giải bài tập tiếng anh lớp 6

Bài tập dượt giờ đồng hồ Anh 6 theo đuổi từng Unit năm 2023

Tài liệu bài bác tập dượt Anh văn lớp 6 đáp án tiếp sau đây nằm trong cỗ đề Bài tập dượt giờ đồng hồ Anh lớp 6 Global Success do VnDoc.com thuế tầm và đăng lên. Tài liệu Các dạng bài bác tập dượt Tiếng Anh lớp 6 sở hữu đáp án bao hàm những dạng bài bác tập dượt giờ đồng hồ Anh lớp 6 cơ phiên bản như: Chia động kể từ, Đọc đoạn văn điền kể từ vô điểm rỗng tuếch, Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc,... với nội dung kỹ năng và kiến thức bám sát công tác học tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 mới mẻ cả năm chung những em học viên lớp 6 tập luyện kĩ năng thực hiện bài bác hiệu suất cao.

Bạn đang xem: giải bài tập tiếng anh lớp 6

Bộ bài bác tập dượt giờ đồng hồ Anh lớp 6 cả năm sở hữu đáp án bao hàm thật nhiều dạng bài bác tập dượt giờ đồng hồ Anh lớp 6 công tác mới mẻ thông thường bắt gặp chung những em học viên lớp 6 ôn tập dượt những kỹ năng và kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cả năm lớp 6 hiệu suất cao.

Bên cạnh bại liệt, VnDoc.com tiếp tục đăng lên nhiều tư liệu giờ đồng hồ Anh 6 công tác mới mẻ không giống nhau như:

 • Bài tập dượt Tiếng Anh lớp 6 Chân trời tạo nên - Friends plus
 • Bài tập dượt giờ đồng hồ Anh 6 i-learn Smart World
 • Bài tập dượt Tiếng Anh 6 Explore English

Bài tập dượt ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6

I. Lý thuyết Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Global Success theo đuổi từng Unit

Lưu ý: Quý Khách phát âm nhấp vào cụ thể từng lối liên kết tiếp sau đây và tìm hiểu thêm từng tư liệu.

1. Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My new school

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 1 bao hàm cấu hình thì lúc này đơn và thì lúc này tiếp nối lớp 6.

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh Unit 1 lớp 6 My New School

- Luyện tập dượt tăng ngữ pháp Unit 1 giờ đồng hồ Anh 6 tại:

 • Lý thuyết và Bài tập dượt Thì lúc này đơn Tiếng Anh lớp 6
 • Lý thuyết và Bài tập dượt Thì Hiện bên trên tiếp nối lớp 6
 • Bài tập dượt thì lúc này đơn và thì lúc này tiếp nối môn giờ đồng hồ Anh lớp 6

2. Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My home

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 2 tương quan cho tới cấu hình There is/ There are và cách sử dụng một vài giới kể từ chỉ xứ sở cơ phiên bản như: In, on, behind, between, ...

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh Unit 2 lớp 6 My Home

- Luyện tập dượt tăng trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 2 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 2 SGK giờ đồng hồ Anh 6 My Home

3. Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 My friends

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh Unit 3 lớp 6 tương quan cho tới cơ hội dùng cấu hình Thì Hiện bên trên tiếp nối nhằm trình diễn mô tả sau này.

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 3 My Friends

- Luyện tập dượt tăng bài bác tập dượt giờ đồng hồ Anh Unit 3 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 3 My Friends

4. Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My neighbourhood

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh Unit 4 lớp 6 bao hàm lý thuyết + công thức câu đối chiếu hơn

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp Unit 4 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 My Neighbourhood

- Luyện tập dượt tăng bài bác tập dượt giờ đồng hồ Anh 6 Unit 4: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 4 My Neighbourhood

5. Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Natural wonders of the world

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 5 tương quan cho tới cấu hình So sánh rộng lớn nhất và cơ hội dùng động kể từ khuyết thiếu hụt Must

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 5 Natural wonders of the world

- Luyện tập dượt tăng bài bác tập dượt giờ đồng hồ Anh Unit 5 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 5 Natural Wonders Of The World

6. Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet holiday

Lý thuyết giờ đồng hồ Anh 6 Unit 6 tổ hợp cách sử dụng động kể từ khuyết thiếu hụt Should và Shouldn't.

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet holiday

- Luyện tập dượt tăng bài bác tập dượt giờ đồng hồ Anh Unit 6 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet Holiday

7. Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Television

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 7 bao hàm 2 quan tiền trọng: Từ nhằm chất vấn (Wh-question words) và Liên kể từ (Conjuction) chung những em tổ hợp ngữ pháp hiệu suất cao.

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 công tác mới mẻ Unit 7: Television

- Luyện tập dượt tăng bài bác tập dượt ngữ pháp Unit 7 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 7 Television

8. Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 8 bao hàm công thức thì vượt lên khứ đơn, cách sử dụng, tín hiệu phân biệt, ...

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 mới mẻ Unit 8: Sports and Games

- Luyện tập dượt tăng bài bác tập dượt ngữ pháp Unit 8 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games

9. Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities of the world

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 9 bao hàm lý thuyết về Thì lúc này hoàn thành xong như: công thức, cách sử dụng, tín hiệu phân biệt, ...

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 mới mẻ Unit 9 Cities of the world

- Luyện tập dượt tăng bài bác tập dượt ngữ pháp Unit 9 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 9 Cities Of The World

10. Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our houses in the future

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh Unit 10 lớp 6  bao hàm lý thuyết về Thì sau này đơn như: công thức, cách sử dụng, tín hiệu phân biệt, ...

