cách xem cung hoàng đạo

Cách coi bản thân nằm trong chòm sao này - 12 cung hoàng đạo nào?

Cách coi bản thân nằm trong chòm sao này, làm thế nào biết bản thân nằm trong cung hoàng đạo này, nhận thấy 12 chòm sao

Bạn đang xem: cách xem cung hoàng đạo

1.

Cách coi bản thân nằm trong chòm sao này - 12 cung hoàng đạo nào?

Ý nghĩa & Tính cơ hội thú vị 12 Cung Hoàng Đạo

Bạn đang được ham muốn biết bản thân nằm trong cung hoàng đạo này hoặc chòm sao nào? Chỉ cần thiết qua chuyện vấn đề tháng ngày năm sinh của tớ, các bạn sẽ xác lập các bạn nằm trong một trong 12 cung hoàng đạo: Cung Bò Cạp (SCORPIO), Dương Cưu (ARIES), Kim Ngưu (TAURUS) ...

Khác với việc coi phong thủy thông thường được tương đối nhiều người tin tưởng tưởng coi theo đòi ngày âm, thì 12 chòm sao cung hoàng đạo được quy dự trù theo đòi ngày dương. Nên trước tiên nhằm xác lập coi các bạn nằm trong cung hoàng đạo này thì phải ghi nhận ngày sinh của tớ được lấy theo đòi ngày dương hoặc ngay lập tức âm.

Đối với những các bạn con cái nhỏ tuổi hạc thì phần nhiều được lấy theo đòi ngày dương. Tuy nhiên thời xưa thật nhiều các cụ, cha mẹ lấy ngày sinh theo đòi ngày âm nên các bạn cần thay đổi lại ngày dương.

Xem thêm: ảnh hậu làm quân tẩu

Cách nhận thấy cũng tương đối giản dị theo đòi bảng tiếp sau đây. Quý Khách nằm trong khoảng chừng thời hạn này thì tiếp tục nằm trong chòm sao, cung hoàng đạo ứng tiếp sau đây Ví dụ bản thân sinh ngày 8/8/1988 thì bản thân tiếp tục nằm trong chòm sao Sư Tử Sinh ngày 2/2/1989 tiếp tục nằm trong chòm sao chỉ bảo Bình  

Danh sách những chòm sao theo đòi trật tự sao

Chòm sao ARIES – DƯƠNG CƯU sinh từ thời điểm ngày 21/3 – 20/4
Chòm sao TAURUS – KIM NGƯU sinh từ thời điểm ngày 21/4 – 21/5
Chòm sao GEMINI – SONG TỬ sinh từ thời điểm ngày 22/5 – 21/6
Chòm sao CANCER – CỰ GIẢI sinh từ thời điểm ngày 22/6-23/7
Chòm sao LEO – HẢI SƯ sinh từ thời điểm ngày 24/7 – 23/8
Chòm sao VIRGO – XỬ NỬ sinh từ thời điểm ngày 24/8 – 23/9
Chòm sao LIBRA – THIÊN XỨNG sinh từ thời điểm ngày 24/9 – 23/10
Chòm sao SCORPIO – HỔ CÁP sinh từ thời điểm ngày 24/10 – 22/11
Chòm sao SAGITTARIUS – NHÂN MÃ sinh từ thời điểm ngày 23/11 – 21/12
Chòm sao CAPRICORNUS – MA KẾT sinh từ thời điểm ngày 22/12 – 20/1
Chòm sao AQUARIUS – BẢO BÌNH sinh từ thời điểm ngày 21/1 – 19/2
Chòm sao PISCES – SONG NGƯ sinh từ thời điểm ngày 20/2 – 20/3

Xem thêm: ta và hoàng thượng cùng phe

Biểu tượng đặc thù của 12 chòm sao và ngày ứng chúng ta cũng rất có thể tra khảo

Theo vforum.vn

Xem thêm thắt bài xích viết:  Ý nghĩa của 12 Cung Hoàng Đạo (Bí ẩn và thú vị)