de thi giữa kì 2 toán 6 kết nối tri thức

Với cỗ 3 Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 đem đáp án, tinh lọc sách Kết nối trí thức chung học viên ôn tập luyện và đạt thành phẩm cao vô bài xích thi đua Giữa kì 2 Toán 6.

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (3 đề)

Xem thử

Bạn đang xem: de thi giữa kì 2 toán 6 kết nối tri thức

Chỉ kể từ 150k mua sắm đầy đủ cỗ Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word đem lời nói giải chi tiết:

  • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
  • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

s

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán 6

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vô vần âm đứng trước câu vấn đáp đích thị.

Câu 1:Phân số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)  phát âm như vậy nào?

A. Hai phần ba

B. Âm nhị phần ba

C. Ba phần hai

D. Ba phần âm hai

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô color vô hình vẽ sau đây là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

Quảng cáo

Câu 3: Làm tròn trĩnh số 79,8245 cho tới chữ số thập phân loại nhị là:

A. 79,83.

B. 79,82.

C. 79,8.

D. 79,9.

Câu 4:Cho hình vẽ, ký hiệu nào là sau đó là đúng?

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

A. A ∈ d, B ∈ d

B. A ∉ d, B ∉ d

C. A ∈ d, B ∉ d

D. A ∉ d, B ∈ d

Câu 5: Câu nào là sai trong những câu sau đây?

A. Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy song thì bọn chúng ko tách nhau.

B. Hai đường thẳng liền mạch ko tách nhau thì bọn chúng tuy vậy tuy vậy.

C. Hai đường thẳng liền mạch phân biệt và đem điểm M công cộng thì bọn chúng tách nhau bên trên M.

D. Hai đường thẳng liền mạch phân biệt và ko tách nhau thì bọn chúng tuy vậy tuy vậy.

Quảng cáo

Câu 6: Chiếc cây viết chì vô hình vẽ sau đây có tính nhiều năm bởi vì bao nhiêu? 

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

A. 8 cm

B. 7 cm

C. 9 cm

D. 6 centimet.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện nay phép tắc tính:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

c) 21,45 + (–13,24)

d) 123,5 – 14,6 . 2

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x:

a) x + 3,25 = 6,15

b) Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

c) Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Bài 3 (1,5 điểm): Một mái ấm thầu kiến thiết nhận xây có một mái nhà với ngân sách là 360 000 000 đồng tuy nhiên gia chủ nài hạ bớt 2,5% và mái ấm thầu đang được đồng ý. Tính số chi phí mái ấm thầu nhận xây nhà?

Bài 4 (2,5 điểm): Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao mang lại OA = 3 cm; OB = 6 centimet.

a) Điểm A đem nằm trong lòng nhị điểm O và B không? Vì sao?

b) So sánh OA và AB.

c) Chứng minh điểm A là trung điểm của OB.

d) Lấy điểm C bên trên tia Ox sao mang lại C là trung điểm của đoạn trực tiếp AB. Tính phỏng nhiều năm đoạn trực tiếp OC.

Bài 5 (0,5 điểm): Tính tổng: Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm):

Câu 1:Phân số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)  phát âm như vậy nào?

A. Hai phần ba

B. Âm nhị phần ba

C. Ba phần hai

D. Ba phần âm hai

Giải thích:

Phân số -23 phát âm là âm nhị phần phụ vương.

Vậy lựa chọn B.

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô color vô hình vẽ sau đây là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

A. 14

B. 34

C. 12

D. 23.

Giải thích:

Trong hình vẽ bên trên, hình chữ nhật được tạo thành 4 phần đều bằng nhau và tô color 3
phần.

Do ê, phân số biểu thị số phần tô color vô hình vẽ bên trên là: 34

Vậy lựa chọn B.

Câu 3: Làm tròn trĩnh số 79,8245 cho tới chữ số thập phân loại nhị là:

A. 79,83.

B. 79,82.

C. 79,8.

D. 79,9.

Giải thích:

Chữ số thập phân loại nhị của số 79,8245 là 2.

Chữ số phía bên phải ngay tắp lự nó là 4 < 5 nên chữ số thập phân loại nhị không thay đổi là 2 và vứt những chữ số kể từ chữ số thập phân loại phụ vương trở chuồn.

Vậy số 79,8245 thực hiện tròn trĩnh cho tới chữ số thập phân loại nhị là 79,82.

Câu 4:Cho hình vẽ, ký hiệu nào là sau đó là đúng?

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

A. A ∈ d, B ∈ d

B. A ∉ d, B ∉ d

C. A ∈ d, B ∉ d

D. A ∉ d, B ∈ d

Giải thích:

Trong hình vẽ bên trên, điểm A phía trên đường thẳng liền mạch d nên ký hiệu A ∈ d.

