cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Đăng ký xây dựng công ty tư nhân

Xem chi tiết

Bạn đang xem: cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Trình tự động thực hiện

+ Trường hợp ý ĐK thẳng hoặc qua chuyện công ty bưu chính:

- Người nộp làm hồ sơ ĐK công ty theo gót quy lăm le bên trên Nghị lăm le số 01/2021/NĐ-CP nộp làm hồ sơ bên trên Phòng Đăng ký sale điểm công ty đặt điều trụ sở chủ yếu.

- Sau khi tiêu thụ làm hồ sơ ĐK công ty, Phòng Đăng ký sale trao Giấy biên nhận về sự việc nhận làm hồ sơ cho tất cả những người nộp làm hồ sơ. Phòng Đăng ký sale cấp cho Giấy ghi nhận ĐK công ty vô thời hạn 03 ngày thao tác làm việc Tính từ lúc ngày có được làm hồ sơ hợp thức.

- Trường hợp ý làm hồ sơ không hợp lệ hoặc thương hiệu công ty đòi hỏi ĐK ko vừa lòng quy lăm le, Phòng Đăng ký sale tiếp tục thông tin bởi vì văn phiên bản nội dung cần thiết sửa thay đổi, bổ sung cập nhật cho tất cả những người xây dựng công ty hoặc công ty vô thời hạn 03 ngày thao tác làm việc Tính từ lúc ngày tiêu thụ làm hồ sơ.

+ Trường hợp ý ĐK qua chuyện mạng năng lượng điện tử dùng chữ ký số công cộng:

- Người nộp làm hồ sơ kê khai vấn đề, vận chuyển văn phiên bản năng lượng điện tử, ký xác thực làm hồ sơ ĐK công ty qua chuyện mạng vấn đề năng lượng điện tử và giao dịch phí, lệ phí ĐK công ty theo gót tiến độ bên trên cổng vấn đề vương quốc về ĐK công ty (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

- Sau khi hoàn thành xong việc gửi làm hồ sơ ĐK công ty, người nộp làm hồ sơ tiếp tục có được Giấy biên nhận làm hồ sơ ĐK công ty qua chuyện mạng vấn đề năng lượng điện tử.

- Trường hợp ý làm hồ sơ đầy đủ ĐK cấp cho ĐK công ty, Phòng Đăng ký sale triển khai cấp cho ĐK công ty và thông tin cho tới công ty về sự việc cấp cho ĐK công ty. Trường hợp ý làm hồ sơ ko đầy đủ ĐK cấp cho ĐK công ty, Phòng Đăng ký sale gửi thông tin qua chuyện mạng vấn đề năng lượng điện tử cho tới công ty nhằm đòi hỏi sửa thay đổi, bổ sung cập nhật làm hồ sơ.

+ Trường hợp ý ĐK qua chuyện mạng năng lượng điện tử dùng Tài khoản ĐK kinh...

- Người nộp làm hồ sơ dùng Tài khoản ĐK sale nhằm kê khai vấn đề, vận chuyển văn phiên bản năng lượng điện tử và ký xác thực làm hồ sơ ĐK công ty qua chuyện mạng vấn đề năng lượng điện tử và giao dịch phí, lệ phí ĐK công ty theo gót tiến độ bên trên cổng vấn đề vương quốc về ĐK công ty (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trường hợp ý ủy quyền triển khai giấy tờ thủ tục ĐK công ty qua chuyện mạng vấn đề năng lượng điện tử dùng Tài khoản ĐK sale, văn phiên bản ủy quyền nên với vấn đề contact của những người ủy quyền nhằm xác thực việc nộp làm hồ sơ ĐK công ty qua chuyện mạng vấn đề năng lượng điện tử.

- Sau khi hoàn thành xong việc gửi làm hồ sơ ĐK, người nộp làm hồ sơ tiếp tục có được Giấy biên nhận làm hồ sơ ĐK công ty qua chuyện mạng vấn đề năng lượng điện tử.

