chức năng của máy biến áp một pha

Câu hỏi:

09/10/2019 53,186

Bạn đang xem: chức năng của máy biến áp một pha

C. Biến thay đổi năng lượng điện áp của dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều một pha  

Đáp án chủ yếu xác

D. Biến thay đổi năng lượng điện áp của dòng sản phẩm năng lượng điện một chiều

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này tại đây đúng?  

A. Dây quấn sơ cấp cho và loại cấp cho lấy năng lượng điện áp vào  

B. Dây quấn sơ cấp cho và loại cấp cho đem năng lượng điện áp ra  

C. Dây quấn sơ cấp cho lấy năng lượng điện áp nhập, chạc quấn loại cấp cho đem năng lượng điện áp ra  

D. Dây quấn loại cấp cho lấy năng lượng điện áp nhập, chạc quấn sơ cấp cho đem năng lượng điện áp ra

Câu 2:

Số liệu kỹ năng của sản phẩm trở nên áp một trộn là:  

A. Công suất quyết định mức  

B. Điện áp quyết định mức 

C. Dòng năng lượng điện quyết định mức  

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3:

Lõi thép được sản xuất vì như thế lá thép kỹ năng năng lượng điện đem chiều dày:  

A. Dưới 0,35 mm  

B. Trên 0,5 mm  

Xem thêm: phân tích diễn biến tâm trạng ông hai

C. Từ 0,35 ÷ 0,5 mm  

D. Trên 0,35 mm

Câu 4:

Lưu ý Lúc dùng máy trở nên áp một trộn là:  

A. Điện áp tiến hành máy trở nên áp ko được to hơn năng lượng điện áp quyết định mức  

B. Không nhằm máy trở nên áp thao tác làm việc quá hiệu suất quyết định mức  

C. Đặt máy trở nên áp ở điểm thật sạch sẽ, thô ráo  

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5:

Cấu tạo nên máy trở nên áp một trộn bao gồm bao nhiêu thành phần chính?  

A. 2  

B. 3  

C. 4  

D. 5

Câu 6:

Ưu điểm của sản phẩm trở nên áp một trộn là:  

A. Cấu tạo nên giản dị và đơn giản, dễ dàng sử dụng  

B. Ít hỏng  

C. Giúp tăng hoặc hạn chế năng lượng điện áp  

D. Cả 3 đáp án trên