định lí đảo và hệ quả của định lí ta lét

Lý thuyết. Định lí hòn đảo và hệ trái ngược của toan lí TaletNếu một đường thẳng liền mạch hạn chế nhị cạnh một tam giác và toan rời khỏi bên trên nhị cạnh ấy những đoạn trực tiếp ứng tỉ lệ thành phần thì đường thẳng liền mạch bại liệt tuy vậy song với cạnh sót lại của tam giác. Xem cụ thể

Trả tiếng thắc mắc 1 Bài 2 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2

Bạn đang xem: định lí đảo và hệ quả của định lí ta lét

Trả tiếng thắc mắc 1 Bài 2 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2. Tam giác ABC với AB=6cm; AC=9cm...

Xem tiếng giải

Trả tiếng thắc mắc 2 Bài 2 trang 60 SGK Toán 8 Tập 2Trả tiếng thắc mắc 2 Bài 2 trang 60 SGK Toán 8 Tập 2. Quan sát hình 9. a) Trong hình vẫn cho tới với từng nào cặp đường thẳng liền mạch tuy vậy song với nhau?... Xem tiếng giải

Trả tiếng thắc mắc 3 Bài 2 trang 62 SGK Toán 8 Tập 2

Trả tiếng thắc mắc 3 Bài 2 trang 62 SGK Toán 8 Tập 2. Tính chừng lâu năm x của những đoạn trực tiếp vô hình 12.

Xem tiếng giải

Bài 6 trang 62 - Sách giáo khoa toán 8 tập dượt 2Tìm những cặp đường thẳng liền mạch tuy vậy song vô hình 13 và phân tích và lý giải vì như thế sao bọn chúng tuy vậy tuy vậy. Xem tiếng giải

Bài 7 trang 62 - Sách giáo khoa toán 8 tập dượt 2

Tính những chừng lâu năm x,hắn vô hình 14.

Xem tiếng giải

Bài 8 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập dượt 2Giải bài xích 8 trang 63 SGK Toán 8 tập dượt 2. a) Để chi đoạn trực tiếp AB trở thành tía đoạn đều nhau, người tớ đã trải như hình 15.Hãy tế bào mô tả cách thức bên trên và phân tích và lý giải vì như thế sao những đoạn AC,CD,DB vì như thế nhau? Xem tiếng giải

Bài 9 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập dượt 2

Xem thêm: mở rộng vốn từ hữu nghị hợp tác

Cho tam giác ABC và điểm D bên trên cạnh AB sao cho tới AD= 13,5cm, DB= 4,5cm. Tính tỉ số những khoảng cách tự động điểm A và B cho tới cạnh AC

Xem tiếng giải

Bài 10 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập dượt 2Tam giác ABC với lối cao AH. Đường trực tiếp d tuy vậy song với BC, hạn chế những cạnh AB,AC và lối cao AH theo đuổi trật tự bên trên những điểm B', C' và H'(h.16) Xem tiếng giải

Bài 11 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập dượt 2

Giải bài xích 11 trang 63 SGK Toán 8 tập dượt 2. Tam giác ABC với BC= 15cm. Trên lối cao AH lấy những điểm I,K sao cho tới AK = KI = IH. Qua I và K vẽ những lối EF // BC, MN // BC(h.17)

Xem tiếng giải

Bài 12 trang 64 - Sách giáo khoa toán 8 tập dượt 2Giải bài xích 12 trang 64 SGK Toán 8 tập dượt 2. cũng có thể đo dược chiều rông của một khúc sông tuy nhiên không nhất thiết phải quý phái bờ mặt mũi bại liệt hoặc không? Xem tiếng giải Bài 14 trang 64 - Sách giáo khoa toán 8 tập dượt 2Giải bài xích 14 trang 64 SGK Toán 8 tập dượt 2. Cho tía đoạn trực tiếp có tính lâu năm là m,n,p( nằm trong đơn vị chức năng đo). Xem tiếng giải