địa 10 kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

? mục 1

Bạn đang xem: địa 10 kết nối tri thức với cuộc sống

Trả tiếng thắc mắc mục 1 trang 7 SGK Địa lí 10

Dựa nhập vấn đề nhập mục 1 và hình 2.1, hãy trình diễn cách thức kí hiệu (đối tượng, kiểu dáng và kĩ năng thể hiện).

Phương pháp giải:

Đọc tin nhập mục 1 (Phương pháp kí hiệu) và để ý hình 2.1.

Lời giải chi tiết:

- Đối tượng:

+ Phân phụ vương theo gót những điểm cụ thể: đỉnh núi, những mỏ,…

+ Tập trung bên trên những diện tích S nhỏ tuy nhiên ko thể biểu thị bên trên bạn dạng trang bị theo gót tỉ lệ: xí nghiệp sản xuất, điểm người ở, ngôi trường học tập,…

- Hình thức: người sử dụng những dạng kí hiệukhác nhau, bịa đặt đúng mực nhập địa điểm đối tượng người sử dụng ê phân bổ bên trên bạn dạng trang bị.

- Khả năng thể hiện: thể hiện nay về mặt mày unique, con số, cấu hình và sự cải tiến và phát triển của đối tượng người sử dụng qua loa hình dạng, sắc tố, độ cao thấp,… của kí hiệu.

? mục 2

Trả tiếng thắc mắc mục 2 trang 8 SGK Địa lí 10

Dựa nhập vấn đề nhập mục 2 và hình 2.2, hãy trình diễn cách thức kí hiệu lối vận động (đối tượng, kiểu dáng và kĩ năng thể hiện).

Phương pháp giải:

Đọc vấn đề nhập mục 2 (Phương pháp kí hiệu lối fake động) và để ý hình 2.2.

Lời giải chi tiết:

- Đối tượng: những đối tượng người sử dụng và hiện tượng lạ với sự dịch chuyển.

- Hình thức: những mũi thương hiệu.

- Khả năng thể hiện: thể hiện nay phía, con số, unique của hiện tượng lạ.

? mục 3

Trả tiếng thắc mắc mục 3 trang 9 SGK Địa lí 10

Dựa nhập vấn đề nhập mục 3 và hình 2.3, hãy trình diễn cách thức bạn dạng trang bị - biểu đồ (đối tượng, kiểu dáng và kĩ năng thể hiện).

Phương pháp giải:

Nghiên cứu vớt vấn đề nhập mục 3 và để ý hình 2.3.

Lời giải chi tiết:

- Đối tượng: độ quý hiếm tổng số của đối tượng người sử dụng địa lí theo gót từng cương vực (đơn vị hành chính).

- Hình thức: người sử dụng những biểu trang bị không giống nhau bịa đặt nhập cương vực.

- Khả năng thể hiện: thể hiện nay những điểm lưu ý về con số, unique của đối tượng người sử dụng.

? mục 4

Trả tiếng thắc mắc mục 4 trang 10 SGK Địa lí 10

Dựa nhập vấn đề nhập mục 4 và hình 2.4, hãy trình diễn cách thức chấm điểm (đối tượng, kiểu dáng và kĩ năng thể hiện).

Phương pháp giải:

Nghiên cứu vớt vấn đề nhập mục 4 và để ý hình 2.4.

Lời giải chi tiết:

- Đối tượng: Phân nghiền nhỏ lẻ bên trên cương vực.

- Hình thức: những điểm chấm (mỗi điểm chấm ứng với cùng một con số của đối tượng người sử dụng nhất định).

- Khả năng thể hiện: đa số thể hiện nay về con số của đối tượng người sử dụng.

? mục 5

Trả tiếng thắc mắc mục 5 trang 11 SGK Địa lí 10

Dựa nhập vấn đề nhập mục 5 và hình 2.5, hãy trình diễn cách thức khoanh vùng (đối tượng, kiểu dáng và kĩ năng thể hiện).

Phương pháp giải:

Đọc vấn đề nhập mục 5 (Phương pháp khoanh vùng) và để ý hình 2.5.

Lời giải chi tiết:

- Đối tượng: đối tượng người sử dụng phân bổ theo gót vùng tuy nhiên không được đều tuy nhiên chỉ mất ở từng vùng chắc chắn.

- Hình thức: thể hiện nay vì như thế nhiều phương pháp không giống nhau (đường đường nét ngay tắp lự, lối đường nét đứt, sắc tố, kí hiệu hoặc ghi chép thương hiệu đối tượng người sử dụng nhập vùng đó).

- Khả năng thể hiện: thể hiện nay sự phân bổ của đối tượng người sử dụng.

Luyện tập

Giải bài bác rèn luyện 1 trang 11 SGK Địa lí 10

Lập bảng nhằm phân biệt một trong những cách thức biểu thị những đối tượng người sử dụng địa lí bên trên bạn dạng trang bị (về đối tượng người sử dụng, kiểu dáng, kĩ năng biểu thị của phương pháp).