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Our Houses In The Future

- Luyện tập dượt tăng bài bác tập dượt ngữ pháp Unit 10 giờ đồng hồ Anh lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 10 Our Houses In The Future

11. Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Our greener world

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 11 tương quan cho tới cấu hình Câu ĐK loại 1 - Diễn mô tả ĐK hoàn toàn có thể xẩy ra ở lúc này.

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới mẻ Unit 11

- Luyện tập dượt tăng nhiều dạng khác nhau bài bác tập dượt Unit 11 lớp 6 tại: Bài tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới mẻ Unit 11: Our greener world

12. Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Robots

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 12 tổ hợp cách sử dụng những động kể từ khuyết thiếu hụt cơ phiên bản (Model verbs) như: Can, Could, be able đồ sộ, ...

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới mẻ Unit 12 Robots

- Luyện tập dượt tăng nhiều dạng khác nhau bài bác tập dượt Unit 12 lớp 6 tại: Bài tập dượt trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 12: Robots

II. Bài tập dượt giờ đồng hồ Anh lớp 6 Global Success theo đuổi từng Unit

Bài tập dượt I. Bài tập dượt thì lúc này đơn/ lúc này tiếp nối.

1. Where ___________you (live)____________? I (live)______________in Hai Duong town.

2. What he (do) _________________now? He (water)_________________flowers in the garden.

3. What _______________she (do)_____________? She (be)______________a teacher.

4. Where _________________you (be) from?

5. At the moment, my sisters (play)____________volleyball and my brother (play) ________________soccer.

6. it is 9.00; my family (watch)___________________TV.

7. In the summer, I usually (go)______________to the park with my friends, and in the spring, we (have) _____________Tet Holiday; I (be)________happy because I always (visit) ______________my grandparents.

8. ____________your father (go)_____________to work by bus?

9. How ___________your sister (go)___________to school?

10. What time _____________they (get up)_________________?

11. What ____________they (do)________________in the winter?

12. Today, we (have)______________English class.

13. Her favourite subject (be)__________________English.

14. Now, my brother (like)_________________eating bananas.

15. Look! A man (call)_________________you.

16. Keep silent ! I (listen )____________________to the radio.

17. ______________ you (play)_________________badminton now?

18. Everyday, my father (get up)_______________at 5.00 a.m.

19. Every morning, I (watch)_________________tv at 10.00.

20. Everyday, I (go) __________to school by xe đạp.

21. Every morning, my father (have) ______________a cup of coffee.

22. At the moment, I(read)_______________a book and my brother (watch)_______ TV.

23. Hoa (live)________________in Hanoi, and Ha (live)________________in Sài Gòn City.

24. Hung and his friend (play)_______________badminton at the present.

25. They usually (get up)___________________at 6. oo in the morning.

26. Ha never (go)___________fishing in the winter but she always (do)________ it in the summer.

27. My teacher (tell)__________________Hoa about Math at the moment.

28. There (be)____________________ animals in the circus.

29. _______________he (watch)______________TV at 7.00 every morning?

30. What _____________she (do ) _________________at 7.00 am?

31. How old _________she (be)?

32. How ___________she (be)?

33. My children (Go)________________to school by xe đạp.

34. We (go)_______________to supermarket đồ sộ buy some food.

35. Mr. Hien (go)________________on business đồ sộ Hanoi every month.

36. Ha (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.

37. She (like )________________Tea, but she (not like)____________________coffee.

38. I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.

39. Everyday, I (go)______________to school on foot.

40. Who you _________________(wait) for Nam?

- No, I ___________ (wait) for Mr. Hai.

41. My sister (get)______________ dressed and (brush)_______________her teeth herself at 6.30 everyday.

42. Mrs. Smith (not live)_______________in downtown. She (rent)________________in an apartment in the suburb.

43. How _________your children (go)_________________to school everyday?

44. It's 9 o'clock in the morning. Lien (be)________in her room. She (listen) _______________to music.

45. We_______________________(play) soccer in the yard now.

46. My father (go)___________ đồ sộ work by xe đạp. Sometimes he(walk)______________.

47. _________You (live)________near a market? _ It (be)____________noisy?

48. Now I (do)__________the cooking while Hoa (listen)_____________to music.

49. At the moment, Nam and his friends (go)_______________shopping at the mall.

50. In the autumn, I rarely (go)_____________sailing and (go)__________to school.

51. I (write)_____________________________ a letter đồ sộ my friend now.

52. At 12 a.m every day, I (have)____________lunch and (go)____________to bed.

53. On Monday, I (have)________________________ math and Art.

54. On Friday, she (have)______________________English.

55. At the moment, I (eat)__________an orange, and my sisters (play)_______tennis.

56. ______it her bag (be)?

- No, it (not be)______________.

57. What time _____________your children (go)____________ đồ sộ school?

58. He (live)________________in Sài Gòn City.

59. What time___________your brother usually (get)___________up?

60. My house (be)_________in the thành phố and it (be)_________small.

61. Every morning, we (have)__________breakfast at 7.00 am.

62. This (be)________a book and there (be)_________pens.

63. Mr. Quang (live)____________in the countryside. He (have)__________a big garden.

64. John (not have)______________Literature lesson on Friday.

65. What time _________you (start)___________your class?

66. ___________you (be) in class 12A3?