- Phòng Đăng ký sale cấp cho ĐK công ty cho tới công ty vô tình huống làm hồ sơ đầy đủ ĐK và thông tin cho tới công ty về sự việc cấp cho ĐK công ty. Trường hợp ý làm hồ sơ ko đầy đủ ĐK, Phòng Đăng ký sale gửi thông tin qua chuyện mạng vấn đề năng lượng điện tử cho tới công ty nhằm đòi hỏi sửa thay đổi, bổ sung cập nhật làm hồ sơ.

Xem thêm: lịch sử lớp 6 chân trời sáng tạo

+ Công thân phụ nội dung ĐK doanh nghiệp

- Việc ý kiến đề xuất công thân phụ nội dung ĐK công ty được triển khai bên trên thời gian công ty nộp làm hồ sơ ĐK công ty. Nội dung công thân phụ bao hàm những nội dung Giấy ghi nhận ĐK công ty và vấn đề về ngành, nghề nghiệp sale.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 03 Ngày thực hiện việc
 • Phí: 100000 ĐồngXem chi tiết
 • Lệ phí: 50000 ĐồngXem chi tiết
 • - Đăng ký công ty thẳng bên trên Cơ quan lại ĐK sale
  - Người nộp làm hồ sơ ĐK công ty nộp phí công thân phụ nội dung ĐK công ty, lệ phí ĐK công ty bên trên thời gian nộp làm hồ sơ ĐK công ty. Phí, lệ phí ĐK công ty rất có thể được nộp thẳng bên trên Phòng Đăng ký sale hoặc gửi vô thông tin tài khoản của Phòng Đăng ký sale hoặc dùng công ty giao dịch năng lượng điện tử. Lệ phí ĐK công ty ko được trả trả cho tới công ty vô tình huống công ty ko được cấp cho ĐK công ty. Trường hợp ý công ty ko được cấp cho ĐK công ty, công ty sẽ tiến hành trả trả phí công thân phụ nội dung ĐK công ty.
  Trực tuyến 03 Ngày thực hiện việc
 • Phí: 100000 ĐồngXem chi tiết
 • Lệ phí: 0 ĐồngXem chi tiết
 • - Đăng ký công ty qua chuyện mạng vấn đề năng lượng điện tử
  - Người nộp làm hồ sơ ĐK công ty nộp phí công thân phụ nội dung ĐK công ty bên trên thời gian nộp làm hồ sơ ĐK công ty. Phí công thân phụ nội dung ĐK công ty rất có thể được nộp thẳng bên trên Phòng Đăng ký sale hoặc gửi vô thông tin tài khoản của Phòng Đăng ký sale hoặc dùng công ty giao dịch năng lượng điện tử. Trường hợp ý công ty ko được cấp cho ĐK công ty, công ty sẽ tiến hành trả trả phí công thân phụ nội dung ĐK công ty.
  Dịch vụ bưu chính 03 Ngày thực hiện việc
 • Phí: 100000 ĐồngXem chi tiết
 • Lệ phí: 50000 ĐồngXem chi tiết
 • - Đăng ký công ty qua chuyện công ty bưu chủ yếu
  - Người nộp làm hồ sơ ĐK công ty nộp phí công thân phụ nội dung ĐK công ty, lệ phí ĐK công ty bên trên thời gian nộp làm hồ sơ ĐK công ty. Phí, lệ phí ĐK công ty rất có thể được nộp thẳng bên trên Phòng Đăng ký sale hoặc gửi vô thông tin tài khoản của Phòng Đăng ký sale hoặc dùng công ty giao dịch năng lượng điện tử. Lệ phí ĐK công ty ko được trả trả cho tới công ty vô tình huống công ty ko được cấp cho ĐK công ty. Trường hợp ý công ty ko được cấp cho ĐK công ty, công ty sẽ tiến hành trả trả phí công thân phụ nội dung ĐK công ty.

