bảo hiểm y tế hộ gia đình

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 1/7/2023, nấc đóng góp và chính sách bảo đảm hắn tế được kiểm soát và điều chỉnh phù phù hợp với nấc lương bổng hạ tầng mới mẻ.

Bạn đang xem: bảo hiểm y tế hộ gia đình

Từ ngày 01/7/2023, nấc lương bổng hạ tầng được kiểm soát và điều chỉnh lên 1.800.000 đồng/tháng theo đuổi Nghị tấp tểnh 24/2023/NĐ-CP của nhà nước. Do cơ, nấc đóng góp và chính sách BHYT cũng khá được kiểm soát và điều chỉnh phù phù hợp với quy tấp tểnh mới mẻ.

Tăng ngân sách nhà tù chữa trị căn bệnh 1 thứ tự được chi trả 100%

Hiện ni, ngân sách cho 1 thứ tự nhà tù chữa trị căn bệnh thấp hơn 15% nấc lương bổng hạ tầng (thấp rộng lớn 223.500 đồng) thì người nhập cuộc bảo đảm hắn tế được thanh toán 100% ngân sách.

Như vậy, Khi lương bổng hạ tầng tạo thêm 1,8 triệu đồng/tháng, mức giá cho một thứ tự nhà tù căn bệnh nêu bên trên sẽ thay thay đổi trở thành 270.000 đồng. 

Nếu ngân sách cho 1 thứ tự nhà tù chữa trị bệnh lý của người căn bệnh thấp rộng lớn 270.000 đồng thì được Quỹ chỉ hiểm hắn tế giao dịch 100% ngân sách.

Như vậy mức giá này tăng 46.500 đồng đối với trước thời gian ngày 1/7/2023.

Thay thay đổi nấc đóng góp bảo hiểm y tế hộ gia đình

Mức đóng góp bảo đảm hắn tế  so với hộ mái ấm gia đình được quy tấp tểnh tại Nghị tấp tểnh 146/2018/NĐ-CP, như sau:

Người loại nhất: 4,5% nấc lương bổng cơ sở;

Người loại hai: 70% nấc đóng góp của những người loại nhất (3,15% nấc lương bổng cơ sở).

Người loại ba: 60% nấc đóng góp của những người loại nhất (2,7% nấc lương bổng cơ sở).

Xem thêm: tập làm văn lớp 5 tả người

Người loại tư: 50% nấc đóng góp của những người loại nhất (2,25% nấc lương bổng cơ sở).

Người loại năm trở đi: 40% nấc đóng góp của những người loại nhất (1,8% nấc lương bổng cơ sở).

Từ 1/7/2023, Khi tăng lương bổng hạ tầng lên 1,8 triệu đồng/tháng, mức đóng góp bảo hiểm y tế hộ gia đình, như sau:

Người loại nhất: 81.000 đồng/tháng; 972.000 đồng/năm (trước 1/7: 67.050 đồng/tháng; 804.600 đồng/năm).

Người loại hai: 56.700 đồng/tháng; 680.400 đồng/năm (trước 1/7: 46.935 đồng/tháng; 563.220 đồng/năm).

Người loại ba: 48.600 đồng/tháng; 583.200 đồng/năm (trước 1/7: 40.230 đồng/tháng; 482.760 đồng/năm).

Người loại tư: 40.500 đồng/tháng; 486.000 đồng/năm (trước 1/7: 33.525 đồng/tháng; 402.300 đồng/năm).

Người loại năm trở đi: 32.400 đồng/tháng; 388.800 đồng/năm (trước 1/7: 26.820 đồng/tháng; 321.480 đồng/năm).

Từ 1/7, thay cho thay đổi nấc đóng góp bảo hiểm y tế hộ gia đình - Hình ảnh 1.

Xem thêm: tiếng anh 10 chân trời sáng tạo

  • bảo đảm hắn tế