Điểm B ko ở đường thẳng liền mạch d nên ký hiệu B ∉ d.

Vậy lựa chọn C.

Câu 5: Câu nào là sai trong những câu sau đây?

A. Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy song thì bọn chúng ko tách nhau.

B. Hai đường thẳng liền mạch ko tách nhau thì bọn chúng tuy vậy tuy vậy.

C. Hai đường thẳng liền mạch phân biệt và đem điểm M công cộng thì bọn chúng tách nhau bên trên M.

D. Hai đường thẳng liền mạch phân biệt và ko tách nhau thì bọn chúng tuy vậy tuy vậy.

Giải thích:

Các tuyên bố A, C, D đích thị.

Phát biểu B sai vì như thế hai tuyến phố trực tiếp ko tách nhau thì bọn chúng tuy vậy song hoặc trùng nhau.

Vậy lựa chọn B.

Câu 6: Chiếc cây viết chì vô hình vẽ sau đây có tính nhiều năm bởi vì bao nhiêu? 

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

A. 8 cm

B. 7 cm

C. 9 cm

D. 6 centimet.

Giải thích:

Trong hình vẽ bên trên, một đầu của cái cây viết chì trùng với vạch số 0 và đầu ê trùng với vạch số 8.

Do ê cái cây viết chì có tính nhiều năm 8 centimet.

Vậy lựa chọn A.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm):

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

c) 21,45 + (–13,24)

= 21,45 –13,24

= 8,21.

d) 123,5 – 14,6 . 2

= 123,5 – 29,2

= 94,3.

Bài 2 (1,5 điểm):

a) x + 3,25 = 6,15

x = 6,15 – 3,25

x = 2,9.

Vậy x = 2,9.

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Bài 3 (1,5 điểm):

Xem thêm: súng và hoa hồng

Cách 1:

Nếu coi số chi phí mái ấm thầu nhận xây nhà ở thuở đầu là 100% thì số chi phí xây nhà ở sau khoản thời gian bớt đối với số chi phí thuở đầu là:

100% − 2,5% = 97,5%

Số chi phí mái ấm thầu nhận xây nhà ở là:

360 000 000 × 97,5 : 100 = 351 000 000 (đồng)

Vậy số chi phí mái ấm thầu nhận xây nhà ở là 351 000 000 đồng.

Cách 2:

Số chi phí gia chủ nài hạ bớt là:

360 000 000 × 2,5 : 100 = 9 000 000 (đồng)

Số chi phí mái ấm thầu nhận xây nhà ở là:

360 000 000 – 9 000 000 = 351 000 000 (đồng)

Vậy số chi phí mái ấm thầu nhận xây nhà ở là 351 000 000 đồng.

Bài 4 (2,5 điểm):

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

a) Trên tia Ox, tớ đem OA < OB (vì 2 centimet < 4 cm)

Do ê, điểm A nằm trong lòng nhị điểm O và B.

b) Vì điểm A nằm trong lòng nhị điểm O và B nên:

OA + AB = OB

3 + AB = 6

Suy ra: AB = 6 – 3 = 3 (cm).

Mà OA = 3 centimet.

Vậy OA = AB.

c) Điểm A là trung điểm của đoạn trực tiếp OB vì:

+ Điểm A nằm trong lòng nhị điểm O và B (chứng minh câu a)

+ OA = AB (chứng minh câu b)

Vậy điểm A là trung điểm của đoạn trực tiếp OB.

d) Vì điểm C là trung điểm của đoạn trực tiếp AB nên:

AC = BC = AB2 = 32 = 1,5 (cm)

Điểm C nằm trong lòng nhị điểm O và B vì:

+ Ba điểm O, B, C nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch (cùng nằm trong tia Ox)

+ BC < OB (1,5 centimet < 6 cm)

Vì điểm C nằm trong lòng nhị điểm O và B nên:

OC + BC = OB

OC + 1,5 = 6

Suy ra: OC = 6 – 1,5 = 4,5 (cm).

Vậy OC = 4,5 centimet.

Bài 5 (0,5 điểm):

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán 6

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 2)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vô vần âm đứng trước câu vấn đáp đích thị.

Câu 1:Tìm cặp phân số đều bằng nhau trong những phân số sau:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô color vô hình vẽ sau đây là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Câu 3: Làm tròn trĩnh số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ sau đây. Khẳng ấn định nào là sau đó là đúng?

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

A. Ba điểm A, B, C trực tiếp mặt hàng.
B. Ba điểm A, B, D trực tiếp mặt hàng.
C. Ba điểm B, C, D trực tiếp mặt hàng.
D. Ba điểm A, C, D trực tiếp mặt hàng.

