hậu quả đối với trẻ em khi thiếu tirôxin là

Câu hỏi:

03/08/2019 24,698

A. Người nhỏ bé nhỏ, ở bé nhỏ trai Đặc điểm sinh dục phụ phái nam xoàng vạc triển

Bạn đang xem: hậu quả đối với trẻ em khi thiếu tirôxin là

B. Người nhỏ bé nhỏ, ở bé nhỏ gái Đặc điểm sinh dục phụ nữ giới xoàng vạc triển

C. Người nhỏ bé nhỏ hoặc khổng lồ

D. Chậm rộng lớn hoặc ngừng rộng lớn, trí tuệ kém

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các loại hoocmôn đa số tác động cho tới phát triển và cải tiến và phát triển ở động vật hoang dã với xương sinh sống là?

A. Hoocmôn phát triển và tirôxin

B. Hoocmôn phát triển và testosterone

C. Testosterone và ơstrogen

D. Hoocmôn phát triển, tirôxin, testosterone và ơstrogen

Câu 2:

Testosterone với tầm quan trọng kích thích?

A. Sự phát triển và cải tiến và phát triển những Đặc điểm sinh dục phụ ở  con đực

B. Chuyển hóa ở tế bào và phát triển,  phát triển thông thường của cơ thể

C. Quá trình sinh tổ hợp protein,  do bại liệt kích quy trình phân bào và tăng độ dài rộng tế bào,  vì vậy  làm tăng nhanh sự phát triển của cơ thể

D. Sự phát triển và cải tiến và phát triển những Đặc điểm sinh dục phụ ở con cái cái

Câu 3:

Ecđixơn gây?

A. Ức chế sự lột xác của thâm thúy bướm, kích ứng thâm thúy trở thành con con và bướm

B. Ức chế sự lột xác của thâm thúy bướm, ngưng trệ thâm thúy trở thành con con và bướm

C. Lột xác của thâm thúy bướm, kích ứng thâm thúy trở thành con con và bướm

Xem thêm: cung phi thượng vị ký

D. Lột xác của thâm thúy bướm, khắc chế thâm thúy trở thành con con và bướm

Câu 4:

Hoocmôn phát triển với vai trò?

A. Tăng cường quy trình sinh tổ hợp protein, bởi vậy Kích quí quy trình phân bào và tăng độ dài rộng tế bào,  vì vậy thực hiện tăng nhanh sự phát triển của cơ thể

B. Kích quí fake hóa ở tế bào và phát triển,  phát triển thông thường của cơ thể

C. Kích quí sự phát triển và cải tiến và phát triển những Đặc điểm sinh dục phụ ở con cái đực

D. Kích quí sự phát triển và cải tiến và phát triển những Đặc điểm sinh dục phụ ở con cái cái

Câu 5:

Juvenin gây?

A. Lột xác của thâm thúy bướm, kích ứng thâm thúy trở thành con con và bướm

B. Ức chế thâm thúy trở thành con con và bướm

C. Ức chế sự lột xác của thâm thúy bướm, kích ứng thâm thúy trở thành con con và bướm

D. Ức chế sự lột xác của thâm thúy bướm, ngưng trệ sđu trở thành con con và bướm

Câu 6:

Cho những loại hoocmôn sau:

(1) Testosterone

(2) Ơstrogen

(3) Ecđixơn

(4) Juvenin

(5) GH

(6) FSH

Loại hoocmôn đa số tác động cho tới phát triển và cải tiến và phát triển của côn trùng nhỏ lạ

A. ( 3)       

B. (3) và (4)

C. (1), (2) và (4)       

Xem thêm: thành trì của tôi

D. (3), (4), (5) và (6)