67. Mrs. Ha (learn)__________________in Hanoi, but she (not live)______________ there.

68. My brother (not live )______________in London; he (live)___________ in Manchester.

69. Now Mr. Long (design ) ____________________his dream house.

70. He (like)_______apples, but he (not lượt thích )__________________bananas.

71. __________________she (like)______________apples?

72. Usually, I (have)________ lunch at 12.00. -________you (have) ________ lunch at 11.00?

73. He can (swim)_______________but I can’t (swim)_____________________.

74. At the moment, my sister (read)___________________ a comic book.

75. I (like )__________________ice-cream.

76. Where___________________Mr. Ha (live)_______________?

78. Hang (go)_____to the bookshop now because she ( want ) __to buy some books.

79. We (go) ______________to market and (buy)_________________some fruits.

80. Now, Lan (study)____________English and Lien (listen)__________to music.

81. Every night, she (have)____________________dinner at 7.00 p.m.

82. Every year, I usually (go)______________________Vietnam.

83. In the summer, I sometimes (go)____________________swimming.

84. Every evening, my mother (like)___________ watching television.

85. Lan (have)_______________breakfast and (go)___________to school at 6.30 a.m.

86. We (not read)___________________after lunch.

87. Tom (be)___________my friend. He (play)______________sports everyday.

88. ______________your students (play)__________soccer every afternoon?

89. He (go)_____________to bed at 11.30 p.m.

90. They (go)___________home and (have)___________lunch.

Bài tập dượt II. Chia động kể từ ở thì lúc này đơn/ lúc này tiếp diễn/ sau này ngay gần.

1. The meeting _________________________ (take) place at 6 p.m.

2. I'm afraid I _________________________ (not / be) able đồ sộ come tomorrow.

3. Because of the train strike, the meeting _______(not / take) place at 9 o'clock.

4. According đồ sộ the weather forecast, it _____________ (not / snow) tomorrow.

5. ____________________ (they / come) tomorrow?

6. When ____________________ (you / get) back?

7. If you lose your job, what ____________________ (you / do)?

8. In your opinion, ____________________ (she / be) a good teacher?

9. What time ____________________ (the sun / set) today?

10. ____________________ (she / get) the job, bởi you think?

11. ____________________ (David / be) at home page this evening?

12. What ____________________ (the weather / be) lượt thích tomorrow?

13. There’s someone at the door, ____________________ (you / get) it?

14. How ____________________ (he / get) here?

15. ____________________ (they / come) tomorrow?

16. He (teach)_______________English in a big school in town.

17. When ____________________ (you / get) back?

18. What you (listen) ………………………on the radio?

19. ___________he (play)__________sports?

20. Everyday she (go)____________to work by xe đạp.

21. We usually (read)_________books, (listen)_________to music or (watch)_______TV.

22. Sometimes, I (play)__________badminton.

23. Ann (like)____________her job very much.

24. ___________your mother (walk)_________to the market?

25. Look! They (run)_________________________together.

26. Son (write) ………………………to their friends every summer holiday?

27. What you (do).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. tonight?

Bài tập dượt III. Điền vô điểm rỗng tuếch nhằm hoàn thành xong đoạn văn và vấn đáp những thắc mắc tiếp tục cho

Hoang is a (1) ……………. He’s twelve years (2) …………….. He’s tall and (3)……………. His face is (4) ……………… and his hair is (5) ………………. and Black. He (6) ……………… at school in the morning and (7) …………….. football in the afternoon. He (8) ……………… good marks in class.

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. classB. studentC. schoolD. doctor
2. A. youngB. oldC. smallD. big
3. A. roundB. thinC. ovalD. long
4. A. longB. heavyC. lightD. thick
5. A. fullB. bigC. roundD. short
6. A. studiesB. travelsC. walksD. goes
7. A. playsB. travelsC. worksD. goes
8. A. playsB. getsC. doesD. have

B. Answer the questions:

1. Is Hoang a schoolboy?

………………………………………………………………………

2. Is he short?

………………………………………………………………………

3. Is his face long?

………………………………………………………………………

4 Where does Hoang study in the morning?

………………………………………………………………………

5. What does he bởi in the afternoon?

………………………………………………………………………

6. Does he get good marks in class?

………………………………………………………………………

Bài 2. Điền kể từ tương thích vô điểm rỗng tuếch.

Every Saturday Minh and his family have dinner in a (1) ….. They eat chicken or (2) ……
with peas and beans. Sometimes Minh’s mother (3) … fish. Minh also has a big (4) …. Minh’s
(5)…… drink is fruit juice, but his father and mother lượt thích (6) … They listen đồ sộ (7) …… while
they are having (8) …… dinner.

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. bakeryB. restaurantC. supermarketD. drug store
2. A. juiceB. lemonC. beefD. orange
3. A. eatsB. hasC. getsD. goes
4. A. ice-creamB. milkC. noodleD. meat
5. A. goodB. fineC. wellD. favorite
6. A. fruitB. orangeC. beerD. lemon
7. A. musicB. televisionC. a gameD. swimming
8. A. hisB. theirC. ourD. his

B. Answer the questions:

1. Where bởi Minh and his family have dinner every Saturday?

………………………………………………………………………

2. Do they eat meat? What kind?

………………………………………………………………………

3. What vegetables bởi they eat?

………………………………………………………………………

4. What is Minh’s favorite drink?

………………………………………………………………………

5. What bởi his parents lượt thích đồ sộ drink?

………………………………………………………………………

6. What bởi they listen đồ sộ at the restaurant?

………………………………………………………………………

Bài 3.

