đề kiểm tra giữa kì 2 toán 6Bộ Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 của tất cả phụ vương cuốn sách Kết nối trí thức, Chân trời phát minh, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong số bài bác ganh đua Toán 6 Giữa học tập kì 2.

Bạn đang xem: đề kiểm tra giữa kì 2 toán 6

Top 30 Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề Toán 6 KNTT Xem test Đề Toán 6 CTST Xem test Đề Toán 6 Cánh diều

Chỉ kể từ 150k mua sắm đầy đủ cỗ Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word với câu nói. giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề ganh đua Toán 6 - Kết nối tri thức

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Bộ 4 Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 chuyển vận tối đa - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 với quái trận (4 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Toán 6 - Cánh diều

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 với đáp án (3 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 chuyển vận tối đa (4 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 với quái trận (4 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề ganh đua Toán 6 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời phát minh năm 2023 với đáp án (3 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì 2 Chân trời phát minh năm 2023 chuyển vận tối đa (4 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời phát minh năm 2023 với quái trận (4 đề)

  Xem đề thi

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán 6

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh nhập vần âm đứng trước câu vấn đáp chính.

Câu 1:Tìm cặp phân số đều nhau trong số phân số sau:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) 

Quảng cáo

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô màu sắc nhập hình vẽ tiếp sau đây là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề)

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) 

Câu 3: Làm tròn xoe số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ tiếp sau đây. Khẳng ấn định này sau đó là đúng?

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) 

A. Ba điểm A, B, C trực tiếp sản phẩm.
B. Ba điểm A, B, D trực tiếp sản phẩm.
C. Ba điểm B, C, D trực tiếp sản phẩm.
D. Ba điểm A, C, D trực tiếp sản phẩm.

Câu 5: Hãy lựa chọn câu chính trong số câu sau đây:

A. Hai tia công cộng gốc là nhì tia đối nhau

B. Hai tia đối nhau thì không tồn tại điểm chung

C. Hai tia nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và với công cộng gốc thì đối nhau

D. Hai tia Ox và Oy tạo nên trở thành đường thẳng liền mạch xy thì đối nhau

Quảng cáo

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi này tớ Kết luận được I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN?”, với 4 chúng ta vấn đáp như sau. Em hãy cho thấy thêm chúng ta này vấn đáp chính.

A. Khi IM = IN

B. Khi XiaoMI + IN = MN

C. Khi XiaoMI + IN = MN và IM = IN

D. Khi I nằm trong lòng M và N.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện tại luật lệ tính (tính thời gian nhanh nếu như với thể):

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) 

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x:

a) x – 22, 6 = 15,28

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề)

Bài 3 (2 điểm): Trong một tờ 60% số học viên đảm bảo chất lượng là 9 em.

a) Tính số học viên đảm bảo chất lượng của lớp.

b) Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) số học viên khá tự 80% số học viên đảm bảo chất lượng. Tìm số học viên khá của lớp.

c) lõi lớp chỉ mất học viên đảm bảo chất lượng và khá. Tìm tổng số học viên của lớp.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB = 8 centimet. Trên tia AB lấy điểm C sao mang đến AC = 4 centimet.

a) Điểm C với nằm trong lòng nhì điểm A và B không? Vì sao?

b) Tính phỏng nhiều năm đoạn BC.

c) Điểm C với là trung điểm của đoạn trực tiếp AB không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy đối chiếu Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) 

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán 6

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tổng Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều bằng:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều

Câu 2: Cho biểu đồ dùng giành thể hiện tại số kilomet hoa trồng nhập vườn của phòng tứ chúng ta Mai; Lan; Huy; An

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều

Tìm xác minh sai trong số xác minh sau: 

A) Nhà An trồng nhiều hoa nhất.

B) Nhà Huy trồng không nhiều hoa nhất.

C) Nhà Lan và mái ấm Mai trồng số hoa đều nhau.

D) Tổng số hoa mái ấm Lan và Mai trồng được tự tổng số hoa mái ấm Huy và An trồng được.

Câu 3: Cho đoạn trực tiếp AB = 12cm. Gọi O là trung điểm của AB. Độ nhiều năm OB là: 

A) 12cm

B) 6cm 

C) 10cm

D) 18cm

Câu 4: Số đối của phân số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều  là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Câu 5: Nếu gieo một con cái xúc sắc 10 đợt liên tục, với 4 đợt xuất hiện tại mặt mày 5 chấm thì phần trăm thực nghiệm xuất hiện tại mặt mày 5 chấm là: 

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều

Xem thêm: những hằng đẳng thức đáng nhớ tiếp

Câu 6: Tính hóa học của luật lệ nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính phó hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả phụ vương đáp án trên

Câu 7: Khẳng ấn định này tại đây đúng: 

A) Hai tia công cộng gốc thì đối nhau.

B) Hai tia công cộng gốc thì trùng nhau.