Phương pháp giải:

Các cách thức biểu thị những đối tượng người sử dụng địa lí bên trên bạn dạng trang bị gồm:

- Phương pháp kí hiệu;

- Phương pháp lối fake động;

- Phương pháp bạn dạng trang bị - biểu đồ;

- Phương pháp chấm điểm;

- Phương pháp Quanh Vùng.

=> Đọc lại kỹ năng những mục 1, 2, 3, 4, 5 SGK nhằm lập bảng phân biệt những cách thức bên trên về đối tượng người sử dụng, kiểu dáng, kĩ năng biểu thị của phương pháp).

Lời giải chi tiết:

Phương pháp

biểu hiện

Đối tượng

Xem thêm: ly hồn ký

Hình thức

Khả năng biểu hiện

Kí hiệu

Đối tượng phân bổ theo gót điểm hoặc triệu tập bên trên những diện tích S nhỏ.

- Dạng chữ

- Dạng hình học

- Dạng tượng hình.

Vị trí, con số, điểm lưu ý, cấu hình, sự phân bổ,...

Đường fake động

Đối tượng với sự dịch chuyển.

Các mũi thương hiệu.

Hướng dịch chuyển của đối tượng người sử dụng, con số, cấu hình,...

Bản trang bị - biểu đồ

Giá trị tổng số của đối tượng người sử dụng địa lí theo gót từng cương vực.

Các biểu trang bị không giống nhau: cột, tròn trặn,…

Số lượng, unique của những đối tượng người sử dụng.

Chấm điểm

Các đối tượng người sử dụng phân nghiền nhỏ lẻ bên trên cương vực.

Các điểm chấm.

Chủ yếu ớt thể hiện nay về con số của đối tượng người sử dụng.

Khoanh vùng

Đối thượng phân bổ theo gót vùng chắc chắn.

Nét ngay tắp lự, lối đường nét đứt, sắc tố, kí hiệu hoặc ghi chép thương hiệu đối tượng người sử dụng nhập vùng ê.

Sự phân bổ của đối tượng người sử dụng.

Giải bài bác rèn luyện 2 trang 11 SGK Địa lí 10

Phương pháp nào là sẽ tiến hành dùng Lúc biểu thị những đối tượng người sử dụng, hiện tượng lạ sau bên trên bạn dạng đồ?

- Mỏ khoáng sản

- Sự di trú kể từ vùng quê rời khỏi đô thị

- Phân phụ vương người ở nông thôn

- Số học viên những xã, phường, thị trấn

- Cửa hàng sản xuất

Phương pháp giải:

Nhớ lại kỹ năng tiếp tục học tập về kĩ năng biểu thị của những phương pháp:

- Phương pháp kí hiệu: Thể hiện nay những đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ theo gót những điểm rõ ràng.

- Phương pháp lối fake động: Thể hiện nay sự dịch chuyển của những đối tượng người sử dụng, hiện tượng lạ đương nhiên, KT - XH bên trên bạn dạng trang bị.

- Phương pháp bạn dạng trang bị, biểu đồ: Thể hiện nay độ quý hiếm tổng số của đối tượng người sử dụng địa lí theo gót từng vùng lãnh thổ

- Phương pháp chấm điểm: Biểu hiện nay những đối tượng người sử dụng phân nghiền nhỏ lẻ bên trên cương vực.

- Phương pháp khoanh vùng: Thể hiện nay những đối tượng người sử dụng phân bổ theo gót vùng tuy nhiên không được đều từng bên trên cương vực tuy nhiên chỉ mất ở từng vùng chắc chắn.

Lời giải chi tiết:

Đối tượng, hiện nay tượng

Phương pháp được dùng nhằm thể hiện

Mỏ khoáng sản

Kí hiệu

Sự di trú kể từ vùng quê rời khỏi đô thị

Kí hiệu lối fake động

Phân phụ vương người ở nông thôn

Chấm điểm

Số học viên những xã, phường, thị trấn

Bản trang bị - biểu đồ

Cơ sở sản xuất

Kí hiệu

Vận dụng

Giải bài bác áp dụng trang 11 SGK Địa lí 10

Sưu tầm một trong những bạn dạng trang bị, tìm hiểu hiểu những đối tượng người sử dụng và cách thức và đã được dùng nhằm thể hiện nay những đối tượng người sử dụng ê bên trên bạn dạng trang bị.

Phương pháp giải:

Em rất có thể thuế tầm những bạn dạng trang bị bên trên Internet hoặc Atlat Địa lí nước Việt Nam,…

Lời giải chi tiết:

Bản trang bị số lượng dân sinh nước Việt Nam – Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 15 (Xuất bạn dạng năm 2016)

Đối tượng, hiện nay tượng

Phương pháp được dùng nhằm thể hiện

Mật phỏng dân số

Phương pháp khoanh vùng

Quy tế bào dân số

Xem thêm: an dĩ phong

Phương pháp kí hiệu

Phân cung cấp đô thị

Phương pháp kí hiệu