last week i went to an international food festival taking place in hai phong

Bạn đang xem: last week i went to an international food festival taking place in hai phong

TA9T2SBT

Unit 7 RECIPES AND EATING HABITS

D READING

Page:

1 Read the text below and decide which answer A, B, C, or D best fits each space.

0.

×

Vui lòng kiểm tra

kết nối mạng!

Sách mềm

Phiên thao tác làm việc hết thời gian sử dụng.

Vui lòng singin nhằm tiếp tục!

Sách mềm

Vui lòng dùng chính sách toàn screen

{{note.updatedAt | date:'dd/MM/yyyy, hh:mm' }}

Xem thêm: soạn văn lớp 6 bài thánh gióng

Note

Font:

Typing text

Font:

Cài bịa phần mềm Sách mượt, skin xinh xắn hơn bên trên điện thoại cảm ứng.

Xem thêm: những thay đổi quan trọng trong nền kinh tế trung quốc là kết quả của