giải bài tập sách giáo khoa toán 8

×
 • Đăng nhập
 • Đăng ký

Bạn đang xem: giải bài tập sách giáo khoa toán 8

Nội dung bài bác viết

  Xem thêm

  Lời giải bài bác tập dượt Toán lớp 8 cụ thể lịch trình sách vừa được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán 8 Tập 1 & Tập 2 canh ty học viên dễ dàng và đơn giản coi và đối chiếu tiếng giải kể từ bại biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt môn Toán 8 Kết nối học thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều.

  1 4876 lượt xem

  Xem thêm: cưới lâu sẽ hợp

  Giải Toán 8 (cả 3 cuốn sách mới)

  Giải Toán 8 Kết nối tri thức

  • Giải Toán 8 Tập 1
  • Chương 1: Đa thức
  • Bài 1: Đơn thức
  • Bài 2: Đa thức
  • Bài 3: Phép nằm trong và luật lệ trừ nhiều thức
  • Luyện tập dượt công cộng trang 17
  • Bài 4: Phép nhân nhiều thức
  • Bài 5: Phép phân tách nhiều thức mang lại đơn thức
  • Luyện tập dượt công cộng trang 25
  • Bài tập dượt cuối chương 1
  • Chương 2: Hằng đẳng thức lưu niệm và ứng dụng
  • Bài 6: Hiệu nhì bình phương. Bình phương của một tổng hay 1 hiệu
  • Bài 7: Lập phương của một tổng. Lập phương của một hiệu
  • Bài 8: Tổng và hiệu nhì lập phương
  • Luyện tập dượt công cộng trang 41
  • Bài 9: Phân tích nhiều thức trở thành nhân tử
  • Luyện tập dượt công cộng trang 45
  • Bài tập dượt cuối chương 2
  • Chương 3: Tứ giác
  • Bài 10: Tứ giác
  • Bài 11: Hình thang cân
  • Luyện tập dượt công cộng trang 56
  • Bài 12: Hình bình hành
  • Luyện tập dượt công cộng trang 63
  • Bài 13: Hình chữ nhật
  • Bài 14: Hình thoi và hình vuông
  • Luyện tập dượt công cộng trang 73
  • Bài tập dượt cuối chương 3
  • Chương 4: Định lí Thalès
  • Bài 15: Định lí Thalès vô tam giác
  • Bài 16: Đường khoảng của tam giác
  • Bài 17: Tính hóa học lối phân giác của tam giác
  • Luyện tập dượt công cộng trang 88
  • Bài tập dượt cuối chương 4
  • Chương 5: Dữ liệu và biểu đồ
  • Bài 18: Thu thập và phân loại dữ liệu
  • Bài 19: Biểu biểu diễn tài liệu vì chưng bảng, biểu đồ
  • Bài 20: Phân tích số liệu tổng hợp phụ thuộc biểu đồ
  • Luyện tập dượt công cộng trang 108
  • Bài tập dượt cuối chương 5
  • Hoạt động thực hành thực tế trải nghiệm
  • Công thức lãi kép
  • Thực hiện tại đo lường và tính toán trên rất nhiều thức với ứng dụng GeoGebra
  • Vẽ hình đơn giản và giản dị với ứng dụng GeoGebra
  • Phân tích Đặc điểm nhiệt độ Việt Nam

  ...Đang update...

  Giải Toán 8 Chân trời sáng sủa tạo

  • Giải Toán 8 Tập 1
  • Chương 1: Biểu thức đại số
  • Bài 1: Đơn thức và nhiều thức nhiều biến
  • Bài 2: Các luật lệ toán với tương đối nhiều thức nhiều biến
  • Bài 3: Hằng đẳng thức xứng đáng nhớ
  • Bài 4: Phân tích nhiều thức trở thành nhân tử
  • Bài 5: Phân thức đại số
  • Bài 6: Cộng, trừ phân thức
  • Bài 7: Nhân, phân tách phân thức
  • Bài tập dượt cuối chương 1
  • Chương 2: Các hình khối vô thực tiễn
  • Bài 1: Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều
  • Bài 2: Diện tích xung xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều
  • Bài tập dượt cuối chương 2
  • Chương 3: Định lí Pythagore. Các loại tứ giác thông thường gặp
  • Bài 1: Định lí Pythagore
  • Bài 2: Tứ giác
  • Bài 3: Hình thang – Hình thang cân
  • Bài 4: Hình bình hành – Hình thoi
  • Bài 5: Hình chữ nhật – Hình vuông
  • Bài tập dượt cuối chương 3
  • Chương 4: Một số nhân tố thống kê
  • Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu
  • Bài 2: Lựa lựa chọn dạng biểu vật dụng nhằm màn trình diễn dữ liệu
  • Bài 3: Phân tích dữ liệu
  • Bài tập dượt cuối chương 4
  • Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm
  • Hoạt động 1: Dùng vật tư tái mét chế cấp vỏ hộp tiến thưởng tặng
  • Hoạt động 2: Làm giành treo tường minh họa những loại tứ giác đặc biệt
  • Hoạt động 3: Thiết lập plan cho 1 tiềm năng tiết kiệm

  ...Đang update...

  Giải Toán 8 Cánh diều

  Xem thêm: hủ nữ gaga

  • Giải Toán lớp 8 Tập 1
  • Chương 1: Đa thức nhiều biến
  • Bài 1: Đơn thức nhiều biến đổi. Đa thức nhiều biến
  • Bài 2: Các luật lệ tính với tương đối nhiều thức nhiều biến
  • Bài 3: Hằng đẳng thức xứng đáng nhớ
  • Bài 4: Vận dụng hằng đẳng thức vô phân tách nhiều thức trở thành nhân tử
  • Bài tập dượt cuối chương 1
  • Chương 2: Phân thức đại số
  • Bài 1: Phân thức đại số
  • Bài 2: Phép nằm trong, luật lệ trừ phân thức đại số
  • Bài 3: Phép nhân, luật lệ phân tách phân thức đại số
  • Bài tập dượt cuối chương 2
  • Chủ đề 1: Quản lí tài chủ yếu cá nhân
  • Chương 3: Hàm số và vật dụng thị
  • Bài 1: Hàm số
  • Bài 2: Mặt bằng tọa chừng. Đồ thị của hàm số
  • Bài 3: Hàm số số 1 nó = ax + b (a không giống 0)
  • Bài 4: Đồ thị hàm số số 1 nó = ax + b (a không giống 0)
  • Bài tập dượt cuối chương 3
  • Chương 4: Hình học tập trực quan
  • Bài 1: Hình chóp tam giác đều
  • Bài 2: Hình chóp tứ giác đều
  • Bài tập dượt cuối chương 4
  • Chủ đề 2: Thực hành tạo nên dựng Hologram
  • Chương 5: Tam giác. Tứ giác
  • Bài 1: Định lí Pythagore
  • Bài 2: Tứ giác
  • Bài 3: Hình thang cân
  • Bài 4: Hình bình hành
  • Bài 5: Hình chữ nhật
  • Bài 6: Hình thoi
  • Bài 7: Hình vuông
  • Bài tập dượt cuối chương 5

  ...Đang update...

  • Toán 8 Tập 1
  • Chương 1: Phép nhân và luật lệ phân tách những nhiều thức
  • Bài 1: Nhân đơn thức với tương đối nhiều thức
  • Bài 2: Nhân nhiều thức với tương đối nhiều thức
  • Bài 3: Những hằng đẳng thức xứng đáng nhớ
  • Bài 4: Những hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp theo)
  • Bài 5: Những hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp theo)
  • Bài 6: Phân tích nhiều thức trở thành nhân tử vì chưng cách thức bịa nhân tử chung
  • Bài 7: Phân tích nhiều thức trở thành nhân tử vì chưng cách thức dùng hằng đẳng thức
  • Bài 8: Phân tích nhiều thức trở thành nhân tử vì chưng cách thức group hạng tử
  • Bài 9: Phân tích nhiều thức trở thành nhân tử bằng phương pháp kết hợp nhiều phương pháp
  • Bài 10: Chia đơn thức mang lại đơn thức
  • Bài 11: Chia nhiều thức với đơn thức
  • Bài 12: Chia nhiều thức một biến đổi vẫn chuẩn bị xếp
  • Ôn tập dượt chương 1
  • Chương 2: Phân thức đại số
  • Bài 1: Phân thức đại số
  • Bài 2: Tính hóa học cơ phiên bản của phân thức
  • Bài 3: Rút gọn gàng phân thức
  • Bài 4: Quy đồng khuôn thức nhiều phân thức
  • Bài 5: Phép với mọi phân thức đại số
  • Bài 6: Phép trừ những phân thức đại số
  • Bài 7: Phép nhân những phân thức đại số
  • Bài 8: Phép phân tách những phân thức đại số
  • Bài 9: Biến thay đổi những biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
  • Ôn tập dượt chương 2
  • Chương 1: Tứ giác
  • Bài 1: Tứ giác
  • Bài 2: Hình thang
  • Bài 3: Hình thang cân
  • Bài 4: Đường khoảng của tam giác, của hình thang
  • Bài 5: Dựng hình vì chưng thước và compa. Dựng hình thang
  • Bài 6: Đối xứng trục
  • Bài 7: Hình bình hành
  • Bài 8: Đối xứng tâm
  • Bài 9: Hình chữ nhật
  • Bài 10: Đường trực tiếp tuy nhiên song với 1 đường thẳng liền mạch mang lại trước
  • Bài 11: Hình thoi
  • Bài 12: Hình vuông
  • Ôn tập dượt chương 1
  • Chương 2: Đa giác. Diện tích nhiều giác
  • Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
  • Bài 2: Diện tích hình chữ nhật
  • Bài 3: Diện tích tam giác
  • Bài 4: Diện tích hình thang
  • Bài 5: Diện tích hình thoi
  • Bài 6: Diện tích nhiều giác
  • Ôn tập dượt chương 2
  • Toán 8 Tập 2
  • Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn
  • Bài 1: Mở đầu về phương trình
  • Bài 2: Phương trình số 1 một ẩn và cơ hội giải
  • Bài 3: Phương trình đem được về dạng ax + b = 0
  • Bài 4: Phương trình tích
  • Bài 5: Phương trình chứa chấp ẩn ở mẫu
  • Bài 6: Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình
  • Bài 7: Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình (tiếp)
  • Ôn tập dượt chương 3
  • Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn
  • Bài 1: Liên hệ thân ái trật tự và luật lệ cộng
  • Bài 2: Liên hệ thân ái trật tự và luật lệ nhân
  • Bài 3: Bất phương trình một ẩn
  • Bài 4: Bất phương trình số 1 một ẩn
  • Bài 5: Phương trình chứa chấp vệt độ quý hiếm tuyệt đối
  • Ôn tập dượt chương 4
  • Chương 3: Tam giác đồng dạng
  • Bài 1: Định lí Ta-lét vô tam giác
  • Bài 2: Định lí hòn đảo và hệ ngược của quyết định lí Ta-lét
  • Bài 3: Tính hóa học lối phân giác của tam giác
  • Bài 4: Khái niệm nhì tam giác đồng dạng
  • Bài 5: Trường hợp ý đồng dạng loại nhất
  • Bài 6: Trường hợp ý đồng dạng loại hai
  • Bài 7: Trường hợp ý đồng dạng loại ba
  • Bài 8: Các tình huống đồng dạng của tam giác vuông
  • Bài 9: Ứng dụng thực tiễn của tam giác đồng dạng
  • Ôn tập dượt chương 3
  • Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
  • Bài 1: Hình vỏ hộp chữ nhật
  • Bài 2: Hình vỏ hộp chữ nhật (tiếp)
  • Bài 3: Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật
  • Bài 4: Hình lăng trụ đứng
  • Bài 5: Diện tích xung xung quanh của hình lăng trụ đứng
  • Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng
  • Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
  • Bài 8: Diện tích xung xung quanh của hình chóp đều
  • Bài 9: Thể tích của hình chóp đều
  • Ôn tập dượt chương 4
  • Bài tập dượt ôn cuối năm

