đại niết bàn

Bách khoa toàn thư phanh Wikipedia

Niết-bàn , nhập Phật giáo và đè Độ giáo, là mục tiêu chủ yếu và sau cuối của những căn nhà tu hành. Tuy nhiên, Phật giáo lại nhìn nhận nát bàn là hiện trạng khử tận được tham lam ái, sảnh hận và si ham nhằm đạt cho tới trạng thái hoà lặng vô cùng. Còn riêng biệt về đè Độ giáo, nát bàn là sự việc về bên của vong hồn cá thể (Atman) nhập với vong hồn thiên hà (Brahman), của tè té nhập với đại té. Trong toàn cầu Niết bàn cũng chia nhỏ ra là Tiểu Niết Yên và Đại Niết Yên.

Bạn đang xem: đại niết bàn

Từ nguyên[sửa | sửa mã nguồn]

Niết-bàn (zh. 涅槃, rơi. nirvāṇa, pi. nibbāna, ja. nehan) là kể từ được phát âm kể từ gốc giờ đồng hồ Phạn nirvāṇa hoặc giờ đồng hồ Pāli nibbāna. Nirvāṇa nguyên vẹn là phân kể từ thụ động quá khứ của động kể từ niḥ-√vā (2) nirvāti với nghĩa "thổi tắt", "dập tắt" (một ngọn lửa) và như vậy thì nirvāṇa đem nghĩa đã trở nên dập tắt, thổi tắt. Qua này mà thuật ngữ nirvāṇa cũng rất được dịch tức thị Khổ diệt, Diệt (zh. 滅), Diệt tận (zh. 滅盡), Diệt độ (zh. 滅度), Tịch diệt (zh. 寂滅), Bất sinh (zh. 不生), Viên tịch (zh. 圓寂), và vì như thế gian khổ khử được hiểu là mục tiêu vô thượng nhập đạo Phật nên nirvāṇa cũng rất được dịch ý là Giải thoát (zh. 解脫).

Tóm lược lại thì Niết-bàn rất có thể được hiểu là: Tình trạng ngọn lửa tham lam lam, sảnh hận, ngu si nhập tâm đã trở nên dập tắt, tâm trở thành nhập sáng sủa, thoáng mát, thanh lương lậu, tịch tịnh, yên bình. Niết bàn là thái phỏng tâm không còn tinh khiết phiền óc, rõ ràng biết toàn bộ pháp là vô té, vô thông thường, và bất toại nguyện.

Quan điểm Phật giáo[sửa | sửa mã nguồn]

Tổng quan lại về Niết-bàn[sửa | sửa mã nguồn]

Niết-bàn là mục tiêu tu hành cứu giúp cánh của từng phe cánh Phật giáo. Trong đạo Phật nguyên vẹn thủy, Niết-bàn sẽ là đoạn triệt Luân hồi (zh. 輪回, rơi., pi. saṃsāra). Đó là sự việc tận khử căn cơ của thân phụ nghiệp bất thiện (zh. 不善, rơi. akuśala, pi. akusala) là tham lam, sảnh và si. Trưởng lão tăng kệ (pi. theragāthā) ghi (Chân Nguyên dịch Pāli-Việt):

Nguyên văn giờ đồng hồ Pāli:

sabbo rāgo pahīno u, sabbo doso samūhato,
sabbo u vigato moho, sītibhūto `smi nibbuto. ||79||

Dịch nghĩa:

Ta vẫn buông xả toàn bộ những tham lam dục (pi. rāga), vẫn xài khử toàn bộ sảnh hận (pi. dosa), tao vẫn ly biệt xa thẳm toàn bộ si ham (pi. moha)—Ta vẫn đạt sự yên bình (pi. sītibhūta), triệu chứng niết-bàn (pi. nibbuta). ||79||

Với sự xuất hiện nay của Đại quá (sa. mahāyāna), người tao mang trong mình một ý kiến không ngừng mở rộng của Niết-bàn dựa vào định nghĩa Bồ Tát (zh. 菩薩, rơi. bodhisattva, pi. bodhisatta). Tại trên đây Niết-bàn được coi như không còn Khổ, Lúc đem sự giải bay ngoài từng ảo giác, từng tham lam ái.

