ảnh của một vật qua thấu kính phân kì


Đối với thấu kính phân ki:

I - ĐẶC ĐIỂM CỦA ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH PHÂN KÌ

Bạn đang xem: ảnh của một vật qua thấu kính phân kì

- Vật sáng sủa đặt tại từng địa điểm trước thấu kính phân kì luôn luôn mang lại hình họa ảo, nằm trong chiều, nhỏ rộng lớn vật và luôn luôn ở trong tầm chi tiêu cự của thấu kính.

- Vật bịa xa tít thấu kính, hình họa ảo của vật nằm tại cơ hội thấu kính một khoảng chừng vì thế chi tiêu cự.

 Nếu đem vật đi ra xa cách thấu kính tuy nhiên theo dõi phương tuy nhiên song với trục chủ yếu thì hình họa nhỏ dần dần và xa cách thấu kính dần dần.

- Vật bịa sát thấu kính mang lại hình họa ảo vì thế vật.

Ảnh của vật qua chuyện thấu kính phân kì luôn luôn là hình họa ảo.

II - CÁCH DỰNG ẢNH

1. Cách dựng hình họa qua chuyện thấu kính phân kì

- Muốn dựng hình họa \(A'B'\) của \(AB\) qua chuyện thấu kính (\(AB\) vuông góc với trục chủ yếu, \(A\) phía trên trục chính), chỉ việc dựng hình họa \(B'\) của \(B\) bằng phương pháp vẽ lối truyền của nhị vô tía tia sáng sủa đặc trưng, tiếp sau đó kể từ \(B'\) hạ vuông góc xuống trục đó là tao sở hữu hình họa \(A'\) của \(A\).

+ Từ điểm B vẽ tia tuy nhiên song với trục chủ yếu của thấu kính chiếm được tia ló trải qua sở hữu phần kéo dãn trải qua chi tiêu điểm \(F'\) (tiêu điểm hình họa của thấu kính phân kì)

+ Từ điểm B vẽ tiếp tia trải qua quang quẻ tâm O của thấu kính chiếm được tia ló truyền trực tiếp qua chuyện O

+ Giao điểm của nhị tia bên trên là vấn đề B’ hình họa của điểm B. Từ B’ hạ vuông góc xuống trục chủ yếu của thấu kính => điểm A’

2. Công thức thấu kính phân kì

- Tỉ lệ độ cao vật và ảnh: \(\frac{h}{{h'}} = \frac{d}{{d'}}\)

- Quan hệ thân thuộc \(d,d'\) và \(f\): \(\frac{1}{f} = \frac{1}{{d'}} - \frac{1}{d}\)

Trong đó:

+ \(h\): độ cao của vật

+ \(h'\): độ cao của ảnh

+ \(d\): khoảng cách kể từ vật cho tới thấu kính

+ \(d'\): khoảng cách kể từ hình họa cho tới thấu kính

+ \(f\): chi tiêu cự của thấu kính

Tổng quát lác lại công thức cho tất cả thấu kính quy tụ và thấu kính phân kì:

Xem thêm: ninh tiên sinh đã lâu không gặp

\(\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d'}}\)

Quy ước dấu:

+ Thấu kính hội tụ:\(f > 0\)

+ Thấu kính phân kì: \(f < 0\)

+ Hình ảnh là hình họa thật: \(d' > 0\)

+ Hình ảnh là hình họa ảo: \(d' < 0\)

+ Vật là vật thật: \(d > 0\) 

Trong đó:

+ \(d\): khoảng cách kể từ vật cho tới thấu kính

+ \(d'\): khoảng cách kể từ hình họa cho tới thấu kính

+ \(f\): chi tiêu cự của thấu kính

Sơ đồ gia dụng trí tuệ về hình họa của một vật tạo nên vì thế thấu kính phân kì


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài C1 trang 122 SGK Vật lí 9

  Giải bài bác C1 trang 122 SGK Vật lí 9. Hãy thực hiện thực nghiệm...

 • Bài C2 trang 122 SGK Vật lí 9

  Giải bài bác C2 trang 122 SGK Vật lí 9. Làm thế nào là nhằm để ý được hình họa..

 • Bài C3 trang 122 SGK Vật lí 9

  Giải bài bác C3 trang 122 SGK Vật lí 9. Dựa vô kỹ năng vẫn học tập ở bài bác trước..

 • Bài C4 trang 122 SGK Vật lí 9

  Giải bài bác C4 trang 122 SGK Vật lí 9. Trên hình 45.2 mang lại biết

 • Bài C5 trang 123 SGK Vật lí 9

  Đặt vật AB trước một thấu kính

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Xem thêm: nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vô lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định hùn học viên lớp 9 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.