cách tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

A. Kiến thức cần thiết nhớ

1. Diện tích xung quanh

Bạn đang xem: cách tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

- Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích S tư mặt mũi mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.

- Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tao lấy chu vi mặt mũi lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

2. Diện tích toàn phần

- Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng của diện tích S xung xung quanh và diện tích S nhì lòng.

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 25 centimet , chiều rộng lớn 15 centimet và độ cao 12 centimet.

Hướng dẫn:

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(25 + 15) x 2 x 12 = 960 \((cm^2)\)

Diện tích một phía lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

25 x 15 = 375 \((cm^2)\)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

960 + 375 x 2 = 1710 \((cm^2)\)

Ví dụ 2: Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 7,6 dm , chiều rộng lớn 4,8 dm và độ cao 2,5 dm.

Hướng dẫn:

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(7,6 + 4,8) x 2 x 2,5 = 62 \((dm^2)\)

Diện tích một phía lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

7,6 x 4,8 = 36,48 \((dm^2)\)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

62 + 36,48 x 2 = 134,96 \((dm^2)\)

Ví dụ 3: Một kiểu mẫu vỏ hộp vị tôn (không sở hữu nắp) hình trạng vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 30 centimet, chiều rộng lớn đôi mươi centimet ,

chiều cao 15 centimet. Tính diện tích S tôn dùng để làm thực hiện kiểu mẫu vỏ hộp bại. (không tính mép hàn)

Hướng dẫn:

Diện tích xung xung quanh của kiểu mẫu vỏ hộp là:

( 30 x đôi mươi ) x 2 x 15 = 1500 \((cm^2)\)

Diện tích của lòng vỏ hộp là:

 30 x đôi mươi = 600 \((cm^2)\)

Diện tích tôn dùng để làm thực hiện kiểu mẫu vỏ hộp là:

1500 + 600 = 2100 \((cm^2)\)

Xem thêm: giải bài tập toán 7 kết nối tri thức

Đáp số: 2100 \((cm^2)\)

Ví dụ 4: Một  kiểu mẫu vỏ hộp hình trạng vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm đôi mươi centimet, chiều rộng lớn 15 centimet và độ cao 10cm. Quý Khách Bình dán giấy má red color nhập những mặt mũi xung xung quanh và dán giấy má gold color nhập nhì mặt mũi lòng của vỏ hộp bại (chỉ dán mặt mũi ngoài). Hỏi diện tích S giấy má color này to hơn và to hơn từng nào xăng – ti -mét vuông?

Hướng dẫn:

Diện tích giấy  gold color, tức diện tích S 2 lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(20 x 15) x 2 = 600 \((cm^2)\)

Diện tích giấy màu đỏ gay, tức diện tích S xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

( đôi mươi + 15) x 2 x 10 = 700 \((cm^2)\)

Diện tích giấy màu đỏ gay rộng lớn hơn diện tích giấy  gold color là:

700 – 600 = 100  \((cm^2)\)

Ví dụ 5: Một hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu diện tích S xung xung quanh là 420 \(cm^2\) và sở hữu độ cao là 7cm.

Tính chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật bại.

Hướng dẫn:

Vì diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật vị chu vi lòng nhân với độ cao nên

chu vi đáy  của hình vỏ hộp chữ nhật vị diện tích S xung xung quanh phân chia mang lại độ cao, tao có:

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

C. Bài tập dượt tự động luyện

Bài 1. Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 4/5 m , chiều rộng lớn 2/5 m và độ cao 3/5 centimet.

Bài 2. Người tao thực hiện một chiếc vỏ hộp vị bìa hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 25 centimet , chiều rộng lớn 16 centimet và độ cao 12 centimet.

Tính diện tích S bài xích dùng để làm thực hiện một chiếc vỏ hộp bại. (không tính mép dán)

Bài 3. Một căn chống hình trạng vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 6m, chiều rộng lớn 3,6m, độ cao 3,8m.

Người tao ham muốn quét dọn vôi nhập những bức tường chắn xung xung quanh và trần của căn chống bại. Hỏi diện tích S cần thiết quét dọn vôi là

bao nhiêu mét vuông , biết tổng diện tích S những cửa ngõ vị 8 mét vuông. (chỉ quét dọn phía bên trong phòng)

Bài 4. Một viên gạch men hình trạng vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 22cm, chiều rộng lớn 10cm, độ cao 5,5 centimet.

Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của diện tích S toàn phần của khối gạch men dạng

hình vỏ hộp chữ nhật vì thế 6 viên gạch men xếp trở nên.

Bài 5. Một nhà máy thực hiện bánh nên dùng 30 000 cái vỏ hộp vị bìa cứng nhằm đựng bánh. Hộp sở hữu lòng là 1 trong những hình vuông vắn cạnh 25cm và cao 6cm. Hỏi cần thiết từng nào mét vuông bìa nhằm thực hiện đầy đủ số vỏ hộp kể bên trên, hiểu được những mép cấp dán vỏ hộp cướp khoảng chừng \(8 \over 100\) diện tích bại sẽ tiến hành số mét vuông bìa cứng cần thiết nhằm thực hiện vỏ hộp bánh. Sau bại tính diện tích S cần thiết nhằm thực hiện 30 000 vỏ hộp như vậy.

Học sinh học tăng các bài giảng tuần 21 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên th-huynhminhthanh-xuyenmoc.edu.vn để hiểu rõ bài tốt rộng lớn.

Bài học tập tuần 21

Xem thêm: bài tập vật lý 10 kết nối tri thức