  Thành phần hồ nước sơ

  Đăng ký xây dựng công ty tư nhân:

  Tên giấy má tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Giấy ý kiến đề xuất ĐK doanh nghiệp Phụ lục I-1.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Bản sao sách vở và giấy tờ pháp luật của cá thể so với ngôi nhà công ty tư nhân Bản chính: 0 - Bản sao: 1

  Trường hợp ý ĐK xây dựng công ty bên trên hạ tầng quy đổi kể từ hộ...

  Tên giấy má tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Giấy ý kiến đề xuất ĐK doanh nghiệp Phụ lục I-1.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Bản sao sách vở và giấy tờ pháp luật của cá thể so với ngôi nhà công ty tư nhân Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Bản chủ yếu Giấy ghi nhận ĐK hộ kinh doanh Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Bản sao Giấy ghi nhận ĐK thuế Bản chính: 0 - Bản sao: 1

  Trường hợp ý ĐK công ty xã hội

  Tên giấy má tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Giấy ý kiến đề xuất ĐK doanh nghiệp Phụ lục I-1.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Bản sao sách vở và giấy tờ pháp luật của cá thể so với ngôi nhà công ty tư nhân Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Cam kết triển khai tiềm năng xã hội, môi trường thiên nhiên của ngôi nhà công ty cá nhân (phải với chữ ký của ngôi nhà công ty tư nhân) Phụ lục II-26.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Trường hợp ý ĐK xây dựng công ty xã hội bên trên hạ tầng gửi...

  Tên giấy má tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Giấy ý kiến đề xuất ĐK doanh nghiệp Phụ lục I-1.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Bản sao sách vở và giấy tờ pháp luật của cá thể so với ngôi nhà công ty tư nhân Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Cam kết triển khai tiềm năng xã hội, môi trường thiên nhiên của ngôi nhà công ty cá nhân (phải với chữ ký của ngôi nhà công ty tư nhân) Phụ lục II-26.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Quyết lăm le được chấp nhận quy đổi trở thành công ty xã hội bởi vì văn phiên bản của phòng ban với thẩm quyền vẫn trao giấy phép xây dựng hạ tầng bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ kể từ thiện Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Giấy ghi nhận ĐK xây dựng so với hạ tầng bảo trợ xã hội, giấy má quy tắc xây dựng và thừa nhận điều lệ quỹ so với quỹ xã hội, quỹ kể từ thiện Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Bản sao Giấy ghi nhận ĐK thuế Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Văn phiên bản của Cơ quan lại ĐK góp vốn đầu tư thuận tình về sự việc gom vốn liếng, mua sắm CP, mua sắm phần vốn liếng gom ở trong phòng góp vốn đầu tư quốc tế, tổ chức triển khai kinh tế tài chính với vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế so với tình huống nên triển khai giấy tờ thủ tục ĐK gom vốn liếng, mua sắm CP, mua sắm phần vốn liếng gom theo gót quy lăm le của Luật Đầu tư Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Trường hợp ý ủy quyền cho tới tổ chức triển khai hoặc đơn vị chức năng cung ứng công ty bưu...

  Tên giấy má tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Bản sao hợp ý đồng cung ứng công ty với tổ chức triển khai thực hiện công ty triển khai giấy tờ thủ tục tương quan cho tới ĐK doanh nghiệp Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Giấy ra mắt của tổ chức triển khai ê cho tới cá thể thẳng triển khai giấy tờ thủ tục tương quan cho tới ĐK doanh nghiệp Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Bản sao sách vở và giấy tờ pháp luật của cá thể người được giới thiệu Bản chính: 0 - Bản sao: 1

  Trường hợp ý ủy quyền cho tới cá thể triển khai giấy tờ thủ tục ĐK doanh...

  Tên giấy má tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Văn phiên bản ủy quyền cho tới cá thể triển khai giấy tờ thủ tục tương quan cho tới ĐK công ty. Văn phiên bản ủy quyền này sẽ không cần phải công hội chứng, hội chứng thực Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Bản sao sách vở và giấy tờ pháp luật của cá thể được ủy quyền Bản chính: 0 - Bản sao: 1

  Trường hợp ý ủy quyền cho tới đơn vị chức năng cung ứng công ty bưu chủ yếu công ích...

