hoàng hạc lâu tống mạnh hạo nhiên chi quảng lăng

Tuyển tập dượt chung

Một số bài bác nằm trong kể từ khoá

Một số bài bác nằm trong tác giả

Đăng vày Vanachi nhập 01/06/2004 21:09, tiếp tục sửa 9 lượt, lượt cuối vày Vanachi nhập 28/02/2021 09:22

Bạn đang xem: hoàng hạc lâu tống mạnh hạo nhiên chi quảng lăng

Ca khúc: Yên hoa tam nguyệt; Thể hiện: Đồng Lệ 童丽

Đang vận chuyển...

Giọng dìm Trần Thiện Tùng

黃鶴樓送孟浩然之廣陵

故人西辭黃鶴樓,
煙花三月下揚州。
孤帆遠影碧空盡,
惟見長江天際流。

Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng

Cố nhân tây kể từ Hoàng Hạc lâu,
Yên hoa tam nguyệt há .
Cô phàm viễn hình họa bích ko tận,
Duy con kiến Trường Giang thiên tế lưu.

Dịch nghĩa

Bạn cũ kể từ biệt bên trên lầu Hoàng Hạc trở về phía tây,
Tháng khoác lác sương, xuống Dương Châu.
Bóng cái buồm lẻ phía xa xôi dần dần khuất nhập vào nền trời xanh rờn,
Chỉ còn thấy dòng sản phẩm Trường Giang vẫn chảy mặt mày trời.


(Năm 726)

Hoàng Hạc lâu ở tây-nam thị trấn Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc. Quảng Lăng ni nằm trong thị trấn Giang Đô, tỉnh Giang Tô.

Bài thơ này được dùng trong số lịch trình SGK Văn học tập 10 quy trình tiến độ 1990-2006, SGK Ngữ văn 10 quy trình tiến độ kể từ 2007.

Xếp theo:

Trang nhập tổng số 7 trang (61 bài bác trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bạn cũ dời chân Hoàng Hạc lâu
Tháng khoác lác sương xuống Dương Châu
Bóng buồm chìm lộn nhập trời biếc
Chỉ thấy Trường Giang vẫn chảy mau

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Phía tây các bạn biệt Hạc lâu
Tháng thân phụ trẩy xuống Dương Châu thuận dòng
Cánh buồm bóng bú màu sắc không
Trông xa xôi white xoá nước sông mặt mày trời

Xem thêm: liều mạng công lược vai ác


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá vấn đề, 1995

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Hoàng Hạc lầu xưa các bạn cũ rời
Dương Châu hoa sương mon thân phụ xuôi
Buồm đơn bóng bú nhập xanh rờn biếc
Chỉ thấy Trường Giang chảy cuối trời

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Bạn kể từ lầu Hạc lên đường
Giữa mùa hoa sương châu Dương xuôi dòng
Bóng buồm tiếp tục khuất bầu không
Trông theo đòi chỉ thấy dòng sản phẩm sông mặt mày trời

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Bạn cũ tách tây Hoàng Hạc lâu,
Tháng khoác lác sương, xuống Dương Châu.
Buồm đơn, bóng lộn nhập mây biếc,
Chỉ thấy Trường Giang xuôi mãi đâu...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Giã lầu Hoàng Hạc các bạn thoát ly tao
Hoa sương Dương trở thành tiết mon thân phụ
Thăm thẳm không khí buồm một cánh
Trường giang nước chảy cho tới trời xa xôi...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Giã kể từ Hoàng Hạc các bạn về tây
Cảnh tiết trở thành Dương hoa sương bay
Nhòa nhạt nhẽo trời xanh rờn buồm khuất bóng
Trường Giang cuồn cuộn tận chân trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Bạn tách kể từ tây Hoàng Hạc lâu,
Tháng thân phụ sương sương cho tới Dương Châu.
Buồm đơn bú bóng thân thiện trời biếc,
Duy thấy Trường Giang cuồn cuộn mau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Xem thêm: cô vợ giả mạo rất thần bí

Hoàng Hạc phía tây tiễn biệt các bạn già
Tháng khoác lác sương Dương Châu xa xôi
Buồm côi dần dần tổn thất chân mây biếc
Chỉ thấy Trường Giang nước chảy qua

Lầu Hạc về tây tiễn biệt biệt nhau,
Tháng khoác lác sương xuống Dương Châu.
Buồm côi lẻn bóng nhập ko biếc.
Chỉ thấy Trường Giang sóng white màu sắc.

Trang nhập tổng số 7 trang (61 bài bác trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối