định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Bình chọn:

Bạn đang xem: định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

4.2 bên trên 175 phiếu

Lý thuyết định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm1. Định nghĩa Xem cụ thể

Câu chất vấn 1 trang 146 SGK Đại số và Giải tích 11

Một đoàn tàu vận động xuất phát từ là một mái ấm ga...

Xem tiếng giải

Câu chất vấn 2 trang 149 SGK Đại số và Giải tích 11Cho hàm số... Xem tiếng giải

Câu chất vấn 3 trang 150 SGK Đại số và Giải tích 11

Vẽ thiết bị thị của hàm số...

Xem tiếng giải

Câu chất vấn 4 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11Viết phương trình đường thẳng liền mạch... Xem tiếng giải

Câu chất vấn 5 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho hàm số...

Xem tiếng giải

Câu chất vấn 6 trang 153 SGK Đại số và Giải tích 11Bằng khái niệm, hãy tính đạo hàm của những hàm số:... Xem tiếng giải Bài 2 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11Giải bài xích 2 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính ∆y và Xem tiếng giải

Bài 3 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11

Tính (bằng tấp tểnh nghĩa) đạo hàm của từng hàm số sau bên trên những điểm tiếp tục chỉ ra

Xem tiếng giải

Bài 4 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11Chứng minh rằng hàm số Xem tiếng giải

Bài 5 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11

Viết phương trình tiếp tuyến của đàng cong

Xem tiếng giải

Bài 6 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11Viết phương trình tiếp tuyến của đàng hypebol Xem tiếng giải