giải văn 7 kết nối tri thức

BÀI 1: BẦU TRỜI TUỔI THƠ

Soạn bài xích 1 Văn phiên bản hiểu Bầy chim chìa vôi

Soạn bài xích 1 Thực hành giờ đồng hồ việt trang 17

Bạn đang xem: giải văn 7 kết nối tri thức

Soạn bài xích 1 Văn phiên bản hiểu Đi lấy mật

Soạn bài xích 1 Thực hành giờ đồng hồ việt trang 24

Soạn bài xích 1 Văn phiên bản hiểu Ngàn sao thực hiện việc

Soạn bài xích 1 Củng cố, phanh rộng

BÀI 2: KHÚC NHẠC TÂM HỒN

Soạn bài xích 2 Văn phiên bản hiểu Đồng dao mùa xuân

Soạn bài xích 2 Thực hành giờ đồng hồ việt trang 42

Soạn bài xích 2 Văn phiên bản hiểu Gặp lá cơm trắng nếp

Soạn bài xích 2 Văn phiên bản hiểu Trở gió

Soạn bài xích 2 Thực hành giờ đồng hồ việt trang 47

Soạn bài xích 2 Củng cố, phanh rộng

BÀI 3: CỘI NGUỒN YÊU THƯƠNG

Soạn bài xích 3 Văn phiên bản hiểu Vừa nhắm đôi mắt vừa phải xuất hiện sổ

Soạn bài xích 3 Thực hành giờ đồng hồ việt trang 63

Soạn bài xích 3 Văn phiên bản hiểu Người thầy đầu tiên

Xem thêm: hoá ra bổn vương mới là thế thân

Soạn bài xích 3 Thực hành giờ đồng hồ việt trang 72

Soạn bài xích 3 Văn phiên bản hiểu Quê hương

Soạn bài xích 3 Củng cố, phanh rộng

BÀI 4: GIAI ĐIỆU ĐẤT NƯỚC

Soạn bài xích 4 Văn phiên bản hiểu Mùa xuân nho nhỏ

Soạn bài xích 4 Thực hành giờ đồng hồ việt trang 92

Soạn bài xích 4 Văn phiên bản hiểu Gò Me

Soạn bài xích 4 Thực hành giờ đồng hồ việt trang 95

Soạn bài xích 4 Văn phiên bản hiểu Bài thơ Đường núi của Nguyễn Đình Thi

Soạn bài xích 4 Củng cố, phanh rộng

BÀI 5: SẮC MÀU TRĂM MIỀN

Soạn bài xích 5 Văn phiên bản hiểu Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt

Soạn bài xích 5 Thực hành giờ đồng hồ việt trang 110

Soạn bài xích 5 Văn phiên bản hiểu Chuyện cơm trắng hến

Xem thêm: ngôn tình cung đấu

Soạn bài xích 5 Thực hành giờ đồng hồ việt trang 116

Soạn bài xích 5 Văn phiên bản hiểu Hội lồng tồng

Soạn bài xích 5 Củng cố, phanh rộng