cho hơi nước đi qua than nóng đỏ

Câu hỏi:

18/06/2019 126,169

Cho khá nước trải qua than thở lạnh lẽo đỏ lòe, chiếm được 15,68 lít lếu phù hợp khí X (đktc) bao gồm CO, CO2 và H2. Cho toàn cỗ X ứng dụng không còn với CuO dư nung lạnh lẽo chiếm được lếu phù hợp hóa học rắn Y. Hòa tan không còn toàn cỗ Y vày hỗn hợp HNO3 loãng dư chiếm được 8,96 lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Phần trăm thể tích khí CO vô X là:

Bạn đang xem: cho hơi nước đi qua than nóng đỏ

B. 28,57%

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

C + H2O t° CO + H2x                           x        x    mol

C + 2H2O t° CO2 + 2H2y               y         2y

→  nX = 2x + 3y = 15,6822,4 = 0,7 (1)

nNO = 8,9622,4 = 0,4 mol

Bảo toàn electron: 2.nCu = 3.nNO

⇒ 2.nCu = 3.0,4 ⇒ nCu = 0,6 mol

nCu = nO (trong oxit phản ứng) = nCOnH2

⇒ 0,6 = 2x + 2y (2)

Từ (1) và (2) →  x = 0,2 và hắn = 0,1

→  %VCO = 0,20,7.100% = 28,57%

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) kể từ từ qua chuyện ống sứ nung lạnh lẽo đựng 8 gam một oxit Fe cho tới khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Khí chiếm được sau phản xạ với tỉ khối đối với hiđro vày đôi mươi. Công thức của oxit Fe và xác suất thể tích của khí CO2 vô lếu phù hợp khí sau phản ứng?

A. Fe3O4; 75%

B. Fe2O3; 75%

C. Fe2O3; 65%

D. FeO; 75%

Câu 2:

Dẫn luồng khí CO trải qua lếu phù hợp bao gồm CuO và Fe2O3 nung lạnh lẽo, sau đó 1 thời hạn chiếm được hóa học rắn X và khí Y. Cho Y hít vào trọn vẹn vô hỗn hợp Ba(OH)2 dư chiếm được 29,55 gam kết tủa. Chất rắn X phản xạ với hỗn hợp HNO3 dư chiếm được V lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai ở đktc). Giá trị của V là:

A. 2,24

B. 4,48

C. 6,72

D. 3,36

Xem thêm: vô thượng luân hồi

Câu 3:

Hỗn phù hợp X bao gồm CuO và Fe2O3, Hòa tan trọn vẹn 44 gam X vày hỗn hợp HCl dư, sau phản xạ chiếm được hỗn hợp chứa chấp 85,25 gam muối hạt. Mặt không giống, nếu như khử trọn vẹn 22 gam X vày CO dư, cho tới lếu phù hợp khí chiếm được sau phản xạ lội kể từ từ qua chuyện hỗn hợp Ba(OH)2 (dư) thì chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 76,755

B. 73,875

C. 147,750

D. 78,875

Câu 4:

Cho khá nước trải qua than thở lạnh lẽo đỏ lòe chiếm được lếu phù hợp khí X bao gồm CO2, CO, H2. Toàn cỗ lượng khí X vừa phải đầy đủ khử không còn 48 gam Fe2O3 trở nên Fe và chiếm được 10,8 gam H2O. Phần trăm thể tích CO2 vô lếu phù hợp khí X là:

A. 14,28

B. 28,57

C. 13,24

D. 16,14

Câu 5:

Hỗn phù hợp X bao gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4.Cho khí CO qua chuyện m gam X nung lạnh lẽo, sau đó 1 thời hạn chiếm được lếu phù hợp hóa học rắn Y và lếu phù hợp khí Z. Cho toàn cỗ Z vô hỗn hợp Ca(OH)2 dư, cho tới khi phản xạ trọn vẹn, chiếm được 4 gam kết tủa. Mặt không giống, hòa tan trọn vẹn Y vô hỗn hợp H2SO4 quánh lạnh lẽo dư thu được một,008 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất) và hỗn hợp chứa chấp 18 gam muối hạt. Giá trị của m là:

A. 7,12

B. 13,52

C. 6,8

D. 5,68

Câu 6:

Dẫn kể từ từ cho tới không còn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vô 100 ml hỗn hợp chứa chấp NaOH 1M và Ca(OH)2 1M. Tính lượng kết tủa tạo nên trở nên sau thời điểm những phản xạ xẩy ra trọn vẹn.

A. 5 gam

B. 15 gam

C. đôi mươi gam

Xem thêm: bốn lần gả

D. 10 gam

TÀI LIỆU VIP VIETJACK