cô ấy ấy hoàn toàn có thể giải được vấn đề.

2. Anh ấy quả cảm Khi ở 1 mình nhập mái ấm cổ xuyên suốt đêm.

3. Cô ấy thiệt chất lượng tốt bụng Khi cho tới tôi mượn sách của cô ấy ấy.

4. Cô ấy ko có tính chuyên nghiệp vì như thế vẫn trễ buổi họp.

5. Hữu ích cho tới tất cả chúng ta lúc biết dân thôn của tất cả chúng ta vẫn sinh sống thế nào là nhập quá khứ.

6. Khó cho tới tất cả chúng ta Khi thích nghi với những người tới từ nền văn hóa truyền thống không giống.

4. Fill in each blank with one adjective from the box. More phàn nàn one adjective can be used. (Điền vào cụ thể từng khu vực trống trải 1 tính kể từ nhập bảng. đa phần rộng lớn 1 tính kể từ được gật đầu đồng ý.)

1. I was __________ to tướng meet my best friend yesterday.

2. He is __________ to tướng have so sánh little time for his family.

3. They were __________ to tướng finish their last performance.

4. She's __________ to tướng get the job. The interview went really well.

5. The mother was __________ to tướng hear that her smart son failed the exam.

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 10 skills 2

6. All the students were __________ to tướng have passed the exams.

Đáp án:

1. glad/pleased2. sorry3. relieved/sorry/pleased
4. sure/certain5. surprised/astonished6. relieved/pleased

Giải thích:

glad (adj) hài lòng

sure =  certain (adj) chắc hẳn chắn

sorry (adj) tiếc, xin xỏ lỗi

confident (adj) ngạc nhiên

astonished = surprised (adj) ngạc nhiên

pleased (adj) phấn chấn lòng

relieved (adj) thoải mái

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi phấn chấn Khi gặp gỡ bạn tri kỷ của tôi nhập ngày hôm qua.

2. Anh ấy vô cùng tiếc vì như thế đem không nhiều thời hạn dành riêng cho mái ấm gia đình bản thân.

3. Họ vẫn lý tưởng Khi hoàn thiện phần trình biểu diễn vừa vặn rồi.

4. Cô ấy chắc hẳn rằng là có được việc. Cuộc phỏng vấn rất hay.

5. Bà u vẫn kinh ngạc lúc nghe đến đứa nam nhi mưu trí của bà ấy trượt kỳ ganh đua.

6. Tất cả học viên thường rất lý tưởng vì như thế vẫn vượt lên kì ganh đua.

5. Create one sentence by combining each pair of sentences using subject + be + adjective + that-clause. (Viết câu bằng phương pháp phối hợp 2 câu dùng cấu tạo S+ be + tính kể từ + that + mệnh đề.)

1. We were relieved that we had done well in the exam.

2. I am sorry that our parents had very poor school facilities.

3. Everyone was glad that the government had decided to tướng invest more in education.

4. Everyone is aware that it will be much safer to tướng have elevated walkways and underpass systems for pedestrians.

5. All of us are delighted that life in the countryside has improved considerably.

Hướng dẫn dịch:

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi cảm nhận thấy thoải mái vì như thế Shop chúng tôi đã thử chất lượng tốt nhập kỳ ganh đua.

2. Tôi vô cùng tiếc vì như thế phụ vương u của Shop chúng tôi đem hạ tầng vật hóa học ngôi trường học tập vô cùng xoàng.

3. Mọi người đều phấn chấn mừng vì như thế cơ quan chỉ đạo của chính phủ vẫn đưa ra quyết định góp vốn đầu tư nhiều hơn nữa nhập dạy dỗ.

4. Mọi người đều trí tuệ được rằng tiếp tục an toàn và tin cậy rộng lớn thật nhiều nếu như đem lối quốc bộ bên trên cao và khối hệ thống hầm chui cho tất cả những người quốc bộ.

5. Tất cả Shop chúng tôi đều phấn chấn mừng vì như thế cuộc sống đời thường ở vùng quê và được nâng cao đáng chú ý.

6. Finish the following sentences using your own ideas. Then compare your ideas with a partner. (Hoàn trở nên những câu sau dùng phát minh của chúng ta. Sau bại đối chiếu với chúng ta cặp của tôi.)

1. It was kind of them _______________.

2. They were certain to tướng _______________.

3. She is confident that _______________.

4. He was afraid that _______________.

5. The teachers are aware that _______________.

6. The head teacher was astonished to tướng _______________.

Gợi ý:

1. to tướng tư vấn the victims after the disaster/ to tướng donate for the poor.

2. be able to tướng build the country into a powerful one/ pass the exam.

3. Viet Nam has good potential for tourism/ she will get the job.

4. there would be less land for agriculture in Viet Nam/ he would not be able to tướng find out a solution for his problem.

5. non-academic subjects are also significant/ students vì thế not lượt thích being given too much homework.

6. learn that some of his students could not get scholarships/ know that one of the top students had cheated in the exam.

Hướng dẫn dịch:

1. Họ cỗ vũ những nàn nhân sau thảm họa / quyên chung vì như thế người nghèo khổ.

2. Họ chắc chắn đem công thi công nước nhà trở thành hùng cường / ganh đua đỗ đạt.

3. Cô ấy thoải mái tự tin rằng nước Việt Nam đem tiềm năng du ngoạn chất lượng tốt / cô ấy tiếp tục có được việc thực hiện.

4. Anh ấy hãi rằng sẽ có được không nhiều khu đất cho tới nông nghiệp ở nước Việt Nam / anh ấy sẽ không còn thể dò la đi ra biện pháp cho tới yếu tố của tôi.

5. Giáo viên trí tuệ được rằng những môn học tập ko tương quan cho tới học tập thuật cũng tương đối cần thiết / học viên ko mến được phú rất nhiều bài xích tập dượt về ngôi nhà.

6. Giáo viên hiệu trưởng vẫn vô cùng kinh ngạc lúc biết rằng một trong những học viên của tôi ko thể có được học tập bổng / hiểu được một trong mỗi học viên hàng đầu vẫn mod nhập kỳ ganh đua.

Bài giảng: Unit 6: Viet Nam then and now - A closer look 2 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài xích giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 Unit 6 khác:

 • Từ vựng Unit 6: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập nhập bài

 • Getting Started (phần 1-3 trang 60-61 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Complete each sentence ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put one word ... 2. Fill in each blank ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 63-64 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Fill in each blank ... 2. Ask and answer ...

 • Communication (phần 1-4 trang 65 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the posts ... 2. Read the postss on Viet Nam ...

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 66 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs ... 2. Now read the article ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 67 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Describe what you see ... 2. Listen again and decide ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the following ... 2. Fill in each blank ...

 • Project (phần 1-3 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Whhat vì thế you lượt thích ... 2. Plan a photo ...

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài xích tập dượt trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 9 mới nhất đem đáp án

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng học hành giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không tính phí cho tới teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của Shop chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-6-viet-nam-then-and-now.jsp

Xem thêm: các thành phần biệt lập tiếp theo