đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của một vật trong một đơn vị thời gian gọi là

Câu hỏi:

16/10/2019 77,543

Bạn đang xem: đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của một vật trong một đơn vị thời gian gọi là

D. công suất

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi véc tơ vận tốc tức thời của một vật tăng gấp đôi thì động năng của vật tiếp tục thế nào đối với khi đầu?

A. tăng lên 2 lần

B. tăng lên 4 lần

C. không thay cho đổi

D. giảm cút 2 lần

Câu 2:

Động năng của vật tiếp tục thay cho thay đổi khi

A. vật vận động trực tiếp đều

B. vật vận động với vận tốc ko đổi

C. vật vận động tròn trặn đều

D. vận vận động với vận tốc vị ko.

Câu 3:

Điều này sau đó là sai Khi nói tới nội năng?

A. Nội năng của một vật là dạng tích điện bao hàm tổng động năng của những phân tử cấu trúc nên vật và thế năng tương tác thân ái chúng

B. Đơn vị của nội năng là Jun (J)

C. Nội năng của một vật tùy thuộc vào sức nóng chừng và thể tích của vật.

Xem thêm: trùng hợp buta 1 3 đien

D. Nội năng ko thể chuyển đổi được

Câu 4:

Điều xác minh này sau đó là sai Khi nói tới hóa học rắn?

A. Chất rắn kết tinh nghịch đem cấu hình mạng tinh nghịch thể và đem sức nóng nhiệt độ chảy xác lập.

B. Mọi hóa học rắn đều sở hữu sức nóng nhiệt độ chảy và sức nóng chừng tấp nập quánh xác định

C. Khi sức nóng chừng của hóa học rắn tăng thêm thì link trong những phân tử cấu trúc lên nó giảm

D. Khi sức nóng chừng của hóa học rắn tăng thì xê dịch của những phân tử xung quanh nút mạng cũng tăng

Câu 5:

Biểu thức này tại đây ko đích cho tới quy trình đẳng áp của một khối khí?

A.

B.

C.

D.

Câu 6:

Đường đẳng áp nhập hệ trục toạ chừng OPV là?

A. Một đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với trục OV

B. Một đàng hypebol

C. Một đường thẳng liền mạch nếu như kéo dãn thì trải qua gốc toạ độ

D. Một đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với trục OP