  Tên giấy má tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Bản sao phiếu gửi làm hồ sơ theo gót khuôn bởi công ty đáp ứng công ty bưu chủ yếu công ích sản xuất với chữ ký xác nhận của nhân viên cấp dưới bưu chủ yếu và người dân có thẩm quyền ký văn phiên bản ý kiến đề xuất ĐK doanh nghiệp Bản chính: 0 - Bản sao: 1

  Cơ quan lại thực hiện

  Phòng Đăng ký kinh doanh

  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình

  Yêu cầu, ĐK thực hiện

  (i) Doanh nghiệp được cấp cho Giấy ghi nhận ĐK công ty khi với đầy đủ những ĐK sau:
  - Ngành, nghề nghiệp ĐK sale không xẩy ra cấm góp vốn đầu tư kinh doanh;
  - Tên của công ty được đặt điều theo như đúng quy lăm le bên trên những Điều 37, 38, 39 và 41 của Luật Doanh nghiệp;
  - Có làm hồ sơ ĐK công ty hợp ý lệ;
  - Nộp đầy đủ lệ phí ĐK công ty theo gót quy lăm le của pháp lý về phí và lệ phí.
  (ii) Hồ sơ ĐK công ty qua chuyện mạng năng lượng điện tử được thuận tình khi với không thiếu những đòi hỏi sau:
  - Có không thiếu những sách vở và giấy tờ và nội dung những sách vở và giấy tờ này được kê khai không thiếu theo gót quy lăm le như làm hồ sơ bởi vì phiên bản giấy má và được thể hiện tại bên dưới dạng văn phiên bản năng lượng điện tử. Tên văn phiên bản năng lượng điện tử nên được đặt điều ứng với thương hiệu loại sách vở và giấy tờ vô làm hồ sơ bởi vì phiên bản giấy má. Người với thẩm quyền ký văn phiên bản ý kiến đề xuất ĐK công ty, member, người đóng cổ phần tạo nên, người đóng cổ phần là ngôi nhà góp vốn đầu tư quốc tế hoặc cá thể không giống ký thương hiệu vô làm hồ sơ ĐK công ty rất có thể dùng chữ ký số nhằm ký thẳng bên trên văn phiên bản năng lượng điện tử hoặc ký thẳng bên trên văn phiên bản giấy má và quét dọn (scan) văn phiên bản giấy má theo gót những định hình quy lăm le bên trên khoản 2 Điều 43 Nghị lăm le số 01/2021/NĐ-CP;
  - Các vấn đề ĐK công ty được kê khai bên trên cổng vấn đề vương quốc về ĐK công ty nên không thiếu và đúng chuẩn theo gót những vấn đề vô làm hồ sơ bởi vì phiên bản giấy; với bao hàm vấn đề về số điện thoại cảm ứng, thư năng lượng điện tử của những người nộp hồ nước sơ;
  - Hồ sơ ĐK công ty qua chuyện mạng vấn đề năng lượng điện tử nên được xác thực bằng văn bản ký số hoặc Tài khoản ĐK sale của người dân có thẩm quyền ký văn phiên bản ý kiến đề xuất ĐK công ty hoặc người được người dân có thẩm quyền ký văn phiên bản ý kiến đề xuất ĐK công ty ủy quyền triển khai giấy tờ thủ tục ĐK công ty. Trường hợp ý ủy quyền triển khai giấy tờ thủ tục ĐK công ty, tất nhiên làm hồ sơ ĐK công ty nên với những sách vở và giấy tờ, tư liệu quy lăm le bên trên Điều 12 Nghị lăm le số 01/2021/NĐ-CP.
  (iii) Doanh nghiệp ko cần phải đóng góp vệt vô giấy má ý kiến đề xuất ĐK công ty, quyết nghị, đưa ra quyết định, biên phiên bản họp vô làm hồ sơ ĐK công ty. Việc đóng góp vệt so với những tư liệu không giống vô làm hồ sơ ĐK công ty triển khai theo gót quy lăm le của pháp lý với tương quan.

  Xem thêm: tập làm văn lớp 5 tả cây cối