I eat lunch in my school (1) ……………….. The (2) …………… there is very good. My
(3)………….. meat is beef. I don’t eat (4) ……………… rice. I (5) ………………. bread. I like
apples best. What (6) ……………. you have for lunch?

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. workB. canteenC. dayD. week
2. A. vegetablesB. eggsC. foodD. drink
3. A. favoriteB. goodC. niceD. well
4. A. muchB. manyC. noD. some
5. A. likesB. drinkC. hasD. have
6. A. doB. doesC. areD. is

B. Answer the questions:

1. Where does Ngan eat lunch?

………………………………………………………………………

2. Is the food in her school canteen good?

………………………………………………………………………

3. What is her favorite meat?

………………………………………………………………………

4. Does she lượt thích rice?

………………………………………………………………………

5. What kind of fruit does she lượt thích best?

………………………………………………………………………

Bài 4.

Khoa and Luan go đồ sộ (1) …………… five days a week. Their classes (2) ………….. at
7a.m every day. On the (3) ………………. they often go đồ sộ the zoo. They (4) ………………go
to school on Sundays because their school closes then. Sometimes they have a
(5) ……………… at the park. They also lượt thích walking or (6) ……………….. in the park.

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. the moviesB. the parkC. schoolD. hospital
2. A. endB. startC. closeD. finish
3. A. weekendB. MondayC. daysD. years
4. A. usuallyB. alwaysC. oftenD. don’t
5. A. sailingB. fishingC. swimmingD. picnic
6. A. swimmingB. joggingC. watchingD. listening

B. Answer the questions:

1. How many days a week bởi Khoa and Luan go đồ sộ school?

…………………………………………………………………

2. What time bởi their classes start?

…………………………………………………………………

3. Where bởi they often go on the weekend?

…………………………………………………………………

4. Do they go đồ sộ school on Sundays? Why or why not?

…………………………………………………………………

5. What bởi they lượt thích doing in the park?

…………………………………………………………………

Bài tập dượt IV. Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi:

Bài 1:

This is a photo of my family. This is my father. He’s 40 years old. He’s a doctor. And this is
my mother. She’s 35. She’s a doctor, too. These are my brother, Tom and my sister, Mary. Tom’s 10 and Mary’s 7. They’re pupils.

1. How many people are there in his family?

………………………………………………………………

2 How old is his father?

………………………………………………………………

3. What does he do?

………………………………………………………………

4. How old is his mother?

…………………………………………………………………

5. What does she do?

…………………………………………………………………

6. How old is his brother?

………………………………………………………………

7. How old is his sister?

…………………………………………………………………

8. What bởi they do?

………………………………………………………………

Bài 2:

MY HOUSE

I live in a house near the sea. It’s an old house, about 100 years old, and it’s very small. There two bedrooms, a livingroom, a bathroom and a kitchen. The bedrooms are upstairs. The
bathroom is next đồ sộ the kitchen. There is a lovely fireplace in the livingroom. There’s a beautiful
garden in front of the house. I live with my parents. I play badminton with my father in my không lấy phí time. We have a lot of fun. I love my house very much.

1. Where is his house?

………………………………………………………………

2. Is it old?

………………………………………………………………

3. How many rooms are there is his house?

…………………………………………………………………

4. Is there a garden?

………………………………………………………………

5. Where is the fireplace?

…………………………………………………………………

6. Who does he live with?

…………………………………………………………………

7. What does he bởi in his không lấy phí time?

………………………………………………………………

8. Does he love his house?

…………………………………………………………………

Bài 3:

Lan and Lien are classmates. Lan is thin, but Lien isn’t. Lan is tall and pretty. Lien is short
but nice. They are both eleven years old. They are in the same class. They are both good
students. They are good friends. They often go đồ sộ school and play together. 1. Who are Lan and Lien?

…………………………………………………………………

2. Is Lan thin?

………………………………………………………………

3. Is Lien ugly?

…………………………………………………………………

4. Who is nice?

…………………………………………………………………

5. How old are they?

………………………………………………………………

6. Are Lan and Lien in different classes?

…………………………………………………………………

7. Are they good pupils?

…………………………………………………………………

8. What bởi they often bởi together?

…………………………………………………………………

Bài 4

A robot is a machine. But it is not just any machine. It is a special kind of machine. It is a machine that moves. It follows instructions. The instructions come from a computer. Because it is a machine, it does not make mistakes. And it does not get tired. And it never complains. Unless you tell it to!

Robots are all around us. Some robots are used đồ sộ make things. For example, robots can help make cars. Some robots are used đồ sộ explore dangerous places. For example, robots can help explore volcanoes. Some robots are used đồ sộ clean things. These robots can help vacuum your house. Some robots can even recognize words. They can be used đồ sộ help answer telephone calls. Some robots look lượt thích humans. But most robots bởi not. Most robots just look lượt thích machines.

Long ago, people imagined robots. But nobody was able đồ sộ make a real robot. The gist real robot was made in 1961. It was called Unimate. It was used đồ sộ help make cars. It looked lượt thích a giant arm.

In the future, we will have even more robots. They will bởi things that we can’t bởi. Or they will bởi things that we don’t want đồ sộ bởi. Or they will bởi things that are too dangerous for us. They will help make life better.

