cậu là nam tớ vẫn yêu

Tên gốc: 你是男的,我也爱

Tác giả: Angelina

Bạn đang xem: cậu là nam tớ vẫn yêu

Thể loại: Đam mĩ, vườn ngôi trường, 1×1, HE

Nhân vật: An Tử Yến x Mạch Đinh

Tình trạng: Hoàn

Dịch: QT + GGT

Edit: Jenny Kim

Beta: Hàn Lãnh, Jenny Kim

_____

Truyện edit vì thế mục tiêu phi lợi tức đầu tư và chưa tồn tại sự đồng ý của người sáng tác. Mong chúng ta ko reup ở bất kì điểm nào là không giống.

_____

Đôi lời

Chính truyện

Chương 1 ~ Chương 2 ~ Chương 3 ~ Chương 4 ~ Chương 5 ~

Chương 6 ~ Chương 7 ~ Chương 8 ~ Chương 9 ~ Chương 10 ~ Chương 11 ~

Chương 12 ~ Chương 13 ~ Chương 14 ~ Chương 15 ~ Chương 16 ~

Chương 17 ~ Chương 18 ~ Chương 19 ~ Chương đôi mươi ~ Chương 21 ~ Chương 22 ~

Chương 23 ~ Chương 24 ~ Chương 25 ~ Chương 26 ~ Chương 27 ~

Chương 28 ~ Chương 29 ~ Chương 30 ~ Chương 31 ~ Chương 32 ~ Chương 33 ~

Chương 34 ~ Chương 35 ~ Chương 36 ~ Chương 37 ~ Chương 38 ~

Xem thêm: yêu thương trao anh

Chương 39 ~ Chương 40 ~ Chương 41 ~ Chương 42 ~ Chương 43 ~ Chương 44 ~

Chương 45 ~ Chương 46 ~ Chương 47 ~ Chương 48 ~ Chương 49 ~

Chương 50 ~ Chương 51 ~ Chương 52 ~ Chương 53 ~ Chương 54 ~ Chương 55 ~

Chương 56 ~ Chương 57 ~ Chương 58 ~ Chương 59 ~ Chương 60 ~

Chương 61 ~ Chương 62 ~ Chương 63 ~ Chương 64 ~ Chương 65 ~ Chương 66 ~

Chương 67 ~ Chương 68 ~ Chương 69 ~ Chương 70 ~ Chương 71 ~

Chương 72 ~ Chương 73 ~ Chương 74 ~ Chương 75 ~ Chương 76 ~ Chương 77 ~

Chương 78 ~ Chương 79 ~ Chương 80 ~ Chương 81 ~ Chương 82 ~

Chương 83 ~ Chương 84 ~ Chương 85 ~ Chương 86 ~ Chương 87 ~ Chương 88 ~

Chương 89 ~ Chương 90 ~ Chương 91 ~ Chương 92 ~ Chương 93 ~

Chương 94 ~ Chương 95 ~ Chương 96 ~ Chương 97 ~ Chương 98 ~ Chương 99 ~

Chương 100 ~ Chương 101 ~ Chương 102 ~ Chương 103 ~ Chương 104 ~

Chương 105 ~ Chương 106 ~ Chương 107 ~ Chương 108 ~ Chương 109 ~ OST (1 – 2 – 3)

 Phiên ngoại

1 ~ 2 ~ 3

4 ~ 5 ~ 6 ~ 6.22 (1 – 2)

Xem thêm: top truyện kiếm hiệp hay nhất full

– Hoàn –

Download

Phần 2