bài 47 trang 93 sgk toán 8 tập 1

Video chỉ dẫn giải

Bạn đang xem: bài 47 trang 93 sgk toán 8 tập 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Cho hình \(72\), vô cơ \(ABCD\) là hình bình hành.

LG a.

Chứng minh rằng \(AHCK\) là hình bình hành.

Phương pháp giải:

Áp dụng: Dấu hiệu phân biệt hình bình hành: Tứ giác đem nhị cạnh đối tuy vậy song và đều nhau là hình bình hành.

Lời giải chi tiết:

Xét nhị tam giác vuông \(AHD\) và \(CKB\) có:

    +) \( AD = CB\) (vì \(ABCD\) là hình bình hành)

    +) \(\widehat {ADH} = \widehat {CBK}\) (hai góc ở địa điểm ví le vô, \(AD//BC\))

\( \Rightarrow \) \(∆AHD =  ∆CKB\) (cạnh huyền- góc nhọn)

\( \Rightarrow \) \(AH = CK\) (\(2\) cạnh tương ứng)

Xem thêm: truyện ngôn tình full sủng

Ta có:

\(\left\{ \begin{array}{l}
AH \bot B{\rm{D}}\\
CK \bot B{\rm{D}}
\end{array} \right.\left( \text{giả thiết} \right) \Rightarrow AH//CK\)

Xét tứ giác \(AHCK\) có:

\(\left\{ \begin{array}{l}
AH//CK\\
AH = CK
\end{array} \right.\left( \text{chứng minh trên} \right)\)

\( \Rightarrow \) tứ giác \(AHCK\) là hình bình hành (dấu hiệu phân biệt hình bình hành).

Câu 2

Gọi \(O\) là trung điểm của \(HK\). Chứng minh rằng phụ thân điểm \(A, O, C\) trực tiếp hàng

Phương pháp giải:

Áp dụng: Tính chất hình bình hành: Hai đàng chéo cánh hạn chế nhau bên trên trung điểm của từng đàng.

Lời giải chi tiết:

Xét hình bình hành \(AHCK\) đem \(O\) là trung điểm của \(HK\) (giả thiết)

Xem thêm: truyện ngôn tình full hay nhất

\( \Rightarrow \) \(O\) là gửi gắm điểm của hai tuyến đường chéo cánh \(AC\) và \(HK\) của hình bình hành (tính hóa học hình bình hành)

Hay \(A,O,C\) trực tiếp sản phẩm.

Loigiaihay.com