C) Tia là hình bao gồm điểm O và một trong những phần đường thẳng liền mạch bị phân chia tự điểm O.

D) Tia không trở nên số lượng giới hạn về nhì đầu.

Câu 8: Quy đồng khuôn mẫu số nhì phân số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều ta được thành phẩm theo thứ tự là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều 

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm):  Thực hiện tại luật lệ tính: 

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều

Bài 3 (1,5 điểm): Xếp loại ganh đua đua phụ vương tổ làm việc của một tổ tạo ra được tổng hợp như sau (đơn vị: người): 

Tổ

Giỏi

Khá

Đạt

Tổ 1

8

3

1

Tổ 2

9

2

1

Tổ 3

7

4

1

a) Mỗi tổ làm việc với từng nào người.

b) Đội trưởng thông tin rằng số làm việc đảm bảo chất lượng của tất cả team nhiều hơn thế nữa số làm việc khá và đạt của tất cả team là 12 người. Đội trưởng thông tin chính hoặc sai.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB có tính nhiều năm 20cm. Trên đoạn trực tiếp AB lấy nhì điểm C và D sao mang đến AC = 6cm; AD = 12cm.

a) Tính phỏng nhiều năm BC; CD.

b) C liệu có phải là trung điểm của AD không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Chứng minh rằng phân số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều tối giản với từng số bất ngờ n.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Giữa kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán 6

Thời gian ngoan thực hiện bài: 60 phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số này trong số phân số sau là phân số tối giản

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 2: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 3: Kết trái ngược của luật lệ tính Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: Trong hình bên dưới với từng nào cặp đường thẳng liền mạch tuy vậy song

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 5: Kết trái ngược so sánh sinh nhì phân số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 6: Hỗn số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo bằng

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

II. Phần tự động luận

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện tại luật lệ tính

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 2 (1 điểm): Tìm x

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 3 (1,5 điểm): Cường với 3h nhằm nghịch tặc nhập khu vui chơi công viên. Cường dành riêng Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm nghịch tặc ở khu vực vườn thú; Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm nghịch tặc những trò chơi; Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời gian ngoan nhằm ăn kem, giải khát; số thời hạn còn sót lại nhằm nghịch tặc ở khu vực cây xanh và những loại hoa. Hỏi Cường tiếp tục nghịch tặc từng nào giờ ở Khi cây xanh và những loại hoa.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ đường thẳng liền mạch b

a) Vẽ điểm M ko phía trên đường thẳng liền mạch b

b) Vẽ điểm N phía trên đường thẳng liền mạch b

c) Sử dụng kí hiệu và nhằm viết lách tế bào miêu tả sau:

“Điểm N nằm trong đường thẳng liền mạch b; điểm M ko nằm trong đường thẳng liền mạch b”

d) Cho đoạn trực tiếp AB và điểm O nằm trong lòng nhì điểm A và B. lõi AB = 7cm; AO = 3cm. Tính OB

Bài 5 (0,5 điểm): ): Chứng minh phân số sau là phân số tối giãn với từng số nguyên vẹn n

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

................................

................................

................................

Trên trên đây tóm lược một số trong những nội dung với nhập cỗ Đề ganh đua Toán 6 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu tương đối đầy đủ, Thầy/Cô mừng rỡ lòng truy vấn tailieugiaovien.com.vn

Xem test Đề Toán 6 KNTT Xem test Đề Toán 6 CTST Xem test Đề Toán 6 Cánh diều

Xem thêm thắt đề ganh đua Toán 6 với đáp án, tinh lọc hoặc khác:

 • Đề ganh đua tham khảo unique đầu xuân năm mới Toán 6 (5 đề)

 • Top 10 Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì 1 với đáp án

 • Top 30 Đề ganh đua Toán 6 Học kì 1 với đáp án

 • Bộ Đề ganh đua Cuối kì 1 Toán 6 với đáp án (30 đề)

 • Top 30 Đề ganh đua Toán 6 Học kì 2 với đáp án

Mục lục Đề ganh đua Toán 6 bám theo chương và học tập kì:

 • Chương 1: Ôn luyện và xẻ túc về số tự động nhiên
 • Chương 2: Số nguyên
 • Chương 1: Đoạn thẳng
 • Đề ganh đua Toán 6 Học kì 1
 • Chương 3: Phân số
 • Chương 2: Góc
 • Đề ganh đua Toán 6 Học kì 2
 • Đề ganh đua học viên đảm bảo chất lượng toán 6

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Loạt bài bác Đề ganh đua Toán 6 | Đề ganh đua 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học tập kì 1, học tập kì 2 Toán 6 với đáp án của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 bao gồm tương đối đầy đủ 2 phần: Số học tập và Hình học tập khiến cho bạn giành điểm trên cao trong số bài bác đánh giá Toán lớp 6 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 6 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: luyện tập viết tiểu sử tóm tắt