1. As used in paragraph 1, we can understand that something special is NOT ________.

A. normal

B. expensive

C. perfect

D. tired

2. According đồ sộ the author, robots cannot be used đồ sộ ________.

A. explore volcanoes

B. make cars

C. clean your house

D. bởi the gardening

3. What is the main purpose of paragraph 2?

A. đồ sộ show how easy it is đồ sộ make a robot

B. đồ sộ tell what a robot is

C. đồ sộ describe the things a robot can do

D. đồ sộ explain the difference between a robot and a machine

4. Which of these gives the best use of a robot?

A. đồ sộ help make a sandwich

B. đồ sộ help tie shoes

C. đồ sộ help read a book

D. đồ sộ help explore Mars

5. How does the author feel about robots?

A. Robots are useless.

B. Robots are helpful.

C. Robots are confusing.

D. Robots are dangerous.

Bài tập dượt V. Make questions for the underlined words: Đặt thắc mắc mang lại phần gạch men chân.

1. They listen đồ sộ music.

………………………………………………………………………

2. Nam goes đồ sộ his friend’s house in the evening.

………………………………………………………………………

3. My father goes đồ sộ work by bus.

………………………………………………………………………

4. Her brother has breakfast at 6 o’clock every morning.

………………………………………………………………………

5. My mother works in a hospital.

………………………………………………………………………

6. Linh has three pencils.

……………………………………………………………………

7. My mother’s picture is on the wall.

……………………………………………………………………

8. It is ten past eleven .

……………………………………………………………………

9. She is in class 6B.

……………………………………………………………………

10. They have two children.

……………………………………………………………………

11. Lan’s classroom is on the first floor.

……………………………………………………………………

12. She has lunch at eleven thirty.

…………………………………………………………………

13. There is one clock in the living room.

…………………………………………………………………

14. Mr Quang lives in the country.

…………………………………………………………………

15. My friends come from China

……………………………………………………………………

Bài tập dượt VI. Give the correct size of the word in bracket.

1. Drinking wine much is ................................... đồ sộ our health. (HARM)

2. All ...................................... people came on time. (INVITE)

3. We always swim in the ...................................... pool in Summer. (SWIM)

4. Susie is sánh ................................ . She is always breaking things. (care )

5. Laura is a good friend of ................................ (we)

6. Do you know what the ............................... of this lượt thích is? (deep)

7. Air ............................... is a serious problem in many cities in the world now. (pollute)

8. I’d lượt thích a bottle of ............................... , please. (lemon)

Xem thêm: đêm nay mạc gia chủ lại đến

9. The eighth of March is a special day for................................ all over the world. (woman)

10. Cristiano Ronaldo is a very famous football ................................ (play )

Bài tập dượt VII. Match the question in column A and the answer in column B

A

B

answer

1. Would you lượt thích a cup of tea?

2. What time will the film start?

3. What’s your school like?

4. Where will we meet?

5. What does Mrs Lan do?

6. This is my room, Hoa.

a. She is a teacher.

b. At the front gate of the movies.

c. Yes, I’d love đồ sộ.

d. At 7.30 p.m.

e. It’s beautiful and big.

f. What a nice room!

1-

2-

3-

4-

5-

6-

Bài tập dượt VII. Sắp xếp những kể từ sau trở nên câu hoàn hảo.

1. bigger/ one/ Nam's/ than/ new/ old/ is/ his/ school

__________________________________________________

2. taller/ Huy/ brother/ is/ than/ his

__________________________________________________

3. one/This / more / than/ that/ chair/ is/ comfortable

__________________________________________________

4. thành phố / in/ the/Living / is/ more/than/ countryside/ living/ in/ the/ peaceful/

__________________________________________________

5. is/ intelligent/his/ friend/He/more/than/

___________________________________________________

6. thành phố / country /quieter /the /The/is/than

___________________________________________________

7. art gallery/ she/, / her family's/ Incredibly /dislikes

__________________________________________________

8. and /located /statue /a /temple /a /railway station. /The/is/between

___________________________________________________

9. the / is /a /near. /There/cathedral/square

___________________________________________________

10. backyard / workshop /in /My father's/is/ the

___________________________________________________

Bài tập dượt VIII. Fill the gaps with the correct prepositions.

1. The children are excited________ the school trip.

2. Dorothy put ________ her coat and went out.

3. We have English, maths and science ________ Tuesday.

4. What bởi you usually bởi ________ break time?

5. ________ the afternoon I play football in the playground.

6. I go home page ________ 4 o’clock every day.

7. Vy is doing her homework ________ the library.

8. Many boarders go home page ________ weekends.

Bài tập dượt IX. Write the past size of in the following sentence

1.Yesterday, I (go)___________ đồ sộ the restaurant with a client.

2. We (drive) ____________ around the parking lot for trăng tròn minutes đồ sộ find a parking space.

3. When we (arrive)___________________ at the restaurant, the place (be) ______ full.

4. The waitress (ask)__________ ______ us if we (have) _________________ reservations.

5. I (say)_____________, "No, my secretary forgets đồ sộ make them."

6. The waitress (tell) _____________ us đồ sộ come back in two hours.

7. My client and I slowly (walk) _______________________ back đồ sộ the siêu xe.

8. Then we (see) ____________________ a small grocery store.

9. We (stop) in the grocery store and (buy) _________________ some sandwiches.

10. That (be) _______________________ better than thở waiting for two hours.

11. I (not go) _______________________ đồ sộ school last Sunday.

12. She (get) _______________________ married last year?

13. What you (do) ___________ last night? - I (do) _________ my homework.

14. I (love) _______________________ him but no more.

15. Yesterday, I (get) ___________ up at 6 and (have) _________ breakfast at 6.30.

Bài tập dượt X. Choose the correct answer.

