Cách Giải bài tập Toán lớp 9 Tập 1 hay nhất #1


Giải Bài Tập Toán 9 Tập 1 Hay Nhất

Video Giải toán 9 bài 1: Căn bậc hai – Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (giáo viên VietJack)

Bạn đang xem: Cách Giải bài tập Toán lớp 9 Tập 1 hay nhất #1

Các phương pháp giải Toán lớp 9 Tập 1 hay nhất [có kèm video bài giải] Được biên soạn bởi các giáo viên có thâm niên nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy bám sát nội dung sgk Toán 9 Tập 1 Đại số và Hình học, giúp học sinh dễ dàng hoàn thành các dạng bài tập Toán 9, có tóm tắt. Lý thuyết Toán lớp 9 [có kèm video bài giảng] Và bộ câu hỏi luyện tập trắc nghiệm theo chương trình học có lời giải chi tiết và hơn 100 dạng bài tập Toán 9 có đầy đủ lời giải giúp các bạn luyện thi đạt điểm cao môn Toán lớp 9.

Toán 9 Tập 1 – Phần Đại Số

Phần Đại Số - Chương 1: Căn Bậc Hai.căn bậc ba

Một Phần Đại Số - Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất

Toán 9 Tập 1 - Phần Hình Học

Một Phần Hình Học - Chương 1: Lượng Giác Trong Tam Giác Vuông

Phần Hình Học - Chương 2: Đường Tròn

Giải vở bài tập Toán lớp 9 bài 1: Căn bậc hai

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 1 Trang 4: Tìm căn bậc hai của mỗi số sau:

a) 9; b) 4/9; c) 0,25; d) 2.

Trả lời

a) Căn bậc hai của 9 là 3 và -3 (vì 32 = 9 và (-3)2 = 9)

b) Căn bậc hai của 4/9 là 2/3 và (-2)/3 (vì (2/3)2 = 4/9 và (-2/3)2 = 4/9)

c) Căn bậc hai của 0,25 là 0,5 và -0,5 (vì 0,52 = 0,25 và (-0,5)2 = 0,25)

d) Căn bậc hai của 2 là 2 và -√2 (vì (√2)2 = 2 và (-√2)2 = 2)

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 1 Trang 5: Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau:

a) 49; b) 64; c) 81; d) 1.21.

Trả lời

a) 49 = 7 vì 7 > 0 và 72 = 49

b) √64 = 8 vì 8 > 0 và 82 = 64

c) 81 = 9 vì 9 > 0 và 92 = 81

d) 1,21 = 1,1 vì 1,1 > 0 và 1,12 = 1,21

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 1 Trang 5: Tìm căn bậc hai của mỗi số sau:

a) 64; b) 81; c) 1,21.

Trả lời

Xem thêm: Quận 9 (TP Thủ Đức) – Bán Nhà Nguyễn Văn Tăng – Mogi.vn

a) Các căn bậc hai của 64 là 8 và -8

b) Căn bậc hai của 81 là 9 và -9

c) Căn bậc hai của 1,21 là 1,1 và -1,1

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 1 Trang 6: So sánh

a) 4 và √15;b) √11 và 3.

Trả lời

a) 16 > 15 nên √16 > √15. Vậy 4 > 15

b) 11 > 9 nên √11 > √9. Vậy 11 > 3

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 1 Trang 6: Tìm số không âm x, biết:

a) √x > 1; b) √x

Trả lời

a) 1 = 1 nên x > 1 nghĩa là x > 1

Vì x 0 nên x > 1 x > 1. vậy x > 1

b) 3 = 9 nên x

Vì x 0 nên x

Bài 1 (SGK Toán 9 Tập 1 Trang 6): Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau, rồi suy ra căn bậc hai của chúng:

121; 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400

Trả lời:

Ta có: 121 = 11 vì 11 > 0 và 112 = 121 nên

Xem thêm: Chuẩn bị cho việc xây dựng chương trình từ vựng – Lớp 9 – VietJack.com

Căn bậc hai số học của 121 là 11. Căn bậc hai của 121 là 11 và -11.

tương tự:

Xem thêm: khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Căn bậc hai số học của 144 là 12. Căn bậc hai của 144 là 12 và -12.

Căn bậc hai số học của 169 là 13. Căn bậc hai của 169 là 13 và -13.

Căn bậc hai số học của 225 là 15. Căn bậc hai của 225 là 15 và -15.

Căn bậc hai số học của 256 là 16. Căn bậc hai của 256 là 16 và -16.

Căn bậc hai số học của 324 là 18. Căn bậc hai của 324 là 18 và -18.

Căn bậc hai số học của 361 là 19. Căn bậc hai của 361 là 19 và -19.

Căn bậc hai số học của 400 là 20. Căn bậc hai của 400 là 20 và -20.

……………………

……………………

……………………

Giải vở bài tập Toán lớp 9 bài 2: Căn bậc hai và hằng đẳng thức

Video Giải Toán 9 bài 2: Căn bậc hai và hằng đẳng thức – Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (GV Tiếng Việt)

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 2 Trang 8: Đường chéo AC = 5cm của hình chữ nhật ABCD, cạnh BC = x (cm), thì cạnh AB = √(25- x2 ) (cm). Tại sao? (h.2).

Trả lời

Áp dụng định lý Pitago cho tam giác ABC vuông tại B ta có:

AB2 + BC2 = AC2 AB2 + x2 = 52

⇔ AB2 = 25 – x2

⇒ AB = (25 – x2) (do AB > 0)

Xem thêm: Giải Toán 9 bài 3: Giải hệ phương trình bằng cách thay thế

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 2 Trang 8: Với giá trị nào của x thì √(5-2x) chắc chắn?

Trả lời

√(5 – 2x) xác định khi 5 – 2x ≥ 0

-2x -5

x 5/2

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 2 Trang 8: Điền số thích hợp vào chỗ trống trong bảng dưới đây:

a-2 -1 0 2 3a2 (a2)

Trả lời

a -2 -1 0 2 3a24 1 0 4 9√(a2) 2 1 0 2 3

Bài 6 (SGK Toán 9 Tập 1 Trang 10): Với giá trị của a, ý nghĩa của mỗi nghiệm sau là gì:

Trả lời:

MỘT)

b) Điều kiện-5a ≥ 0 => a 0

c) Điều kiện 4 – a 0 => -a ≥ -4 => a 4

d) Điều kiện 3a + 7 0 => 3a -7

Bài 7 (SGK Toán 9 Tập 1 Trang 10): tính toán:

Trả lời:

……………………

……………………

……………………

Tham khảo thêm các bộ đề học giỏi toán lớp 9 hay các môn học khác:

Xem thêm: thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

  • Giải sách bài tập Toán 9
  • Chuyên đề Toán 9 (có đáp án - cực hay)
  • Lý thuyết và 500 bài tập toán 9 có đáp án
  • Nhiều dạng bài tập Toán 9 hay
  • kiểm tra toán 9
  • Toán 10 câu hỏi

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra lớp chín Khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu hỏi và đáp án trắc nghiệm Toán, Văn, Anh lớp 9