khoa học tự nhiên lớp 6 cánh diều

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÁC PHÉP ĐO

CHỦ ĐỀ 1: GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN, DỤNG CỤ ĐÓ VÀ AN TOÀN THỰC HÀNH

[Cánh diều] Giải bài bác 1: Giới thiệu về khoa học tập bất ngờ và những quy tắc đo

[Cánh Diều] Giải bài bác 2: Một số khí cụ đo và quy quyết định an toàn và đáng tin cậy vô chống thực hành

Bạn đang xem: khoa học tự nhiên lớp 6 cánh diều

CHỦ ĐỀ 2: CÁC PHÉP ĐO

[Cánh Diều] Giải bài bác 3: Đo chiều nhiều năm, lượng và thời gian

[Cánh Diều] Giải bài bác 4: Đo nhiệt độ độ

[Cánh Diều] Giải bài bác tập dượt (Chủ đề 1 và 2)

PHẦN 2: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT

CHỦ ĐỀ 3: CÁC THỂ CỦA CHẤT

[Cánh Diều] Giải bài bác 5: Sự đa dạng chủng loại của chất

[Cánh Diều] Giải bài bác 6: Tính hóa học và sự gửi thể của chất

CHỦ ĐỀ 4: OXYGEN VÀ KHÔNG KHÍ

[Cánh Diều] Giải bài bác 7: Oxygen và ko khí

[Cánh Diều] Giải Bài tập dượt (Chủ đề 3 và 4)

CHỦ ĐỀ 5: MỘT SỐ VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU, NGUYÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

[Cánh Diều] Giải bài bác 8: Một số vật tư, nhiên liệu và vật liệu thông dụng

[Cánh Diều] Giải bài bác 9: Một số thực phẩm - thức ăn thông dụng

CHỦ ĐỀ 6: HỖN HỢP

[Cánh Diều] Giải bài bác 10: Hỗn thích hợp, hóa học tinh ma khiết, dung dịch

[Cánh Diều] Giải bài bác 11: Tách hóa học thoát ra khỏi lếu hợp

[Cánh Diều] Giải Bài tập dượt (Chủ đề 5 và 6)

CHỦ ĐỀ 7 : TẾ BÀO

[Cánh Diều] Giải bài bác 12: Tế bào - Đơn vị hạ tầng của sự việc sống

[Cánh Diều] Giải bài bác 13: Từ tế bào cho tới cơ thể

[Cánh Diều] Giải bài: Bài tập dượt (Chủ đề 7)

CHỦ ĐỀ 8: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG

[Cánh Diều] Giải bài bác 14: Phân loại toàn cầu sống

[Cánh Diều] Giải bài bác 15: Khóa lưỡng phân

[Cánh Diều] Giải bài bác 16: Virus và vi khuẩn

[Cánh Diều] Giải bài bác 17: Đa dạng nguyên vẹn sinh vật

Xem thêm: vô thượng luân hồi

[Cánh Diều] Giải bài bác 18: Đa dạng nấm

[Cánh Diều] Giải bài bác 19: Đa dạng thực vật

[Cánh Diều] Giải bài bác 20: Vai trò của thực vật vô cuộc sống và vô tự động nhiên

[Cánh Diều] Giải bài bác 21: Thực hành phân loại những group thực vật

[Cánh Diều] Giải bài bác 23: Đa dạng động vật hoang dã sở hữu xương sống

[Cánh Diều] Giải bài bác 24: Đa dạng sinh học

[Cánh Diều] Giải bài bác 25: Tìm hiểu loại vật ngoài thiên thiên

[Cánh Diều] Giải bài: Bài tập dượt (Chủ đề 8)

PHẦN 4: NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI

CHỦ ĐỀ 9: LỰC

[Cánh Diều] Giải bài bác 26: Lực và ứng dụng của lực

[Cánh Diều] Giải bài bác 27: Lực xúc tiếp và lực ko tiếp xúc

[Cánh Diều] Giải bài bác 28: Lực quái sát

[Cánh Diều] Giải bài bác 29: Lực hấp dẫn

CHỦ ĐỀ 10: NĂNG LƯỢNG

[Cánh Diều] Giải bài bác 30: Các dạng năng lượng

[Cánh Diều] Giải bài bác 31: Chuyển hóa năng lượng

[Cánh Diều] Giải bài bác 32: Nhiên liệu và tích điện tái mét tạo

[Cánh Diều] Giải bài: Bài tập dượt (Chủ đề 9 và 10)

CHỦ ĐỀ 11: CHUYỂN ĐỘNG NHÌN THẤY CỦA MẶT TRỜI, MẶT TRĂNG; HỆ MẶT TRỜI VÀ NGÂN HÀ

[Cánh Diều] Giải bài bác 33: Hiện tượng nẩy và lặn của mặt mày trời

Xem thêm: thị vệ sinh bánh bao

[Cánh Diều] Giải bài bác 34: Các hình dạng nhận ra của mặt mày trăng

[Cánh Diều] Giải bài bác 35: Hệ mặt mày trời và ngân hà

[Cánh Diều] Giải khoa học tập bất ngờ 6 bài: Bài tập dượt (Chủ đề 11)