1. They _________ the bus yesterday.

A. don't catch

B. weren't catch

C. didn't catch

D. not catch

2. My sister _________ home page late last night.

A. comes

B. come

C. came

D. was come

3. My father _________ tired when I home page.

A. was - got

B. is - get

C. was - getted

D. were - got

4. What _________ you _________ two days ago?

A. bởi - do

B. did-did

C. do-did

D. did - do

5. Where _________ your family _________ on the summer holiday last year?

A. bởi - go

B. does-go

C. did-go

D. did - went

6. We _________ David in town a few days ago.

A. did see

B. was saw

C. did saw

D. saw

7. It was cold, sánh I _________ the window.

A. shut

B. was shut

C. am shut

D. shutted

8. I _________ đồ sộ the cinema three times last week.

A. was go

B. went

C. did go

D. goed

9. What_________ you _________ last weekend?

A. were/do

B. did/did

C. did/do

D. do/did

10. The police_________ u on my way home page last night.

A. was stop

B. stopped

C. stops

D. stopping

11. The film wasn't very good. I_________ it very much.

A. enjoyed

B. wasn't enjoy

C. didn't enjoyed

D. didn't enjoy

12. The bed was very uncomfortable. I_________ sleep very well.

A. didn't

B. did

C. wasn't

D. not

Bài tập dượt XI. Read the passage and choose the correct answer đồ sộ each question.

When you're using electricity, think about where it comes from and how you can use less đồ sộ save the environment lime are some simple ways đồ sộ sum energy.

• On or Off?

Leaving TV and computers on standby with the little red light showing 5011 uses up electricity. even though they might look lượt thích they're turned off. To stop this you can turn them off.

• Lights out!

Turning lights off when you're not in the mom can save a lot of energy

• Shopping

Many products are now helping yet đồ sộ reduce your energy use and your parent: energy bills! Check new products for their tendency grade and rating. Keep an eye out for the "Energy Efficiency Recommended" logo.

• In the refrigerator

The fridge is an important part of the kitchen. It keeps food fresh, cool and healthy! But it takes a lot of energy đồ sộ keep cool. So help it by not leaving the hedge door open or putting hot things inside.

1. This passage tells you _______

A. how đồ sộ keep the environment clean

B. some ways đồ sộ save energy

C. some kinds of electrical appliances

2. When you leave televisions and computers on standby, _______

A. they still use electricity B. they are turned off C.you can save energy

3. When you go out of the room, you should _____

A. close the door B. turn on the lights C. switch off the lights

4. Why should you choose products with the 'Energy Efficiency Recommended logo?

A. Because they use more electricity

B. Because they are new products.

C. Because they are more economical

5. Putting hot things in the fridge _______

A. can save a lot of energy B. is not a good thing đồ sộ bởi C. is a quick way đồ sộ keep cool

Bài tập dượt XII. Give the correct size of the word in brackets đồ sộ complete the following text

Sometimes good,(1. FRIEND)________ neighbors are hard đồ sộ come by. When you bởi have a kind, good neighbor nearby, it (2. REAL) ________goes a long way. So what (3.ACTUAL)________ makes a good neighbor and how can we be the (4.GOOD)_________ neighbor? Here is a good way we can be great đồ sộ those we live around. Be considerate. Notice the time of day and what others might be going through. Noise levels can be huge issue with neighbors (5. SPECIAL) _________late at night. Does the family next đồ sộ you have small children that go đồ sộ bed early? Then don’t blast your music super loud with the windows open at 11:00 p.m. Is there an (6.OLD)________person who has a hard time getting around? Bring their mail up đồ sộ their house on days with poor weather. Let’s try đồ sộ be the best neighbor. It will make life much more (7. PLEASE)________for everyone!

ĐÁP ÁN

Bài tập dượt I

1. Do, live, live.
2. What is he doing now? He is watering flowers in the garden.
3. What does she do? She is a teacher.
4. Where are you from?
5. are playing, is playing.
6. is watching.
7. go, have, am, visit.
8. Does your father go đồ sộ work by bus?
9. How does your sister go đồ sộ school?
10. What time do they get up?
11. What do they do in the winter?
12. have
13. is
14. likes (* Lưu ý: Tuy là vô câu sở hữu “now”- tín hiệu của lúc này tiếp nối, tuy nhiên tao không được phân tách động kể từ “ lượt thích “ trở nên dạng V-ing, nên tao nên sử dụng thì lúc này đơn vô tình huống này).
15. is calling.
16. am listening
17. Are you playing badminton now?
18. gets up
19. watch
20. go
21. has
22. am reading, is watching
23. lives, lives
24. are playing
25. get up
26. goes, does
27. is telling
28. are
29. Is he watching TV at 7.00 every morning?
30. What does she do at 7.00 am?
31. How old is she?
32. How is she?
33. go
34. go
35. goes
36. likes, don’t like
37. likes, doesn’t like
38. love, don’t love
39. go