  Tham khảo những loạt bài bác Toán 8 khác:

  Xem tăng những lịch trình khác:

  • Tóm tắt kiệt tác Ngữ văn 8
  • Soạn văn 8 (hay nhất) | Để học tập chất lượng tốt Ngữ văn lớp 8 (sách mới)
  • Soạn văn 8 (ngắn nhất) | Để học tập chất lượng tốt Ngữ văn lớp 8 (sách mới)
  • Văn khuôn lớp 8
  • Tác fake - kiệt tác Ngữ văn 8
  • Giải sgk Hóa học tập 8
  • Giải sbt Hóa học tập 8
  • Giải vở bài bác tập dượt Hóa học tập 8
  • Lý thuyết Hóa học tập 8
  • Các dạng bài bác tập dượt Hóa học tập lớp 8
  • Giải sgk Vật Lí 8
  • Giải sbt Vật Lí 8
  • Lý thuyết Vật Lí 8
  • Giải vở bài bác tập dượt Vật lí 8
  • Giải sgk Tiếng Anh 8 (sách mới) | Giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 8 Học kì 1, Học kì 2
  • Giải sgk Tiếng Anh 8 | Giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 8 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới)
  • Giải sbt Tiếng Anh 8 (sách mới) | Sách bài bác tập dượt Tiếng Anh 8
  • Giải sbt Tiếng Anh 8 (thí điểm)
  • Giải sgk Tin học tập 8 | Giải bài bác tập dượt Tin học tập 8 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới)
  • Giải sgk Lịch Sử 8 | Giải bài bác tập dượt Lịch sử 8 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới)
  • Lý thuyết Lịch sử 8 (sách mới) | Kiến thức trọng tâm Lịch sử 8
  • Giải vở bài bác tập dượt Lịch sử 8
  • Giải Tập phiên bản vật dụng Lịch sử 8
  • Đề thi đua Lịch Sử 8
  • Giải vở bài bác tập dượt Sinh học tập 8
  • Giải sgk Sinh học tập 8
  • Lý thuyết Sinh học tập 8
  • Giải sgk giáo dục và đào tạo công dân 8 | Giải bài bác tập dượt giáo dục và đào tạo công dân 8 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới)
  • Lý thuyết giáo dục và đào tạo công dân 8 (sách mới) | Kiến thức trọng tâm GDCD 8
  • Lý thuyết Địa Lí 8 (sách mới) | Kiến thức trọng tâm Địa Lí 8
  • Giải sgk Địa Lí 8 | Giải bài bác tập dượt Địa Lí 8 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới)
  • Giải Tập phiên bản vật dụng Địa Lí 8
  • Đề thi đua Địa lí 8