khó khăn chủ yếu làm hạn chế việc phát triển chăn nuôi gia súc lớn ở trung du và miền núi bắc bộ là

Câu chất vấn liên quan

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân

  Bạn đang xem: khó khăn chủ yếu làm hạn chế việc phát triển chăn nuôi gia súc lớn ở trung du và miền núi bắc bộ là

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân theo gót bộ phận kinh tế tài chính (theo giá chỉ thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Nhận toan chính nhất là :

 • Thành phần kinh tế tài chính này ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập n

  Thành phần kinh tế tài chính này ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế?

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN năm 20

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN năm 2005, rung rinh tỉ trọng kể từ cao xuống thấp theo lần lượt là:

 • Đây là một trong những tỉnh cần thiết của Đồng vị sông Hồng tuy nhiên khô

  Đây là một trong những tỉnh cần thiết của Đồng vị sông Hồng tuy nhiên ko trực thuộc vùng kinh tế tài chính trung tâm Bắc Sở :

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( theo gót nghĩa hẹp)

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( theo gót nghĩa hẹp) của VN, ngành rung rinh tỉ trọng tối đa là :

 • Ý này ko chính về vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi kinh tế tài chính, ở n

  Xem thêm: sách khtn 7 chân trời sáng tạo

  Ý này ko chính về vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi kinh tế tài chính, ở VN vẫn hình thành:

 • Trong điểm kinh tế tài chính công nghiệp- thiết kế sở hữu xu hướng

  Trong điểm kinh tế tài chính công nghiệp- thiết kế sở hữu xu hướng

 • Đâu là việc vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức nhập nội cỗ của điểm I :

  Đâu là việc vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức nhập nội cỗ của điểm I :

 • So với đòi hỏi cách tân và phát triển của giang sơn nhập tiến độ hiện

  So với đòi hỏi cách tân và phát triển của giang sơn nhập tiến độ lúc bấy giờ, vận tốc vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính của VN thao diễn ra

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN thời gian 1990 - 2005.

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu đồ vật tương thích nhất nhằm thể hiện tại sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

  Xem thêm: kim loại al không tan trong dung dịch