40. Are you waiting for Nam?-No, I am waiting for Mr. Hai.
41. gets, brushes
42. doesn’t live, rents
43. How do your children go đồ sộ school everyday?
44. Is, is listening
45. are playing
46. Goes, walks
47. Do you live near a market? _ Is it noisy?
48. am doing, is listening.
49. are going.
50. Go, go
51. am writing.
52. have, goes
53. have
54. has
55. Am eating, is playing
56. Is it her bag? - No, it isn’t.
57. What time do your children (go) go to school?
58. lives.
59. What time does your brother usually get up?
60. is, is
61. have
62. is, are
63. lives, has
64. doesn’t have
65. What time do you start your class?
66. Are you in class 12A3?
67. learns, doesn’t live
68. doesn’t live, lives
69. is designing
70. likes, doesn’t like
71. Does she like apples?
72. have, do, have
73. swim, swim
74. is reading
75. like
76. Where does Mr. Ha live?
78. is going, wants
79. are going, buying
80. is studying, is listening
81. has
82. go
83. go
84. likes
85. has, goes
86. don’t read
87. is, plays
88. Do your students play soccer every afternoon?
89. goes
90. go, have

Bài tập dượt II

 1. is going đồ sộ take
 2. am not going đồ sộ be
 3. isn’t going đồ sộ take
 4. isn’t going đồ sộ snow
 5. Are they going đồ sộ come tomorrow?
 6. When are you going đồ sộ get back?
 7. If you lose your job, what are you going đồ sộ do?
 8. In your opinion, she is going đồ sộ be a good teacher?
 9. What time is the sun going đồ sộ phối today?
 10. Is she going đồ sộ get the job, bởi you think?
 11. Is David going đồ sộ beat home page this evening?
 12. What is the weather going đồ sộ be lượt thích tomorrow?
 13. There’s someone at the door, are you getting it?
 14. How does he get here?
 15. Are they going đồ sộ come tomorrow?
 16. He teaches English in a big school in town.
 17. When are you going đồ sộ get back?
 18. What are you listening on the radio?
 19. Is he playing sports?
 20. goes
 21. read, listen, watch
 22. play
 23. likes
 24. Is your mother walking đồ sộ the market now?
 25. are running
 26. Does Son write to their friends every summer holiday?
 27. What are you going đồ sộ do tonight?

Bài tập dượt III. Điền vô điểm rỗng tuếch nhằm hoàn thành xong đoạn văn và vấn đáp những thắc mắc tiếp tục cho

Bài 1. 

A. Put the suitable word in each blank:

1. B; 2. B; 3. B; 4. A; 5. D; 6. A; 7. A; 8. B

B. Answer the questions:

1. Yes, he is.

2. No, he isn’t.

3. Yes, it is.

4. Hoang studies at school in the morning.

5. He plays football in the afternoon.

6. Yes, he does.

Bài 2. Điền kể từ tương thích vô điểm rỗng tuếch.

A. Put the suitable word in each blank:

1. B; 2. C; 3. A; 4. A; 5. D; 6. C; 7. A; 8. B

B. Answer the questions:

1. Minh and his family have dinner in a restaurant every Saturday.

2. Yes, they bởi. They eat chicken and beef.

3. They eat peas and bean.

4. Minh’s favorite drink is fruit juice.

5. His parents lượt thích đồ sộ drink beer.

They listen đồ sộ music at the restaurant.

Bài 3. A. Put the suitable word in each blank:

1. B; 2. C; 3. A; 4. A; 5. A; 6. A

B. Answer the questions:

1. Ngan eats lunch in her school canteen.

2. Yes, it is.

3. Her favorite meat is beef.

4. No, she doesn’

5. She likes apples best.

Bài 3. A. Put the suitable word in each blank:

1. C; 2. B; 3. A; 4. D; 5. D; 6. B

B. Answer the questions:

1. They go đồ sộ school five days a week.

2. Their classes start at 7a.m every day.

3. They often go đồ sộ the zoo on the weekend.

4. No, they don’t. Because their school closes then.

5. They lượt thích walking and jogging in the park.

Bài tập dượt IV. Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi:

Bài 1:

1. There are five people in his family.

2 He’s 40 years old

3. He’s a doctor

4. She’s 35 years old.

5. She’s a doctor

6. He is 10 years old.

7. She is 7 years old.

8. They are pupils

Bài 2:

1. His house is near the sea.

2. Yes, it is.

3. There are five rooms in his house.

4. Yes, it is.

5. The fireplace is in the living room

6. He lives with his parents.

7. He plays badminton with his father in his không lấy phí time.

8. Yes, he does.

Bài 3:

1. Lan and Lien are classmates.

2. Yes, she is.

3. No, she isn’t.

4. Lien is nice.

5. They are both eleven years old.

6. No, they aren’t.

7. Yes, they are.

8. They often go đồ sộ school and play together

Bài 4

1. A 2. D 3. C 4. D 5. B

Bài tập dượt V. Make questions for the underlined words: Đặt thắc mắc mang lại phần gạch men chân.

1. They listen đồ sộ music.

………What bởi they listen to?………

2. Nam goes đồ sộ his friend’s house in the evening.

………Where does Nam go in the evening?……………

3. My father goes đồ sộ work by bus.

………How does your father go đồ sộ work?……………

4. Her brother has breakfast at 6 o’clock every morning.

……What time does her brother have breakfast?……………

5. My mother works in a hospital.

……Where does your mother work?…………

6. Linh has three pencils.

………How many pencils does Linh have?………………

7. My mother’s picture is on the wall.

………Where is your mother's picture?……………

8. It is ten past eleven .

………What time is it?……………

9. She is in class 6B.

……Which class is she in?…………

10. They have two children.

………How many children bởi they have?…………

11. Lan’s classroom is on the first floor.

………Where is Lan's classroom?………………

12. She has lunch at eleven thirty.

………What does she bởi at eleven thirty?…………

13. There is one clock in the living room.

……How many clock is there in the living room?…………

14. Mr Quang lives in the country.

…………Where does Mr Quang live?……………

15. My friends come from China

…………Where bởi your friends come from?…………

Bài tập dượt VI. Give the correct size of the word in bracket.

