đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ diễn ra theo trật tự

Đề bài

- Mô mô tả lối đi của huyết trong tầm tuần trả nhỏ và trong tầm tuần trả rộng lớn.

Bạn đang xem: đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ diễn ra theo trật tự

- Phân biệt tầm quan trọng đa số của tim và hệ mạch vô sự tuần trả huyết.

- Nhận xét về tầm quan trọng của hệ tuần trả huyết.

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Xem thêm: ngự tứ lương y

- Dựa vô hình:

+ Máu trong tầm tuần trả nhỏ được chính thức kể từ tâm thất cần (1) -> qua quýt động mạch máu phổi (2) -> mao quản phổi (3) -> tĩnh mạch máu phổi (4) -> trở về tâm nhĩ trái khoáy (5). 

+ Máu trong tầm tuần trả rộng lớn được chính thức kể từ tâm thất trái khoáy (6) -> động mạch máu mái ấm (7) -> tới những mao quản phần bên trên khung người (8) và những mao quản phần bên dưới khung người (9) -> qua quýt tĩnh mạch máu mái ấm bên trên (10) và tĩnh mạch mái ấm bên dưới (11) -> trở về tâm nhĩ cần (12).

Xem thêm: hôm nay lại không có ly hôn

- Vai trò đa số của tim: teo bóp tạo nên lực đẩy huyết trải qua những hệ mạch. Vai trò đa số của hệ mạch: dẫn huyết kể từ tim (tâm thất) cho tới những tế bào của khung người, rồi lại kể từ những tế bào quay trở lại tim (tâm nhĩ).

- Vai trò của hệ tuần trả máu: Lưu gửi huyết vô toàn khung người.

Loigiaihay.com