in ma vach to khai hai quan

Xem thêm: phát biểu không đúng về đặc điểm tự nhiên của nhật bản là

(Đề nghị dùng trình duyệt IE9, Firefox 30 trở lên)
KIỂM TRA SỐ KIỆN, CONTAINER, PHƯƠNG TIỆN CHỨA HÀNG
ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUA KHU VỰC GIÁM SÁT HẢI QUAN
Nhập Mã công ty, Số tờ khai, Mã thương chính, Ngày của Tờ khai thương chính,
và bấm nút Lấy thông tin

Mã doanh nghiệp   
Số tờ khai   
Mã Hải quan   
Ngày tờ khai   
  Captcha image
Nhập mã như hình trên

...đang được hấp thụ tài liệu...

Xem thêm: anh 9 unit 2 a closer look 2