chức năng của dây thần kinh tủy

Hệ thần kinh trung ương là 1 trong cơ sở sở hữu tính phân hóa tối đa nhập khung hình người, sở hữu dạng ống và màng lưới lên đường từng khung hình. Về mặt mày cấu trúc, hệ thần kinh trung ương phân thành nhì thành phần là trung khu thần kinh và thần kinh trung ương nước ngoài biên. Hệ trung khu thần kinh bao gồm óc và tủy sinh sống, hệ thần kinh trung ương nước ngoài biên bao gồm 12 song thần kinh trung ương sọ, 31 song rễ thần kinh tủy sinh sống và những hoạnh thần kinh trung ương.

Bạn đang xem: chức năng của dây thần kinh tủy

31 song rễ thần kinh tủy sinh sống khởi nguồn từ tủy sinh sống, tách ngoài ống xương sống qua chuyện những lỗ gian tham sinh sống. Các lỗ gian tham sinh sống bởi những đốt xương sống cận kề nhau tạo thành. 31 song rễ thần kinh tủy sinh sống được gọi thương hiệu và phân group theo gót những đốt xương sống sở hữu tương quan với bọn chúng, bao gồm:

 • 8 song rễ thần kinh sinh sống cổ

 • 12 song rễ thần kinh sinh sống ngực

 • 5 song thần kinh trung ương sinh sống thắt lưng

 • 5 song thần kinh trung ương sinh sống cùng

 • 1 song thần kinh trung ương sinh sống cụt

Xem thêm: những hằng đẳng thức đáng nhớ tiếp

Mặc cho dù chỉ mất 7 đốt xương sống cổ tuy nhiên lại sở hữu 8 song thần kinh trung ương sinh sống cổ vì thế song loại nhất tách ngoài ống xương sống ở đằm thắm xương chẩm và thắp cổ I, song loại tám bay rời khỏi ở bên dưới đốt xương sống cổ VII. Từ bại trở xuống, những thần kinh trung ương sinh sống được gọi thương hiệu và đem số của đốt xương sống nằm ở phía bên trên.

Các thần kinh trung ương sinh sống thắt sườn lưng, đốt xương sống nằm trong và cụt bay thoát khỏi tủy sinh sống ở đoạn cuối của tủy sinh sống (đoạn ở ngang nút đốt xương sống thắt sườn lưng I). Chúng chạy xuống bên dưới phía bên trong ống xương sống và nhập vùng bên dưới nhện, tạo thành một bó thần kinh trung ương nom tựa như đuôi ngựa nên gọi là đuôi ngựa. Các thần kinh trung ương này tách ngoài ống xương sống ở ngang nút bờ bên dưới những đốt xương sống thắt sườn lưng và nằm trong ứng.

Mỗi thần kinh trung ương tủy sinh sống là thần kinh trung ương lếu hợp ý, được tạo thành bởi sự phối kết hợp của nhì rễ:

 • Rễ trước (radix anterior; radix motoria) hoặc rễ chuyển động bởi những sợi thần kinh trung ương lên đường tạo thành. Các sợi này thực ra đó là nhánh trục của những nơron thần kinh trung ương ở cột trước lao động trí óc tủy sinh sống. Tại đoạn tủy ngực và thắt sườn lưng mặt mày, rễ trước còn chứa chấp những sợi thần kinh trung ương tự động mái ấm trước hoạnh sở hữu thực chất là nhánh trục của những rế bào cột mặt mày của lao động trí óc tủy sinh sống.
 • Rễ sau (radix posterior; radix sensoria) hoặc rễ cảm xúc bởi những sợi thần kinh trung ương cho tới tạo thành. Những nhánh nước ngoài vi của nơron hoạnh phân bổ cho tới những cấu hình ở nước ngoài vi (các tạng, cỗ phân cơ thể), những nhánh TW chạy qua chuyện rễ sau nhập tủy sinh sống. Những xung động cảm xúc kể từ nước ngoài vi chạy nhập trung khu thần kinh theo gót những nhánh này.

Khi ko phân loại, thần kinh trung ương sinh sống được gọi là đằm thắm thần kinh trung ương sinh sống. Ngay sau thời điểm ló rời khỏi kể từ lỗ gian tham đốt xương sống, từng đằm thắm thần kinh trung ương sinh sống phân thành tứ nhánh:

 • Nhánh màng tủy (r.menigeus) hoặc nhánh quặt ngược.
 • Nhánh thông (r. comminicans) là nhánh nối đằm thắm thần kinh trung ương sinh sống với đằm thắm phú cảm.
 • Nhánh sau (r.posterior) rời khỏi sau rồi phân thành những nhánh nhập và ngoài nhằm phân phối cho tới domain authority và những cơ thâm thúy ở mặt mày sau đầu, cổ, đằm thắm (vùng lưng).
 • Nhánh trước (r.anterior) phân phối cho tới mặt mày trước, mặt mày của đầu, cổ, đằm thắm, chi bên trên và chi bên dưới. Các nhánh trước của thần kinh trung ương sinh sống cổ, thắt sườn lưng và nằm trong nối lại cùng nhau ở sát nguyên vẹn ủy của bọn chúng sẽ tạo trở thành những đám rối (plexus) cổ, thắt sườn lưng, nằm trong và cụt. Tại những đám rối này, những sợi thần kinh trung ương được group lại và bố trí trước lúc kế tiếp cho tới phân phối cho tới domain authority, xương, cơ và khớp. Những nhánh trước của thần kinh trung ương sinh sống ngực II-XII ko nhập cuộc tạo ra trở thành những đám rối và được gọi là những thần kinh trung ương gian tham sườn, phân phối cơ và domain authority của trở thành ngực trước- mặt mày và trở thành bụng trước- mặt mày.

Chức năng của rễ thần kinh tủy sinh sống. Các rễ thần kinh tủy sinh sống là rễ thần kinh lếu hợp ý, rễ trước truyền xung chuyển động, rễ sau truyền những xung cảm xúc. Các rễ thần kinh tủy sinh sống canh ty link trung khu thần kinh với những chi và cơ sở, canh ty dẫn những tín hiệu thần kinh trung ương lên đường nhập và lên đường thoát khỏi óc cỗ trải qua tủy sinh sống, cho tới địa điểm đúng mực nhập khung hình.

Một số nhánh trước của rễ thần kinh tủy sinh sống đan chéo cánh, hợp ý trở thành những đám rối thần kinh trung ương phân phối chuyển động, cảm xúc nhiều vùng khung hình như: đám rối thần kinh trung ương cổ, đám rối thần kinh trung ương cánh tay, đám rối thần kinh trung ương thắt sườn lưng nằm trong. Đám rối thần kinh trung ương cánh tay phân phối cảm xúc và chuyển động cho tới chi bên trên, vùng vai và vùng ngực. Đám rối thần kinh trung ương thắt sườn lưng nằm trong phân phối thần kinh trung ương vùng chi bên dưới, vùng sau phúc mạc và chậu hông.

Xem thêm: hoạt đông trải nghiệm cho học sinh lớp 10