cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ

Câu hỏi:

14/12/2019 45,128

B. tỉ lệ thành phần với chiều lâu năm ống dây

Bạn đang xem: cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ

C. là đồng đều

Đáp án chủ yếu xác

D. tỉ lệ thành phần với thiết diện ống dây

Đáp án: C

Từ ngôi trường bên phía trong ống chão là kể từ ngôi trường đều.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Độ rộng lớn chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng chão dẫn tròn xoe đem loại năng lượng điện không phụ thuộc

A. nửa đường kính thiết diện chão dẫn

B. nửa đường kính vòng chão.

C độ mạnh loại năng lượng điện chạy nhập chão.

D. môi trường thiên nhiên xung xung quanh.

Câu 2:

Khi độ mạnh loại năng lượng điện hạn chế gấp đôi và 2 lần bán kính ống chão tăng gấp đôi tuy nhiên số vòng chão và chiều lâu năm ống ko thay đổi thì chạm màn hình kể từ sinh vì chưng loại năng lượng điện nhập ống dây

A. hạn chế gấp đôi.

B. tăng gấp đôi.

C. ko thay đổi.

D. tăng 4 thứ tự.

Câu 3:

Độ rộng lớn của lực Lo – ren – xơ không dựa vào vào

A. độ quý hiếm của năng lượng điện.

B. sự cân đối véc tơ vận tốc tức thời của năng lượng điện.

C. sự cân đối chạm màn hình kể từ.

D. lượng của năng lượng điện.

Xem thêm: xuyên thành tiểu tình nhân của tổng tài hệ phản diện

Câu 4:

Độ rộng lớn chạm màn hình kể từ sinh vì chưng loại năng lượng điện chạy nhập ống chão tròn xoe phụ thuộc

A. chiều lâu năm ống chão.

B. số vòng chão của ống.

C. 2 lần bán kính ống.

D. số vòng chão bên trên một mét chiều lâu năm ống.

Câu 5:

Nếu độ mạnh loại năng lượng điện nhập chão tròn xoe tăng gấp đôi và 2 lần bán kính vòng chão tròn xoe tăng gấp đôi thì chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng dây

A. ko thay đổi.

B. tăng gấp đôi.

C. tăng 4 thứ tự.

D. hạn chế gấp đôi.

Câu 6:

Phương của lực Lo – ren – xơ không tồn tại quánh điểm

A. vuông góc với véc tơ véc tơ vận tốc tức thời của năng lượng điện.

B. vuông góc với véc tơ chạm màn hình kể từ.

C. vuông góc với mặt mũi phẳng lì chứa chấp véc tơ véc tơ vận tốc tức thời và véc tơ chạm màn hình kể từ.

D. vuông góc với mặt mũi phẳng lì trực tiếp đứng.

Câu 7:

Khi sự cân đối của chạm màn hình kể từ và sự cân đối của véc tơ vận tốc tức thời năng lượng điện nằm trong tăng gấp đôi thì sự cân đối lực Lo – ren – xơ

A. tăng 4 thứ tự.

B. tăng gấp đôi.

C. ko thay đổi.

Xem thêm: ngày hôm qua đã từng

D. hạn chế gấp đôi.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK