đề thi giữa kì 2 hóa 8Đề ganh đua Hóa học tập lớp 8 Giữa kì hai năm 2023 với đáp án (30 đề)

Dưới đấy là Đề ganh đua Hóa học tập lớp 8 Giữa kì 2 với đáp án năm học tập 2023 - 2024, đặc biệt sát đề đầu tiên. Hi vọng cỗ đề ganh đua này tiếp tục khiến cho bạn ôn luyện & đạt điểm trên cao trong số bài bác ganh đua Hóa học tập 8.

Bạn đang xem: đề thi giữa kì 2 hóa 8

Quảng cáo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua Giữa Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Hóa học tập lớp 8

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(Đề ganh đua số 1)

I. TRẮC NGHIỆM(3 điểm): Hãy lựa chọn đáp án chính trong những câu sau:

Câu 1: Chất với công thức chất hóa học nào là sau đấy là oxit?

A. ZnO

B. Zn(OH)2

C. ZnCO3

D. ZnSO4

Câu 2: Đốt cháy trọn vẹn khí metan (CH4) vô khí oxi (vừa đủ). Sản phẩm của phản xạ là:

A. CO2.

B. H2O.

C. CO2 và H2O.

D. CO2, H2O và O2.

Câu 3: Cho những phương trình chất hóa học của những phản xạ sau:

1) CaCO3Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 1)CaO + CO2

2) Fe + S Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 1) FeS          

3) Zn + 2HClĐề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 1)ZnCl2 + H2

4) 2Fe + 3Cl2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 1) 2FeCl3

Trong những phản xạ trên: số phản xạ hóa ăn ý, phản xạ phân bỏ thứu tự là:

A. 3; 1.

B. 2; 1.

C. 1; 3.

D. 1; 2.

Câu 4: Thành phần thể tích của bầu không khí gồm:

A. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% những khí không giống (CO2, khá nước, khí khan hiếm,...).

B. 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% những khí không giống (CO2, khá nước, khí khan hiếm,...).

C. 21% những khí không giống, 78% khí nitơ, 1% khí oxi.

D. 21% khí oxi, 78% những khí không giống, 1% khí nitơ.

Câu 5: Đốt cháy trọn vẹn 2,24 lít khí CH4 vào trong bình chứa chấp khí oxi. Thể tích khí oxi (đo ở đktc) nhớ dùng là:

A. 2,24 lít.

B. 3,36 lít.

C. 4,48 lít.

D. 6,72 lít.

Câu 6: Dãy hóa học nào là tại đây bao gồm toàn oxit bazơ?

A. SO3; P2O5.

B. Na2O; SO3.

C. SO2; CaO.

D. Na­2O; CaO.

II. TỰ LUẬN (điểm)

Câu 1 (1 điểm)

       Cho hình vẽ tế bào miêu tả thử nghiệm pha trộn khí oxi vô chống thử nghiệm. Hãy xác lập 1, 2, 3, 4?

Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 1)

Câu 2 (1 điểm): Giải quí bên trên sao: Khi nhốt một con cái dế mèn vào một trong những lọ nhỏ rồi che nút kín, sau đó 1 thời hạn loài vật tiếp tục bị tiêu diệt dù cho có đầy đủ thức ăn?

Câu 3 (1 điểm): Cho những oxit với công thức chất hóa học sau: SO2; Fe2O3, CO2, CaO. Chất nào là nằm trong loại oxit bazơ, hóa học nào là nằm trong loại oxit axit. Gọi thương hiệu những oxit đó? 

Câu 4 (2 điểm): Hoàn trở nên những phương trình hoá học tập của những phản xạ sau (ghi rõ rệt ĐK phản xạ nếu như có):

a) S + O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 1) ………

b) Fe + O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 1) ……..

             c) KMnO4Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 1)K2MnO4 + MnO2 + …..

          d) ………Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 1) KCl + O2

Câu 5 (2 điểm): Đốt cháy trọn vẹn 2,48 gam photpho vào trong bình chứa chấp khí oxi, tạo ra trở nên điphotpho pentaoxit.

a) Tính lượng ăn ý hóa học tạo ra thành?

b) Nếu vào trong bình chứa chấp 4 gam khí oxi. Hỏi sau khoản thời gian phản xạ kết đôn đốc hóa học nào là còn dư và dư từng nào gam?

(Cho nguyên vẹn tử khối của những nguyên vẹn tố: P.. = 31; O = 16; C =12; H = 1)

------------------ Hết ------------------     

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II – ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) (0,5 điểm/câu đúng)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

C

B

A

C

D

Câu 1: Đáp án A

 Oxit là ăn ý hóa học của 2 thành phần, vô cơ có một thành phần là oxi => ZnO

Câu 2: Đáp án C

CH4 + 2O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 1) CO+ 2H2O

Do oxi là vừa vặn đầy đủ nên thành phầm đơn thuần CO2, H2O (không còn oxi dư)

Câu 3: Đáp án B

 - Phản ứng hóa   ăn ý là phản xạ chất hóa học vô cơ chỉ tồn tại một hóa học vừa mới được tạo ra trở nên kể từ 2 hoặc nhiều hóa học ban sơ. => Phản ứng 2 và 4

- Phản ứng phân bỏ là phản xạ hoá học tập vô cơ 1 hóa học sinh đi ra nhì hoặc nhiều hóa học mới 

=> phản xạ 1

Câu 4: Đáp án A

Câu 5: Đáp án C

CH4 + 2O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 1) CO+ 2H2O

nCH4 = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol

nO2 = 0,1.2 = 0,2 mol

VO2 = 0,2. 22,4 = 4,48 lít

Câu 6: Đáp án D

Oxit bazơ là oxit của sắt kẽm kim loại và ứng với một bazơ.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (1): KMnO4 hoặc KClO3; (2): đèn cồn; (3): bông; (4): Khí oxi 

Câu 2: Vì vô quy trình thở của bọn chúng cần thiết oxi cho tới quy trình trao thay đổi hóa học (quá trình này góp thêm phần vô sự sống sót của những người và động vật), khi tớ che nút kín Có nghĩa là sau đó 1 thời hạn vô lọ tiếp tục không còn khí oxi nhằm giữ lại sự sinh sống. Do cơ loài vật tiếp tục bị tiêu diệt.

Câu 3: Oxit bazơ là: Fe2O3 (Sắt (III) oxit), CaO (canxi oxit)

Oxit axit là: SO2 (Lưu huỳnh đioxit), CO2 (cacbon đioxit/ khí cacbonic)

Câu 4: 

 a) S + O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 1)SO2

 b) 3Fe + 2O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 1)Fe3O4

 c) 2KMnO4Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 1)K2MnO4 + MnO2 + O2↑ 

 d) 2KClO3Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 1)2KCl + 3O2↑ 

Câu 5: 

a) Số mol của P.. là: Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 1)

                      4P   +   5O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 1) 2P2O5                    (1)

Theo PTHH: 4       ------->          2            (mol)         

Theo bài bác ra:  0,08   ------->        0,04           (mol)

Khối lượng P2O5 tạo ra trở nên là: 

       => Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 1)

b)  Số mol của oxi là: Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 1)

Xét tỉ lệ: Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 1)=> O2 dư, P.. phản xạ không còn.

4P        +    5O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 1)2P2O5

Theo PTHH: 4     ---->      5                              (mol)

Theo bài bác ra: 0,08  --->    Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 1)

 => Số mol oxi nhập cuộc phản xạ là: Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 1)

=> Số mol oxi còn dư sau phản ứng:Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 1)(dư) = 0,125 – 0,1 = 0,025 (mol)

=> Khối lượng oxi còn dư là: m = 0,025 . 32 = 0,8 (g)

Quảng cáo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua Giữa Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Hóa học tập lớp 8

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(Đề ganh đua số 2)

Đề ganh đua Hóa học tập lớp 8 Giữa kì hai năm 2023 với đáp án (30 đề)

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Hãy lựa chọn đáp án chính trong những câu sau:

Câu 1. Trong chống thử nghiệm, oxi được pha trộn kể từ 2 hóa học nào là sau đây?

A. CuO; Fe3O4                                    B. KMnO4; KClO3

C. Không khí; H2O                              D. KMnO4; MnO2

Câu 2. Trong những phản xạ chất hóa học sau, phản xạ nào là là phản xạ hóa hợp:

A. S + O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 2)SO2                                      B. CaCO3Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 2) CaO + CO2

C. CH4 + 2O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 2) CO2 + 2H2O        D. 2H2OĐề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 2)2H2 + O2

Câu 3. Trong những phản xạ sau, phản xạ nào là xẩy ra sự oxi hóa

A. CaO + H2O → Ca(OH)2                     B. S + O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 2) SO2

C. K2O + H2O → 2KOH                      D. CaCO3Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 2) CaO + CO2

Câu 4. Người tớ thu khí oxi bằng phương pháp đẩy bầu không khí phụ thuộc vào đặc điểm nào là tại đây của oxi:

A. Khí O2 nhẹ nhàng rộng lớn ko khí

C. Khí O2 là khí ko hương thơm.

B. Khí O2 dễ dàng hoà tan nội địa.

D. Khí O2 nặng nề rộng lớn ko khí

Câu 5. Hiện tượng nào là sau đấy là sự lão hóa chậm:

A. Đốt va vô bầu không khí.

B. Sắt nhằm lâu vô bầu không khí bị han gỉ.

 C. Nước bốc khá.

D. Đốt cháy sulfur vô khôngkhí.

Câu 6. Phản ứng nào là bên dưới đấy là phản xạ phân hủy

A. CuO + H2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 2)Cu + H2O            B. CO2 + Ca(OH)2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 2)CaCO3 + H2O

C. CaO + H2OĐề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 2) Ca(OH)2           D. Ca(HCO3)2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 2) CaCO3 + CO2 + H2O

IITỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1:  Cho những hóa học sau: SO2, Fe2O3, Al2O3, P2O5. Đọc thương hiệu và hãy cho thấy những hóa học nào là là oxit bazơ, là oxit axit?

Câu 2:  Hoàn trở nên phản xạ sau:

a) S + O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 2)             b) Fe + O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 2)

c) P.. + O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 2)              d) CH4 + O2 Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 2) 

Câu 3: Đốt cháy trọn vẹn 16,8 gam Sắt (Fe) vô ko khí

a) Tính lượng thành phầm thu được?

b) Tính thể tích khí oxi, và thể tích ko.khí nhớ dùng ở đktc? (biết rằng oxi lắc 20% thể tích ko khí)

c) Tính lượng KMnO4 cần thiết dùng làm pha trộn đầy đủ oxi cho tới phản xạ trên? hiểu rằng lượng oxi nhận được hao hụt 20%

Cho biết: Fe = 56, O = 16, K = 39, Mn = 55

------------------ Hết ------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II – ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) (0,5 điểm/câu đúng)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

B

A

B

D

B

D

Câu 1: Đáp án B

Trong chống thử nghiệm, khí oxi đươc pha trộn bằng phương pháp đun giá những ăn ý hóa học nhiều oxi và dễ dẫn đến phân bỏ ở sức nóng phỏng cao như KMnO4 và KClO3

Câu 2: Đáp án A

- Phản ứng hóa  hợp là phản xạ chất hóa học vô cơ chỉ tồn tại một hóa học vừa mới được tạo ra trở nên kể từ 2 hoặc nhiều hóa học ban sơ. => Phản ứng A

Câu 3: Đáp án B

Sự thuộc tính của oxi với một hóa học là sự việc oxi hóa

Câu 4: Đáp án D

Thu khí oxi vị nhì cách: đẩy bầu không khí hoặc đẩy nước

Oxi đẩy bầu không khí thoát ra khỏi lọ vì thế oxi nặng nề rộng lớn bầu không khí.

Câu 5: Đáp án B

Sự lão hóa lừ đừ là sự việc lão hóa với lan sức nóng tuy nhiên ko phân phát sáng sủa, thông thường xẩy ra vô đương nhiên : những dụng cụ vị gang, thép vô đương nhiên dần dần trở thành oxit, sự lão hóa lừ đừ những hóa học cơ học vô khung hình ra mắt liên tiếp,…

Câu 6: Đáp án D 

Xem thêm: cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào cần vương là

 Phản ứng phân bỏ là phản xạ hoá học tập vô cơ 1 hóa học sinh đi ra nhì hoặc nhiều hóa học mới 

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: 

