cái răng cái tóc là góc con người

Ai cũng biết góc quả đât còn tồn tại thêm thắt “cái răng” nữa. “Cái răng kiểu mẫu tóc là góc con cái người” là câu châm ngôn xưa nói đến vẻ rất đẹp. Người xưa tôn vinh việc chở che răng và tóc đến mức độ chỉ coi nhập đấy là rất có thể reviews được sắc đẹp, thậm chí là cả tính cơ hội nữa.