giảo xuân bính

Xuân Trì FULL

Xuân Trì FULL

7.9/10

7879

Bạn đang xem: giảo xuân bính

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 18
Chúng Ta Kết Hôn Thôi FULL

Chúng Ta Kết Hôn Thôi FULL

7.2/10

32790

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 73
Chúng Ta Kết Hôn Đi

Chúng Ta Kết Hôn Đi

7.3/10

5674

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 74
Xin Em Tại Lại Mé Anh FULL

Xin Em Tại Lại Mé Anh FULL

7.5/10

26040

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Mình Cưới Nhau Đi FULL

Mình Cưới Nhau Đi FULL

7.3/10

19864

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 64
Cặp Đôi Nồng Cháy

Cặp Đôi Nồng Cháy

7.9/10

37508

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 90
Ngỡ

Ngỡ

7.7/10

26100

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 91
Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu FULL

Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu FULL

7.1/10

111455

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Uyên ương rực lửa

Uyên ương rực lửa

8.5/10

29268

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Khác

Chương 59
Thất trọng

Thất trọng

8.5/10

12617

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 3
Ảo Mộng

Ảo Mộng

7.7/10

6732

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Light Novel

Chương 33
Bách niên hảo hợp

Bách niên hảo hợp

8.5/10

139833

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 101
Hãy ở lại mặt mày anh

Hãy ở lại mặt mày anh

8.5/10

104362

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 66
Tôi tiếp tục hóng em rất rất lâu rồi

Tôi tiếp tục hóng em rất rất lâu rồi

8.5/10

1830

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 1
Tiểu tiên sinh

Tiểu tiên sinh

8.5/10

87805

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 80
Hãn phu

Hãn phu

8.5/10

42760

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 233
Chân Thành

Chân Thành

7.3/10

16021

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 16
Vợ ngọt

Vợ ngọt

8.5/10

551145

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 72
Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

7.5/10

195644

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 71
Ánh Dương ấm êm Áp

Ánh Dương ấm êm Áp

7.5/10

431263

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 94
Mong Rằng, Em Tại Mé Cạnh Anh

Mong Rằng, Em Tại Mé Cạnh Anh

7.5/10

6036

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Xuân Trì FULL

C18

Xuân Trì FULL

7.9/10

7879

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chúng Ta Kết Hôn Thôi FULL

C73

Chúng Ta Kết Hôn Thôi FULL

7.2/10

32790

Xem thêm: nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chúng Ta Kết Hôn Đi

C74

Chúng Ta Kết Hôn Đi

7.3/10

5674

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Xin Em Tại Lại Mé Anh FULL

C66

Xin Em Tại Lại Mé Anh FULL

7.5/10

26040

Thể loại: Ngôn Tình

Mình Cưới Nhau Đi FULL

C64

Mình Cưới Nhau Đi FULL

7.3/10

19864

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cặp Đôi Nồng Cháy

C90

Cặp Đôi Nồng Cháy

7.9/10

37508

Thể loại: Ngôn Tình

Ngỡ

C91

Ngỡ

7.7/10

26100

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu FULL

C67

Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu FULL

7.1/10

111455

Thể loại: Ngôn Tình

Uyên ương rực lửa

C59

Uyên ương rực lửa

8.5/10

29268

Thể loại: Truyện Khác

Thất trọng

C3

Thất trọng

8.5/10

12617

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ảo Mộng

C33

Ảo Mộng

7.7/10

6732

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Light Novel

Bách niên hảo hợp

C101

Bách niên hảo hợp

8.5/10

139833

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Hãy ở lại mặt mày anh

C66

Hãy ở lại mặt mày anh

8.5/10

104362

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tôi tiếp tục hóng em rất rất lâu rồi

C1

Tôi tiếp tục hóng em rất rất lâu rồi

8.5/10

1830

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tiểu tiên sinh

C80

Tiểu tiên sinh

8.5/10

87805

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Hãn phu

C233

Hãn phu

8.5/10

42760

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chân Thành

C16

Chân Thành

7.3/10

16021

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vợ ngọt

C72

Vợ ngọt

8.5/10

551145

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

C71

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

7.5/10

195644

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Ánh Dương ấm êm Áp

C94

Ánh Dương ấm êm Áp

7.5/10

431263

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mong Rằng, Em Tại Mé Cạnh Anh

C8

Mong Rằng, Em Tại Mé Cạnh Anh

7.5/10

Xem thêm: đọc truyện full hay

6036

Thể loại: Ngôn Tình