Oxit axit: SO2, P2O5

SO2: Lưu huỳnh đioxit

P2O5: điphotpho pentaoxit

Oxit bazơ: Fe2O3, Al2O3

Fe2O3: Sắt (III) oxit

Al2O3: Nhôm oxit

Câu 2: 

a) S + O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 2) SO2

b) 3Fe + 2O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 2) Fe3O4

c) 4P + 5O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 2)2P2O5

d) CH4 + 2O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 2)CO2 + 2H2O

Câu 3: 

a/ Số mol Fe là : nFe = 16,8: 56 = 0,3 mol

PTPƯ:

  3Fe   +   2O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 2) Fe3O4  (1)

0,3 mol → 0,2mol → 0,1 mol

Từ (1) tớ có số mol Fe3O4 = 0,1mol

→ m Fe3O4 = n.M = 0,1.232 = 23,2gam

b/ Từ (1) tớ có số mol O2 vẫn sử dụng nO2 = 0,2 mol

Thể tích khí oxi đã dùng ở đktc: VO2 = n.22,4 = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Thể tích ko khí đã dùng: Vkk = 5. VO2= 5.4,48 = 22,4 lít.

c/ PTPƯ

2 KMnO4Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 với đáp án (Đề 2) K2MnO4 + MnO2 + O2 (2)

0,4444mol  ←  0,222mol

Vì lượng Oxi nhận được hao hụt 10% nên số mol Ocần với là:

nO2 = 0,2mol.100/90 = 0.222 mol

Từ (2) tớ có số mol KMnO4 = 0,444mol

Khối lượng KMnO4 bị sức nóng phân

mKMnO4 = n.M = 0,444.158 = 70.152 gam

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua Giữa Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Hóa học tập lớp 8

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(Đề ganh đua số 3)

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) (0,5 điểm/câu đúng)

Câu 1. Để thu khí hiđro vô chống thử nghiệm bằng phương pháp đẩy nước người tớ phụ thuộc vào đặc điểm nào là của khí hiđro ?
A. Nhẹ rộng lớn bầu không khí.
C. Không thuộc tính với bầu không khí.
B. Không thuộc tính với nước.
 D. Nhẹ rộng lớn bầu không khí và không nhiều tan nội địa.

Câu 2. Phản ứng thế là phản xạ thân thích ăn ý hóa học với:
A. H2
B. O
C. Cu
 D. Đơn chất

Câu 3: Hỗn ăn ý của hiđro nổ mạnh nhất lúc tỉ trọng H2: O2 là :
A. 1:1
B. 2:1
C. 3:1
 D. 4:1

Câu 4: Cho 13g Zn vô hỗn hợp chứa chấp 0,5 mol HCl
Thể tích khí H2(đktc) nhận được là:
A. 1,12lít
B. 2,24 lít
C. 3,36 lít
 D. 4,48 lít

Câu 5: Dãy hóa học nào là thuộc tính với nước:
A. SO3,CaO,P2O5
C. Al2O3,SO3,CaO
B. Na2O,CuO,P2O5
D. CuO,Al2O3,Na2O

Câu 6: Khí X với tỷ khối với H2 là 8,5. X là khí nào là cho tới bên dưới đây:
A. SO2
B. NH3
C. O2
D. Cl2

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: Trong những oxit sau, oxit nào là thuộc tính với nước. Nếu với hãy ghi chép phương trình phản xạ : K2O, Al2O3, P2O5, SO3, CaO

Câu 2: Hoàn trở nên những phương trình phản xạ sau:

a.  ZnO +H2 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3                            b. KMnO ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3 K2MnO4 + MnO2 + …..

c. S + O2  ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3                                  d. Mg + O2 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3

Câu 3:  Cho 3,25 g Zn thuộc tính với 1 lượng HCl vừa vặn đầy đủ. Dẫn toàn cỗ lượng khí sinh đi ra cho tới trải qua 6g CuO đun giá.
a) Viết phương trình hoá học tập xảy ra?
b) Tính lượng Cu nhận được sau phản xạ và cho thấy hóa học nào là là hóa học khử? Chất oxi hoá?
 c) Chất nào là còn dư sau phản xạ hiđro khử CuO? Khối lượng dư là bao nhiêu?

