đề thi tuyển sinh lớp 10 môn anh đồng nai

Đề ganh đua môn giờ Anh tuyển chọn sinh nhập lớp 10 tỉnh Đồng Nai phối hợp cả tự động luận và trắc nghiệm với 37 câu. Thời gian trá thực hiện bài xích 60 phút.

Bạn đang xem: đề thi tuyển sinh lớp 10 môn anh đồng nai

Đáp án đề ganh đua giờ Anh nhập lớp 10 tỉnh Đồng Nai 2023 - 1
Đáp án đề ganh đua giờ Anh nhập lớp 10 tỉnh Đồng Nai 2023 - 2
Đáp án đề ganh đua giờ Anh nhập lớp 10 tỉnh Đồng Nai 2023 - 3
Đáp án đề ganh đua giờ Anh nhập lớp 10 tỉnh Đồng Nai 2023 - 4
Đáp án đề ganh đua giờ Anh nhập lớp 10 tỉnh Đồng Nai 2023 - 5

Xem thêm: bài 67 em ôn lại những gì đã học