1. Drinking wine much is .........harmful.......... đồ sộ our health. (HARM)

2. All ..............invited....................... people came on time. (INVITE)

3. We always swim in the .................swimming........ pool in Summer. (SWIM)

4. Susie is sánh ...............careless... . She is always breaking things. (care )

5. Laura is a good friend of ...........us......... (we)

6. Do you know what the .........depth......... of this lượt thích is? (deep)

7. Air ...........pollution..... is a serious problem in many cities in the world now. (pollute)

8. I’d lượt thích a bottle of .............lemonade........ , please. (lemon)

9. The eighth of March is a special day for.............women.......... all over the world. (woman)

10. Cristiano Ronaldo is a very famous football ...........player......... (play )

Bài tập dượt VII. Match the question in column A and the answer in column B

A

B

answer

1. Would you lượt thích a cup of tea?

2. What time will the film start?

3. What’s your school like?

4. Where will we meet?

5. What does Mrs Lan do?

6. This is my room, Hoa.

a. She is a teacher.

b. At the front gate of the movies.

c. Yes, I’d love đồ sộ.

d. At 7.30 p.m.

e. It’s beautiful and big.

f. What a nice room!

1 - c

2 - d

3 - e

4 - b

5 - a

6 - f

Bài tập dượt VII. Sắp xếp những kể từ sau trở nên câu hoàn hảo.

1. bigger/ one/ Nam's/ than/ new/ old/ is/ his/ school

_____Nam's new school is bigger than thở his old one._______

2. taller/ Huy/ brother/ is/ than/ his

______Huy is taller than thở his brother. _____

3. one/This / more / than/ that/ chair/ is/ comfortable

_____This chair is more comfortable than thở that one. ______

4. thành phố / in/ the/Living / is/ more/than/ countryside/ living/ in/ the/ peaceful/

_____Living in the countryside is more peaceful than thở living in the thành phố.______

5. is/ intelligent/his/ friend/He/more/than/

____He is more intelligent than thở his friend. _____

6. thành phố / country /quieter /the /The/is/than

_____The country is quieter than thở the thành phố.________

7. art gallery/ she/, / her family's/ Incredibly /dislikes

_______Incredibly, she dislikes her family's art gallery.__________

8. and /located /statue /a /temple /a /railway station. /The/is/between

_____The statue is located between a temple and a railway station._______

9. the / is /a /near. /There/ cathedral/ square

_______There is a cathedral near the square._______

10. backyard / workshop /in /My father's/is/ the

____My father's workshop is in the backyard.__________

Bài tập dượt VIII. Fill the gaps with the correct prepositions.

1. The children are excited____about____ the school trip.

2. Dorothy put __on______ her coat and went out.

3. We have English, maths and science ________ Tuesday.

4. What bởi you usually bởi ___during/ at_____ break time?

5. ___In_____ the afternoon I play footbal in lthe playground.

6. I go home page ____at____ 4 o’clock every day.

7. Vy is doing her homework ___at_____ the library.

8. Many boarders go home page ____at____ weekends.

Bài tập dượt IX. Write the past size of in the following sentence

1.Yesterday, I (go)______went_____ đồ sộ the restaurant with a client.

2. We (drive) ______drove______ around the parking lot for trăng tròn minutes đồ sộ find a parking space.

3. When we (arrive)________arrived_____ at the restaurant, the place (be) ______ full.

4. The waitress (ask)______asked____ us if we (have) ______had_______ reservations.

5. I (say)______said____, "No, my secretary forgets đồ sộ make them."

6. The waitress (tell) _____told________ us đồ sộ come back in two hours.

7. My client and I slowly (walk) _______walked_______ back đồ sộ the siêu xe.

8. Then we (see) ________saw____ a small grocery store.

9. We (stop) ___stopped___ in the grocery store and (buy) _________bought____ some sandwiches.

10. That (be) _________was________ better than thở waiting for two hours.

11. I (not go) _______didn't go________ đồ sộ school last Sunday.

12. Did She (get) _________get_____ married last year?

13. What did you (do) ____do_______ last night? - I (do) ____did_____ my homework.

14. I (love) ________loved_____ him but no more.

15. Yesterday, I (get) ____got____ up at 6 and (have) ____had_____ breakfast at 6.30.

Bài tập dượt X. Choose the correct answer.

1 - C; 2 - C; 3 - A; 4 - D; 5 - C; 6 - D;

7 - A; 8 - B; 9 - C; 10 - B; 11 - C; 12 - A;

Bài tập dượt XI. Read the passage and choose the correct answer đồ sộ each question.

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - C; 5 - B;

Bài tập dượt XII. Give the correct size of the word in brackets đồ sộ complete the following text

Xem thêm: cấm nói chuyện phong nguyệt

1. friendly; 2. really; 3. actually; 4. best

5. especially; 6. elderly; 7. pleasant

Download hoàn hảo cỗ bài bác tập dượt và đáp án: Bài tập dượt lớp 6 giờ đồng hồ Anh cả năm sở hữu đáp án. Mời độc giả tìm hiểu thêm tăng nhiều tư liệu ôn tập dượt Tiếng Anh 6 cả năm không giống nhau được update liên tiếp bên trên VnDoc.com.