Cách Tổng hợp các chuyên đề toán phổ thông lớp 12 #1


Thông qua bài viết này, chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn hiểu thêm về đề luyện thi toán lớp 12 tốt nhất

Tổng kết môn học lớp 12

Bạn đang xem: Cách Tổng hợp các chuyên đề toán phổ thông lớp 12 #1

Xem thêm: đại lão huyền học gả vào hào môn

[tvoncmeta {animated: “fast”} ]

 • Toán 12.I: Ứng dụng của đại cương để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
  • Tóm tắt lý thuyết Toán lớp 12: Đạo hàm và Vẽ đồ thị
   • Hiệp phương sai và nghịch đảo của hàm số
   • cực trị của hàm
   • Bài toán cực trị tham số của hàm cơ bản
   • chức năng tối đa và tối thiểu
   • Đồ thị hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ
   • Tiệm cận của đồ thị hàm số
   • Đồ Thị Hàm Lập Phương
   • Đồ thị đồng dạng của hàm số bậc hai
   • Bài Tập Nghiên Cứu Hàm Số Bậc Hai Và Lập Phương
   • Đồ thị hàm phân số hữu tỷ
   • Bài tập hàm phân số có tham số
   • Bài tập liên quan đến đồ thị
   • Luyện tiếp tuyến, tiếp tuyến của hai đường cong
   • Ôn tập Lý thuyết Toán 12 Chương 1
  • Tìm hiệp phương sai của hàm số và khoảng nghịch đảo
  • 11 Bài Tập Tính Tính Đơn Đạo Của Hàm Số
   • Xét chiều biến thiên của hàm
   • Sử dụng tính đơn điệu của hàm để chứng minh bất đẳng thức
   • hàm đơn điệu trong miền K
   • Hàm đơn điệu trên tập con của R
   • Giải và biện luận phương trình, bất phương trình sử dụng tính đơn điệu của hàm số
   • Tính đơn điệu của nghiệm và hàm tham số PT và BPT liên quan đến tham số
  • Bài tập Cực trị Chuyên đề Khảo sát Hàm số
  • Cách tìm Đường tiệm cận đứng và Đường tiệm cận ngang
  • Cách để Tìm cực đại và cực tiểu của hàm số
  • Tìm Cực Đại, Cực Tiểu Của Hàm Số Trắc Nghiệm Toán 12
  • giao điểm của hai đồ thị hàm số
  • Bài Tập Trắc Nghiệm Tương Quan Của Hai Đồ Thị Hàm Số
  • Cách tìm cực trị của hàm số bậc 3
  • Các dạng bài tập hàm bậc ba
  • giá trị cực trị của hàm trùng
  • Xác định sơ đồ chức năng, khảo sát chức năng
 • Toán 12.II: Hàm số mũ, hàm số, logarit
  • Tóm tắt lý thuyết toán học lớp 12: hàm số lũy thừa, hàm số lũy thừa, hàm số logarit
   • Hàm số mũ lũy thừa
   • Bài tập lũy thừa lũy thừa.
   • lũy thừa thực
   • hàm số mũ
   • bài toán lãi kép
   • Logarit và Tính chất của Logarit
   • Các vấn đề logarit phổ biến
   • Hàm logarit: số e và logarit tự nhiên
   • số mũ
   • Hàm logarit
   • Phương trình mũ và cách giải
   • Phương trình logarit và cách giải
   • Phương trình mũ và logarit
   • chỉ số bất bình đẳng
   • bất đẳng thức logarit
   • Ôn tập Lý thuyết Toán 12 Chương 2
  • Hàm lũy thừa, lũy thừa và logrit
  • Bài Tập Trắc Nghiệm Logarit Toán 12
  • Bài tập trắc nghiệm lũy thừa Toán 12
  • Phương trình logarit và bất đẳng thức Trắc nghiệm
  • Trắc nghiệm bất phương trình mũ và bất phương trình mũ
 • Toán 12.III: Nguyên hàm, Tích phân
  • Tóm tắt lý thuyết Toán lớp 12: Nguyên hàm, Tích phân
   • định nghĩa nguyên thủy
   • phương pháp biến đổi ban đầu
   • một phần của phương pháp ban đầu
   • Tích phân (khái niệm và tính chất)
   • Tích hợp các chức năng cơ bản
   • Phương pháp biến đổi tích phân
   • tích phân từng phần
   • Ứng Dụng Tích Phân Để Tính Diện Tích Các Hình Phẳng
   • Ứng Dụng Tích Phân Để Tính Thể Tích Các Vật Thể
   • Ôn tập Lý thuyết Toán 12 Chương 3
  • Hàm nguyên hàm, tính chất, phương pháp tìm nguyên hàm
  • Kiểm tra hàm mũ, logarit
  • Kiểm tra nguyên thủy cho các chức năng chứa gốc
  • một phần của bài kiểm tra ban đầu
  • Tích phân, phương pháp tính tích phân
  • áp dụng điểm
 • Toán 12.IV: Tập toàn số
  • Tóm tắt lý thuyết Toán lớp 12: Số phức
   • Số phức và số học số phức
   • Căn bậc hai và phương trình số phức
   • Bài tập biểu thức số nhiều
   • Bài toán tìm số phức nhỏ nhất, lớn nhất
   • Các dạng lượng giác cho số phức
   • Ôn tập Toán THPT Chương 4
  • định cư số nhiều
  • Luyện Tập Tập Hợp Số Phức
  • Thực hành nhiều lựa chọn
 • Toán 12.V: Khối đa diện và thể tích
  • Tóm tắt lý thuyết Toán lớp 12: Khối đa diện và Thể tích
   • Khái niệm khối đa diện
   • Phép đối xứng, khối đa diện đều
   • đa diện đều.ảo thuật
   • Thể tích khối đa diện – Thể tích khối chóp
   • Thể Tích Khối Đa Diện - Thể Tích Hình Hộp
   • Ôn tập Toán THPT Chương 5
 • Toán 12.V: Khối đa diện và thể tích
  • Tóm tắt lý thuyết Toán lớp 12: Khối đa diện và Thể tích
   • Khái niệm khối đa diện
   • Phép đối xứng, khối đa diện đều
   • đa diện đều.ảo thuật
   • Thể tích khối đa diện – Thể tích khối chóp
   • Thể Tích Khối Đa Diện - Thể Tích Hình Hộp
   • Ôn tập Toán THPT Chương 5
 • Toán 12.VI: Khối cầu, khối nón, khối trụ
  • Tóm tắt lý thuyết toán lớp 12: khối cầu, khối nón, khối trụ
   • khái niệm khuôn mặt tròn
   • Khái niệm về hình nón và hình trụ
   • Khái niệm khối cầu, khối cầu
   • bóng vào và bóng ra
   • Ôn tập Toán THPT Chương 6
 • Toán 12.VII: Các phương trình tổ hợp không gian
  • Toán Lý Lớp 12: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian
   • hệ tọa độ không gian
   • tọa độ vectơ không gian
   • Tích có hướng của vectơ và ứng dụng của nó
   • Các phương pháp giải các bài toán về điểm và vectơ
   • phương trình mặt phẳng
   • Viết Dạng Toán Phương Trình Mặt Phẳng
   • hệ phương trình tuyến tính
   • Câu hỏi về mối quan hệ giữa hai dòng
   • Các vấn đề về mặt phẳng và đường thẳng
   • phương trình cầu
   • vấn đề hình cầu
   • Ôn Tập Toán 12 Chương 7

[/tvoncmeta]