giải ngữ văn 7 kết nối tri thức

BÀI 1: BẦU TRỜI TUỔI THƠ

Soạn bài bác 1 Văn phiên bản gọi Bầy chim chìa vôi

Soạn bài bác 1 Thực hành giờ việt trang 17

Bạn đang xem: giải ngữ văn 7 kết nối tri thức

Soạn bài bác 1 Văn phiên bản gọi Đi lấy mật

Soạn bài bác 1 Thực hành giờ việt trang 24

Soạn bài bác 1 Văn phiên bản gọi Ngàn sao thực hiện việc

Soạn bài bác 1 Củng cố, hé rộng

BÀI 2: KHÚC NHẠC TÂM HỒN

Soạn bài bác 2 Văn phiên bản gọi Đồng dao mùa xuân

Soạn bài bác 2 Thực hành giờ việt trang 42

Soạn bài bác 2 Văn phiên bản gọi Gặp lá cơm trắng nếp

Soạn bài bác 2 Văn phiên bản gọi Trở gió

Soạn bài bác 2 Thực hành giờ việt trang 47

Soạn bài bác 2 Củng cố, hé rộng

BÀI 3: CỘI NGUỒN YÊU THƯƠNG

Soạn bài bác 3 Văn phiên bản gọi Vừa nhắm đôi mắt vừa vặn xuất hiện sổ

Soạn bài bác 3 Thực hành giờ việt trang 63

Soạn bài bác 3 Văn phiên bản gọi Người thầy đầu tiên

Xem thêm: bất an vu thất

Soạn bài bác 3 Thực hành giờ việt trang 72

Soạn bài bác 3 Văn phiên bản gọi Quê hương

Soạn bài bác 3 Củng cố, hé rộng

BÀI 4: GIAI ĐIỆU ĐẤT NƯỚC

Soạn bài bác 4 Văn phiên bản gọi Mùa xuân nho nhỏ

Soạn bài bác 4 Thực hành giờ việt trang 92

Soạn bài bác 4 Văn phiên bản gọi Gò Me

Soạn bài bác 4 Thực hành giờ việt trang 95

Soạn bài bác 4 Văn phiên bản gọi Bài thơ Đường núi của Nguyễn Đình Thi

Soạn bài bác 4 Củng cố, hé rộng

BÀI 5: SẮC MÀU TRĂM MIỀN

Soạn bài bác 5 Văn phiên bản gọi Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt

Soạn bài bác 5 Thực hành giờ việt trang 110

Soạn bài bác 5 Văn phiên bản gọi Chuyện cơm trắng hến

Xem thêm: nhất phẩm quý thê

Soạn bài bác 5 Thực hành giờ việt trang 116

Soạn bài bác 5 Văn phiên bản gọi Hội lồng tồng

Soạn bài bác 5 Củng cố, hé rộng