đọc truyện ngôn tình ngược

Tổng thích hợp những cỗ ngôn tình ngược. Ngôn tình ngược là chuyên mục truyện ngôn tình đem những tình tiết hành hạ và quấy rầy anh hùng chủ yếu về mặt mũi niềm tin hoặc thân xác, khiến cho người phát âm xúc động mạnh, thông thường là tức dỗi, luyến tiếc thậm chí là là khắc chế thay cho mang lại anh hùng.

Anh Nghe Kìa Là Âm Thanh Của Thuở Đó

Anh Nghe Kìa Là Âm Thanh Của Thuở Đó

8.5/10

Bạn đang xem: đọc truyện ngôn tình ngược

1013

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Liêm Thập Lí

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 3
Anh Nghe Kìa Là Âm Thanh Của Thuở Đó

Anh Nghe Kìa Là Âm Thanh Của Thuở Đó

8.2/10

1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Liêm Thập Lí

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 0
Anh Nghe Kìa Là Âm Thanh Của Thuở Đó

Anh Nghe Kìa Là Âm Thanh Của Thuở Đó

8.2/10

1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Liêm Thập Lí

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 3
Anh Nghe Kìa Là Âm Thanh Của Thuở Đó

Anh Nghe Kìa Là Âm Thanh Của Thuở Đó

8.2/10

1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Liêm Thập Lí

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 3
Anh Nghe Kìa Là Âm Thanh Của Thuở Đó

Anh Nghe Kìa Là Âm Thanh Của Thuở Đó

8.5/10

1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Liêm Thập Lí

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 0
Anh Nghe Kìa Là Âm Thanh Của Thuở Đó

Anh Nghe Kìa Là Âm Thanh Của Thuở Đó

7.7/10

1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Liêm Thập Lí

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 3
Tiểu Tình Nhân

Tiểu Tình Nhân

8.4/10

1188

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 20
Tiểu Tình Nhân

Tiểu Tình Nhân

7.3/10

1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 20
Tiểu Tình Nhân

Tiểu Tình Nhân

7.7/10

1000

Xem thêm: thứ nữ công lược

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 0
Hôm Nay Tổng Tài Lại Sủng Tôi

Hôm Nay Tổng Tài Lại Sủng Tôi

7.7/10

1284

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Vương Khiết Băng (Yu)

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 19
Không Theo Ý Người

Không Theo Ý Người

8.4/10

1049

Trạng thái: Full

Tác giả: Cung Tường Vãng Sự

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 13
Tổng Tài Si Tình Xin Em Quay Về!

Tổng Tài Si Tình Xin Em Quay Về!

7.2/10

6673

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thác Sủng Thiên Giá Danh Viên

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 77

Anh Nghe Kìa Là Âm Thanh Của Thuở Đó

8.5/10

Anh Nghe Kìa Là Âm Thanh Của Thuở Đó

8.2/10

Anh Nghe Kìa Là Âm Thanh Của Thuở Đó

8.2/10

Anh Nghe Kìa Là Âm Thanh Của Thuở Đó

8.2/10

Anh Nghe Kìa Là Âm Thanh Của Thuở Đó

8.5/10

Anh Nghe Kìa Là Âm Thanh Của Thuở Đó

7.7/10

Tiểu Tình Nhân

8.4/10

Tiểu Tình Nhân

7.3/10

Tiểu Tình Nhân

7.7/10

Hôm Nay Tổng Tài Lại Sủng Tôi

7.7/10

Tổng Tài Si Tình Xin Em Quay Về!

7.2/10