Trong nhiều kinh sách, người tao mô tả Niết-bàn như 1 "ngọn lửa vẫn tắt". Đó là xuất thế (zh. 出世; rơi. lokottara) và chỉ mất những hành fake vẫn đạt mới mẻ hiểu rằng. Vì vậy, nhập đạo Phật nguyên vẹn thủy, Niết-bàn được hiểu là giải bay ngoài phiền óc. Tập cỗ kinh (pi. suttanipāta) mô tả như sau (Chân Nguyên dịch Pāli-Việt):

Nguyên văn giờ đồng hồ Pāli:

accī yathā vātavegena khitto, atthaṃ paleti mãng cầu upeti sankhaṃ,
evaṃ munī nāmakāyā vimutto, atthaṃ paleti mãng cầu upeti sankhaṃ. ||1074||
atthan gatassa mãng cầu pamāṇaṃ atthi, yena naṃ vajju taṃ tassa n`atthi
sabbesu dhammesu samūhatesu, samūhatā vādapathā pi sabbe. ||1076||

Dịch nghĩa:

Như ngọn lửa (pi. accī) đã trở nên sức khỏe của cơn dông (pi. vātavega) dập tắt, cho tới điểm an nghỉ ngơi, ko thể được toan nghĩa—cũng như thế, một mâu-ni và được giải bay thoát ra khỏi tên tuổi và thể xác (pi. nāmakāya) trở về vùng an nghỉ ngơi, vượt lên ngoài từng khái niệm.||1074||
Người đang đi tới khu vực an nghỉ ngơi thì người tao ko thể sử dụng sự quy ước (pi. pamāṇa) nhằm trình diễn mô tả ông tao. Cái cơ ko thuộc sở hữu ông tao. Khi toàn bộ những pháp (ý tưởng) vẫn xài khử thì toàn bộ những phương tiện đi lại ngôn từ (pi. vādapatha) cũng xài khử.||1076||

Trong một vài kinh sách không giống, Niết-bàn được hiểu là sự việc "an lạc" tuy nhiên phần rộng lớn được hiểu là sự việc giải bay ngoài cái Khổ (sa. duḥkha, pi. dukkha).

Xem thêm: đọc truyện nghịch tập sủng nhanh còn kịp truyện full

Niết-bàn theo đuổi ý kiến của Phật Thích Ca[sửa | sửa mã nguồn]

Niết-bàn đem 2 loại, cơ là:

1- Hữu-dư Niết-bàn (Sa upādisesanibbāna) là Niết-bàn so với bậc Thánh A-la-hán vẫn khử tận được toàn bộ từng tham-ái, từng phiền-não không thể dư sót, thường hay gọi là kilesaparinibbāna: toàn bộ từng phiền-não Niết-bàn, tuy nhiên ngũ-uẩn vẫn tồn tại tồn bên trên cho tới Lúc không còn tuổi tác lâu.

2- Vô-dư Niết-bàn (Anupādisesanibbāna) là Niết-bàn so với bậc Thánh A-la-hán vẫn khử tận được toàn bộ từng tham-ái, từng phiền-não không thể dư sót, đến thời điểm không còn tuổi tác lâu, tịch khử Niết-bàn, thường hay gọi là khandha- parinibbāna: ngũ-uẩn Niết-bàn tức thị ngũ-uẩn khử rồi không thể ngũ-uẩn này tái-sinh kiếp sau nữa, giải bay gian khổ tử sinh luân-hồi nhập thân phụ giới tứ loại.

Niết-bàn đem thân phụ loại theo đuổi đối-tượng thiền-tuệ, cơ là:

1-Vô-hiện-tượng Niết-bàn(Animittanibbāna) là Niết- bàn so với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đem trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ ràng, hiểu rõ sự sinh, sự khử của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; thấy rõ ràng, hiểu rõ trạng-thái vô-thường (aniccalakkhaṇa) hiện nay rõ ràng rộng lớn trạng-thái gian khổ và trạng-thái vô-ngã, vì thế năng lượng tín-pháp-chủ có không ít năng lượng rộng lớn 4 pháp-chủ sót lại (tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ), hoặc vì thế năng lượng của giới, kéo theo triệu chứng ngộ Niết-bàn gọi là vô-hiện-tượng Niết-bàn (animittanibbāna): Niết-bàn không tồn tại hiện-tượng những pháp-hữu-vi.

