cô trịch ôn nhu

 • Reads 1,897,101
 • Votes 96,396
 • Parts 80

Complete, First published Oct 12, 2016

Bạn đang xem: cô trịch ôn nhu

Table of contents

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

  Xem thêm: tiễn đi kẻ thứ ba

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 78 [Chính văn hoàn]

  Xem thêm: đuổi tình yêu đi

  Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

Lục Tử Tranh là phụ nữ một, vừa phải không tồn tại chi phí không tồn tại thế lại không tồn tại nhân duyên. 
  
  Giang Hoài Khê là đái thư khuê những, vừa phải với quyền vừa phải với thế lại vừa phải với danh vọng. 
  
  Tuy rằng nhì người đều sẽ là Hotgirl lạnh lẽo lùng mặt mày kêu ca, thường bị người không giống đối chiếu cùng nhau, tuy nhiên Lục Tử Tranh tự động nhận phiên bản thân thiện cô với những người tao là "nước sông ko phạm nước giếng".
  
  Ấy vậy nhưng mà sau đó 1 thứ tự gặp mặt kỳ kỳ lạ kết thúc, đái thư khuê những lại hoặc nhắm vô cô, lằng ngôi nhà xì xằng, mượt rắn đầy đủ cả, không ngừng nghỉ dây dính, liên tu vô tận...
  
  Này, vẫn rằng đấy là đái thư khuê những mà?!
  
  Người tao với chi phí, thì người tao mến tùy hứng thôi!
  ~
  Thể loại: GL, khu đô thị tơ duyên, tình hữu độc cộng đồng, thiên tác chi phù hợp.
  Editor: Yu Bi

#55langman