ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ

Câu hỏi:

18/06/2019 108,258

Bạn đang xem: ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ

C. luôn luôn nằm trong chiều với vật

D. hoàn toàn có thể to hơn hoặc nhỏ rộng lớn vật

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Ảnh của một vật qua quýt thấu kính quy tụ hoàn toàn có thể to hơn hoặc nhỏ rộng lớn vật

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những nhận định và đánh giá sau, nhận định và đánh giá đúng về lối truyền khả năng chiếu sáng qua quýt thấu kính quy tụ là

A. Tia sáng sủa cho tới trải qua xài điểm hình ảnh chủ yếu thì ló đi ra tuy nhiên song với trục chính

B. Tia sáng sủa tuy nhiên song với trục chủ yếu thì ló đi ra trải qua xài điểm vật chính

C. Tia cho tới qua quýt xài điểm vật chủ yếu thì tia ló lên đường thẳng

D. Tia sáng sủa qua quýt thấu kính bị chếch về phía trục chính

Câu 2:

Độ phóng đại hình ảnh âm (k<0) ứng với ảnh

A. Cùng chiều với vật

B. Ngược chiều với vật

C.Nhỏ rộng lớn vật

D. to hơn vật

Câu 3:

Vật AB đặt điều trực tiếp góc trục chủ yếu thấu kính quy tụ, cơ hội thấu kính nhỏ rộng lớn khoảng tầm xài cự, qua quýt thấu kính cho tới ảnh

A. ảo, nhỏ rộng lớn vật

B. ảo, to hơn vật

Xem thêm: chiến dịch điện biên phủ được chia làm mấy đợt

C. thiệt, nhỏ rộng lớn vật

D. thiệt, to hơn vật

Câu 4:

Vật AB đặt điều trực tiếp góc trục chủ yếu thấu kính phân kì bên trên xài điểm hình ảnh chủ yếu, qua quýt thấu kính cho tới hình ảnh A’B’ ảo

A. vì thế nhị chuyến vật

B. vì thế vật

C. vì thế nửa vật

D. vì thế tía chuyến vật

Câu 5:

Mắt viễn thị là đôi mắt lúc không thay đổi, xài điểm của mắt

A. phía trên võng mạc

B. ở trước võng mạc

C. ở sau võng mạc

D. ở trước mắt

Câu 6:

Vật AB đặt điều trực tiếp góc trục chủ yếu thấu kính quy tụ, cơ hội thấu kính vì thế nửa khoảng tầm xài cự, qua quýt thấu kính cho tới ảnh

A. ảo, vì thế nhị chuyến vật

B. ảo, vì thế vật

C. ảo, vì thế nửa vật

D. ảo, vì thế tư chuyến vật.

Xem thêm: cách li sau hợp tử không phải là

TÀI LIỆU VIP VIETJACK