bách quỷ tập

Bách quỷ luyện  -Cửu Lộ Phi Hương by Hắc Gia

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Bạn đang xem: bách quỷ tập

Chuyển ngữ: Hắc

Thể loại: huyễn huyễn

Giới thiệu:

Trong lòng từng người đều sở hữu một con cái quỷ ác.

Nàng mang 1 cái cây bút, đem theo đuổi một ước vọng như đem như ko, xuyên trải qua nhiều không khí không giống nhau, biên chép lại chuyện phong hoa tuyết nguyệt của những “Quỷ”.

Nữ chủ yếu độc thoại:

Tên tao là Bạch Quỷ, cũng là tên gọi của cái cây bút nhập tay tao. Chỉ cần thiết thu đầy đủ một trăm mẩu truyện về quỷ, nó sẽ bị hoàn thành xong cơn mơ ngàn năm của tao. Cuộc đời chìm nổi, năm mon ngấm thoắt, tao ko biết tiếp tục xuyên ko từng nào thứ tự, nhìn qua chuyện biết từng nào thăng trầm, từ từ tiếp tục quên người xưa, không thể tình yêu, tuy nhiên ước nguyện thâm thúy thẳm trong thâm tâm Khi xưa thì ko lúc nào tan đổi thay.

Mục lục

 Review

Quỷ Vu

♣Chương 1♣   

♣Chương 2♣    ♣Chương 3♣

♣Chương 4♣    ♣Chương 5♣    ♣Đoạn kết♣

Quỷ Thi

♠Chương 1♠

♠Chương 2♠    ♠Chương 3♠

♠Chương 4♠    ♠Chương 5♠    ♠Chương 6♠

♠Đoạn kết♠

Quỷ Họa

♥Chương 1♥

♥Chương 2♥   ♥Chương 3♥

♥Chương 4♥   ♥Chương 5♥   ♥Chương 6♥

♥Chương 7♥   ♥Chương 8 & Hết♥

Quỷ Thê

♦Chương 1♦

♦Chương 2♦   ♦Chương 3♦

♦Chương 4♦   ♦Chương 5♦   ♦Chương 6♦

♦Chương 7   ♦Đoạn kết♦

Quỷ Huynh

♠Chương 1♠

♠Chương 2♠   ♠Chương 3♠

♠Chương 4♠   ♠Chương 5♠   ♠Chương 6♠

♠Đoạn kết♠

Quỷ Trâm

♣Chương 1♣

♣Chương 2♣   ♣Chương 3♣

♣Chương 4♣   ♣Chương 5♣   ♣Chương 6♣  

♣Chương 7♣   ♣Chương 8♣    ♣Chương 9♣    ♣Đoạn kết♣

Quỷ Anh

♦Chương 1♦

♦Chương 2♦   ♦Chương 3♦

♦Chương 4♦   ♦Chương 5♦   ♦Chương 6♦

Xem thêm: cha tôi là chiến thần

♦Đoạn kết♦

Quỷ Tướng

♥Chương 1♥

♥Chương 2♥   ♥Chương 3♥

♥Chương 4♥   ♥Chương 5♥   ♥Chương 6♥

♥Đoạn kết♥

Quỷ Miêu

♠Chương 1♠

♠Chương 2♠   ♠Chương 3♠

♠Chương 4♠   ♠Chương 5♠   ♠Chương 6♠

♠Chương 7♠   ♠Chương 8♠   ♠Chương 9♠  ♠Đoạn kết♠

Tết cô hồn

Quỷ Huyết

♣Mở đầu♣

♣Chương 1♣   ♣Chương 2♣

♣Chương 3♣   ♣Chương 4♣   ♣Chương 5♣  

 ♣Chương 6♣   ♣Chương 7♣    ♣Chương 8♣    

♣Chương 9♣   ♣Đoạn kết♣

Quỷ Giáo

♦Mở đầu♦ 

♦Chương 1♦   ♦Chương 2♦

♦Chương 3♦   ♦Chương 4♦   ♦Chương 5♦

♦Chương 6♦    ♦Chương 7♦   ♦Đoạn kết♦

Quỷ Thủ

♥Chương 1♥

♥Chương 2♥   ♥Chương 3♥

♥Chương 4♥   ♥Chương 5♥   ♥Kết thúc♥

Quỷ Yêu

♠Chương 1♠

♠Chương 2♠   ♠Chương 3♠

♠Chương 4♠   ♠Chương 5♠   ♠Chương 6♠

♠Chương 7♠   ♠Chương 8♠   ♠Chương 9♠  ♠Đoạn kết♠

Bạch Quỷ

♬Mở đầu♬

♬Chính văn♬

♬Kết thúc♬

—TOÀN VĂN HOÀN—

Ebook

Xem thêm: tác giả diệp lạc vô tâm

PDF  PRC   EPUB

wattpad: 17333224

p/s: tiếp tục sửa lỗi ebook tiếp tục sit chữ ^^

Tác giả

Bình luận