Câu 5: Hãy lựa chọn câu đích thị trong những câu sau đây:

A. Hai tia công cộng gốc là nhị tia đối nhau

B. Hai tia đối nhau thì không tồn tại điểm chung

C. Hai tia nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và đem công cộng gốc thì đối nhau

D. Hai tia Ox và Oy tạo nên trở thành đường thẳng liền mạch xy thì đối nhau

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi nào là tớ tóm lại được I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN?”, đem 4 các bạn vấn đáp như sau. Em hãy cho biết thêm các bạn nào là vấn đáp đích thị.

A. Khi IM = IN

B. Khi XiaoMi MI + IN = MN

C. Khi XiaoMi MI + IN = MN và IM = IN

D. Khi I nằm trong lòng M và N.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện nay phép tắc tính (tính nhanh chóng nếu như đem thể):

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x:

a) x – 22, 6 = 15,28

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

Bài 3 (2 điểm): Trong một tờ 60% số học viên chất lượng là 9 em.

a) Tính số học viên chất lượng của lớp.

b) Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) số học viên khá bởi vì 80% số học viên chất lượng. Tìm số học viên khá của lớp.

c) tường lớp chỉ mất học viên chất lượng và khá. Tìm tổng số học viên của lớp.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB = 8 centimet. Trên tia AB lấy điểm C sao mang lại AC = 4 centimet.

a) Điểm C đem nằm trong lòng nhị điểm A và B không? Vì sao?

b) Tính phỏng nhiều năm đoạn BC.

c) Điểm C đem là trung điểm của đoạn trực tiếp AB không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy đối chiếu Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán 6

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 3)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vô vần âm đứng trước câu vấn đáp đích thị.

Câu 1:Phân số biểu thị số phần tô color vô hình vẽ sau đây là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

Câu 2:Tính tổng Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)?

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Câu 3: Tỉ số của 0,8 km và 450 m là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Câu 4: Cho hình vẽ sau đây. Điểm K nằm trong lòng nhị điểm nào?

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

A. Điểm M và điểm H.
B. Điểm M và điểm N.
C. Điểm H và điểm N.
D. Điểm O và điểm M.

Câu 5: Nếu M là một trong điểm của đoạn trực tiếp AB thì:

A. M trùng với điểm A

B. M nằm trong lòng nhị điểm A và B

C. M trùng với điểm B

D. M rất có thể trùng với điểm A, hoặc trùng với điểm B hoặc nằm trong lòng nhị điểm A và B.

Câu 6: Nếu A và B là nhị điểm phân biệt thì:

A. AB và BA là hai tuyến phố trực tiếp không giống nhau

B. AB và BA là nhị đoạn trực tiếp trùng nhau

C. AB và BA là nhị cơ hội gọi của và một tia

D. AB và BA là nhị tia đối nhau

II. Tự luận:

Bài 1 (1,5 điểm): Tìm x:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

Bài 2 (2 điểm): Một trư­ờng học tập có một 200 học viên. Số học viên đem học tập lực tầm cướp Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) tổng số, số học viên khá cướp Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) tổng số, số còn sót lại là học viên chất lượng. Tính số học viên chất lượng của tr­ường này.

Bài 3 (2 điểm):Một xe cộ mặt hàng đem lượng lúc không chở mặt hàng hoá là 6T. Trên xe cộ chở 4 thùng mặt hàng, từng thùng đem lượng là 1 trong,2 tấn. Một cây cầu đem đại dương hướng dẫn được cho phép những xe cộ đem lượng không thật 10T trải qua. Hỏi xe cộ mặt hàng bên trên giành được phép tắc qua quýt cầu không?

Bài 4 (2 điểm): Vẽ tia Ox. Trên tia Ox lấy nhị điểm A và B sao mang lại OA = 5 centimet,

OB = 10 centimet.

a) Chứng minh A nằm trong lòng O và B. Tính AB.

b) Điểm A đem là trung điểm của OB không?

c) Vẽ tia Ox’ là tia đối của tia Ox. Trên tia Ox’ lấy điểm C sao mang lại OC = 4 centimet. Tính BC.

Bài 5 (0,5 điểm): Tính nhanh:Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) .

Xem thử

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3
  • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính phí mang lại teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Xem thêm: tôi coi các người như anh em

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Bộ đề thi đua năm học tập 2022 - 2023 những lớp những môn học tập được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tay nghề tổ hợp và biên soạn theo gót Thông tư tiên tiến nhất của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên, được tinh lọc kể từ đề thi đua của những ngôi trường bên trên toàn quốc.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.