2- Vô-ái Niết-bàn (Appaṇihitanibbāna) là Niết-bàn so với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đem trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ ràng, hiểu rõ sự sinh, sự khử của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; thấy rõ ràng, hiểu rõ trạng-thái gian khổ (dukkhalakkhaṇa) hiện nay rõ ràng rộng lớn trạng-thái vô-thường và trạng-thái vô-ngã, vì thế năng lượng định-pháp-chủ có không ít năng lượng rộng lớn 4 pháp-chủ sót lại (tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ), hoặc vì thế năng lượng của toan, kéo theo triệu chứng ngộ Niết-bàn gọi là vô-ái Niết-bàn (appaṇihitanibbāna): Niết-bàn không tồn tại tham-ái nương nhờ.

3- Chân-không Niết-bàn (Suññatanibbāna) là Niết- bàn so với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đem trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ ràng, hiểu rõ sự sinh, sự khử của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; thấy rõ ràng, hiểu rõ trạng-thái vô-ngã (anattalakkhaṇa) hiện nay rõ ràng rộng lớn trạng-thái gian khổ và trạng-thái vô-thường, vì thế năng lượng tuệ-pháp-chủ có không ít năng lượng rộng lớn 4 pháp-chủ sót lại (tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ), hoặc vì thế năng lượng của tuệ, kéo theo triệu chứng ngộ Niết-bàn gọi là chân-không Niết-bàn (suññatanibbāna): Niết-bàn trọn vẹn vô-ngã, ko cần tao, ko cần của tao.

Những đối-tượng Niết-bàn ấy thuộc sở hữu khử khổ- Thánh-đế là pháp nên triệu chứng ngộ.

Xem thêm: tiểu thuyết bachhop

Quan điểm đè Độ giáo[sửa | sửa mã nguồn]

Theo đè Độ giáo, Niết-bàn là sự việc thiệt vô cùng. Theo S.K. Belvalkar thì định nghĩa Niết-bàn này xuất hiện nay trước lúc Phật giáo được xây dựng. Theo ngôi trường sử thi đua Mahābhārata thì Niết-bàn sẽ là sự tịch tĩnh (sa. śānti) và sự vừa lòng (sa. susukkti). Trong kiệt tác Anugītā, Niết-bàn được coi như "một ngọn lửa không tồn tại hóa học đốt". Chí Tôn ca như căn nhà ý nhấn mạnh vấn đề tính đối nghịch tặc với định nghĩa Niết-bàn nhập Phật giáo vì như thế bài xích này mô tả Niết-bàn như sự triệu chứng đắc Brahma (sa. brahman, 2,71). Du-già sư (sa. yogin) ở trên đây ko được coi như 1 ngọn đèn vẫn tắt (như nhập Phật giáo), nhưng mà là một trong những ngọn đèn ko đứng thân thiết cơn dông, không xẩy ra lắc gửi (6,19). Chứng đạt Niết-bàn được gọi là giải bay (sa. mokṣa).

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tài liệu căn nhà yếu

  • Trưởng lão tăng kệ (zh. 長老僧偈, pi. theragāthā).
  • Tập cỗ kinh (zh. 集部經, pi. suttanipāta).
  • Lăng-già kinh (zh. 楞伽經, rơi. laṅkāvatārasūtra), bạn dạng dịch nhập Schumann, H.W.: Mahāyāna-Buddhismus. Die zweite Drehung des Dharma-Rades, München 1990.
  • Trung luận (zh. 中論, rơi. madhyamakaśāstra). Madhyamakaśāstra, ed. by Phường.L Vaidya. Darbhanga 1960 (BST no. 10)

Tài liệu loại yếu

  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bạn dạng xã, 1988.)
  • Kala, Acharya. Buddhānusmṛti, A Glossary of Buddhist Terms. Mục kể từ nirvāṇa trang 161.
Bảng những chữ ghi chép tắt
zh.: chữ Hán | sa.: Sanskrit, giờ đồng hồ Phạn | pi.: Pāli, giờ đồng hồ Pāli | ja: giờ đồng hồ Nhật | Laṅkāv: Laṅkāvatārasūtra, Lăng-già kinh (zh. 楞伽經)