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II – ĐỀ 3

MÔN: HÓA HỌC 8

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) (0,5 điểm/câu đúng)

Câu 1: Đáp án B

Câu 2: Đáp án D

Câu 3: Đáp án B

Hỗn ăn ý khí hi đro và oxi là lếu láo ăn ý nổ, tiếp tục nổ mạnh mẽ nhất nếu như trộn H2 và O2 theo gót tỉ trọng về thể tích quả thật thông số những hóa học vô phương trình hóa học

2H2 + O2  ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3 2H2O

Câu 4: Đáp án D

 nH2 = 13: 65 = 0,2 mol

Zn    +    2HCl  ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3 ZnCl2   +      H2

0,2          0,5                             0,2        (mol)

Vì 0,2:1 < 0,5 :2 => Zn không còn, HCl dư => H2 tính theo gót Zn

n H2 = 0,2 mol => VH2 = 0,2.22,4 = 4,48 lít

 Câu 5: Đáp án A

SO+ H2O    ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3    H2SO4

CaO + H2O    ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3 Ca(OH)2

P2O5 + 3H2O   ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3 2H3PO4

Câu 6: Đáp án B

MX = 8,5.2 =17 => X là NH3

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: Các oxit thuộc tính với nước 

K2O + H2O   ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3   2KOH

P2O+ 3H2O  ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3 2H3PO4

SO3 + H2O   ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3    H2SO4

CaO + H2O   ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3 Ca(OH)2

Câu 2:

a.  ZnO +H2ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3 Zn + H2O

b. 2KMnO4ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3 K2MnO4 + MnO2 + O2

c. S + O2ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3 SO2

d. 2Mg + O2ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3 2MgO

Câu 3:

a) Viết phương trình hóa học: 

Zn + 2HCl    ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3 ZnCl2 + H2

H2 + CuO ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3 Cu + H2O

b) nZn = 3,25 : 65 = 0,05 mol => nH2 = 0,05 mol

 nCuO = 6 : 80 = 0,075 mol

Vì 0,05 : 1< 0,075 : 1 => CuO dư, H2 không còn nên tính số mol Cu theo gót H2

H2    +  CuO ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3  Cu + H2O

0,05 mol               0,05 mol

=> nCu = 0,05 mol => mCu = 0,05.64 = 3,2 gam

Trong phản xạ bên trên H2 lắc O của CuO => H2 là hóa học khử

CuO nhượng bộ O cho tới H2=> CuO là hóa học oxi hóa

c) Trong phản xạ H2 khử CuO, CuO dư

nCuO dư = 0,075 – 0,05 = 0,025 mol

mCuO dư = 0,025.80 = 2 gam

Quảng cáo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua Giữa Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Hóa học tập lớp 8

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(Đề ganh đua số 4)

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) (0,5 điểm/câu đúng)

Câu 1: Dãy hỗn hợp nào là tiếp sau đây thực hiện thay đổi color quỳ tím trở nên đỏ?
A. H3PO4, HNO3, HCl, NaCl, H2SO4
B. H3PO4, HNO3, KCl, NaOH, H2SO4
C. H3PO4, HNO3, HCl, H3PO3, H2SO4
D. H3PO4, KNO3, HCl, NaCl, H2SO4

Câu 2: Cho những phản xạ sau
1) Cu + 2AgNO3 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4 Cu(NO3)2 + 2Ag
2) Na2O + H2O ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4 2NaOH
 3) Fe + 2HCl  ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4  FeCl2 + H2
 4) CuO+ 2HCl  ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4  CuCl+ H2O
5) 2Al + 3H2SO4   ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4  Al2(SO4)3 + 3H2
6) Mg + CuCl2  ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4  MgCl2 + Cu
7) CaO + CO2  ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4  CaCO3
 8) HCl+ NaOH ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4 NaCl+ H2O

Số phản xạ nằm trong loại phản xạ thế là:
 A. 3          B. 4             C. 5           D. 6

Câu 3: Dãy những hóa học bao gồm toàn oxit axit là: 

A. MgO, SO2         B. CaO, SiO2         C. P2O5, CO2         D. FeO, ZnO

Câu 4: Phương pháp pha trộn khí oxi vô chống thử nghiệm là:

A. Đun giá KMnO4 hoặc KClO3 ở sức nóng phỏng cao

B. Đi kể từ ko khí 

C. Điện phân nước

D. Nhiệt phân CaCO3

Câu 5: Cho những oxit: CaO; Al2O3; N2O5; CuO; Na2O; BaO; MgO; P2O5; Fe3O4; K2O. Số oxit thuộc tính với nước tạo ra bazơ ứng là:

A. 3             B. 4              C. 5              D. 2

Câu 6: Cho 11,2 gam Fe vô hỗn hợp chứa chấp 0,25 mol H2SO4.  Thể tích khí nhận được ở đktc là:

A. 4,48 lít               B. 5,6 lít                 C. 8,96 lít               D. 11,2 lít

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: Hoàn trở nên những phương trình chất hóa học sau:

a) CH4 + O2 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4 

b) P.. + OĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4 

c) CaCO3 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4 

d) H2 + CuO ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4 

Câu 2: Cho những oxit với công thức: Fe2O3, MgO, CO2, SO3, P2O3, K2O, NO2

Cho biết đâu là oxit bazơ, đâu là oxit axit và gọi thương hiệu những oxit bên trên.

Câu 3: Dùng khí hidro nhằm khử không còn 50g lếu láo ăn ý A bao gồm đồng(II) oxit và sắt(III) oxit. hiểu vô lếu láo ăn ý sắt(III) oxit lắc 80% lượng. 

a) Viết những phương trình hóa học

b) Tính thể tích khí H2 nhớ dùng ở đktc.

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II – ĐỀ 4

MÔN: HÓA HỌC 8

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) (0,5 điểm/câu đúng)

Câu 1: Đáp án C

Dãy những hỗn hợp axit thực hiện quì fake trở nên đỏ

Câu 2 : Đáp án B

Phản ứng thế là phản xạ chất hóa học thân thích đơn hóa học và ăn ý hóa học, vô cơ nguyên vẹn tử của đơn hóa học thay cho thế nguyên vẹn tử của một thành phần không giống vô ăn ý hóa học.Nên những phản xạ thế là: 1,3,5,6

Câu 3: Đáp án C

Câu 4: Đáp án A

Trong chống thử nghiệm, khí oxi đươc pha trộn bằng phương pháp đun giá những ăn ý hóa học nhiều oxi và dễ dẫn đến phân bỏ ở sức nóng phỏng cao như KMnO4 và KClO3

Câu 5: Đáp án B

Oxit bazơ thuộc tính với nước tạo ra bazơ tương ứng: CaO; Na2O; BaO; K2O

Câu 6: Đáp án A

Fe + H2SO4  ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4 FeSO4 + H2

nFe = 11,2 : 56 = 0,2 mol

nH2SO4 = 0,25 mol

Vì 0,2 :1 < 0,25 : 1 => Fe là hóa học không còn, H2SO4

Số mol Htính theo gót hóa học không còn => nH2 = 0,2 mol => VH2 = 0,2.22,4 = 4,48 lít 

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1:

a) CH4 + O2 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4 CO2 + 2H2O

b) 4P + 5O2 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4 2P2O5

c) CaCO3 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4  CaO + CO2

d) H2 + CuO ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4 Cu + H2O

Câu 2:

- Oxit bazơ: Fe2O3, MgO ,K2O

Fe2O: Fe (III) oxit

MgO: magie oxit

K2O : kali oxit

- Oxit axit: CO2, SO3, P2O3, NO2

CO2: cacbon đioxit ( khí cacbonic)

SO3: sulfur trioxit

P2O: điphotpho trioxit

NO: nito đioxit

Câu 3:

a) Phương trình hóa học

H2     + CuO   ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4 Cu + H2O

3H2    +  Fe2O3 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4   2Fe  + 3H2O

b) mFe2O3 = 50.80% = 40 gam => nFe2O3 = 40:160 = 0,25 mol

mCuO = 50-40 =10 gam => nCuO= 0,125 mol

H2         +        CuO      ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4 Cu + H2O

0,125 mol    0,125 mol

3H2    +        Fe2O3   ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4 2Fe + 3H2O

0,75 mol       0,25 mol

nH2 = 0,125 + 0,75= 0,875 mol 

VH2 =0,875. 22,4 = 19,6 lít

Quảng cáo

Săn SALE shopee mon 9:

  • Đồ sử dụng học hành giá rất rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không tính tiền cho tới teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Bộ đề ganh đua những môn học tập lớp 8 năm học tập 2022 - 2023 Học kì 1, Học kì 2 của công ty chúng tôi được biên soạn và thuế tầm kể từ đề ganh đua khối lớp 8 của những ngôi trường trung học cơ sở bên trên toàn quốc.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 8 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: giải bài tập toán 7 kết nối tri thức